13,708 מועמדים הגישו בקשה להצטרף לנבחרת הדירקטורים

הנבחרת שמקים שר האוצר לחברות הממשלתיות תאפשר למנות בחברות דירקטורים על בסיס כישוריהם המקצועיים בלבד תוך ניתוק הזיקה הפוליטית הקיימת בחברות