"אם הצעת מע"מ אפס ליוצאי צבא תקודם נעתור לבג"ץ"

אומרים במרכז עדלה על החלטת הפשרה שהושגה בנושא זה בין משרדי האוצר והמשפטים, המפלה לטענת עדלה את הרוב המוחלט של האוכלוסייה הערבית. "סיוע רק לקבוצה היהודית הוא החלטה גזענית", טוענים במרכז, "בעבר פסל בג"ץ את השימוש בשירות הצבאי כתנאי לחלוקת משאבים ציבוריים"