לוקהיד מרטין תספק "ענן" במחיר של כמיליארד דולר

נבחרה לספק במחיר הזה שירותי אחסון ענן למשרד הפנים של ארה"ב