לא רק אצלנו, גירוש הצוענים מפלג את ממשלת צרפת

כמה שרים דחו את דברי שר הפנים, מנואל ואל, שלפיהם המהגרים בני רומה, צוענים, שונים מהותית ויש לסלקם מהמדינה