סופרים קוראים לעצור גירוש פלסטינים מדרום הר חברון

בחודש יולי ידון בית המשפט העליון בעתירה שהגישו תושבים פלסטינים מדרום הר חברון שנצטוו לעזוב את ביתם לאחר שאזור מחייתם הוכרז כשטח אש. היום סיירו סופרים ואנשי רוח במקום והצטרפו לגילוי דעת עליו חתמו 24 אנשי רוח. צרויה שלו: "אין כמו מראה עיניים לראות את גודל העוול שנעשה למשפחות חקלאים עניות שלא מסכנות איש"