מחזיק בנשק לא כדין? מסור למשטרה וזכה בחסינות

משטרת ישראל פותחת במבצע במסגרתו אפשר למסור נשק שנמצא ברשות האזרחים ללא רישיון או ללא היתר ולזכות בחסינות פלילית. מסירת הנשק איננה פוטרת אדם מאחריות פלילית ולא תינתן חסינות בגין עבירות אחרות שנעשו בנשק. במחוז חוף נתפסו לאחרונה אלפיים כלי נשק לא חוקיים