הופסק המסחר בבורסה במניות סקיילקס וסאני

הופסק המסחר בבורסה במניות סקיילקס וסאני. בהודעה לבורסה נמסר, כי הסכם עם חברת האצ'יסון מהונג קונג אמור להיחתם בתוך כמה שעות. בהסכם, אם יחתם תרכוש האצ'יסון אגרות חוב רגילות של סקיילקס ושל סאני ורכישת מניות סקיילקס המחוזקות על ידי סאני. בכך תוחזק השליטה בפרטנר לידי החברה ההונקונגית.