הנשיא פרס קיבל מקלט

לאחר שדירתו במשכן הנשיא הוצפה ותשתיות המים והחשמל קרסו – ייאלץ הנשיא לעבור לדירה חלופית, למשך ארבעה חודשים מאת צבי זינגר סערת הגשמים האחרונה והתיישנותן של מערכות התשתית בבית הנשיא, שלא טופלו זה כארבעים שנה באופן יסודי, אילצו את נשיא המדינה שמעון פרס לציית להוראתה של מנכ"לית בית הנשיא ולעבור לדירת מקלט חלופית, עד לסיום […]