צוהר אל נפשו של מקיים המצוות / פרשת "ואתחנן"

מה באמת עובר בראשו של יהודי מקיים מצוות ? אפשר להתייחס לקיום מצוות וליחס לא-ל בכמה אופנים. תועלתיות – יחסי קח-תן, קיום הברית, מחויבות קמאית. או – אהבה. הקשר בין האדם שמקיים מצוות לבין בוראו הוא קשר של שגעון, לא מוסבר. לכבוד פרשת "ואתחנן" וגם בהקשר לט"ו באב