נסטלבאום נבחר בחשאי כמנהל הטלוויזיה

כפי שנצפה במגפון, בחרה אתמול ועדת המכרז שהתכנסה ברשות השידור במשה נסטלבאום לתפקיד מנהל הטלוויזיה. אגודת העיתונאים התנגדה למינוי ונציגיה לא השתתפו בועדת המכרז ואולם נסטלבאום, המשמש כמנהל חטיבת החדשות בטלוויזיה נבחר ברוב קולות של חברי ועדת המכרז