האחיות המחישו את תנאי שכרן של הנשים ככלל

במקצועות נשיים השכר נמוך יותר ותנאי העבודה ירודים יותר. אנחנו יודעים שבכלל המשק, כולל באותם מקצועות, נשים משתכרות פחות