סיפור או תיאור? על "הבשורה על-פי יהודה" לעמוס עוז

בוודאי שמבקר ספרות בן-תשחורת וזב-חוטם כמוני, לא ייקח מעמוס עוז את יכולת הכתיבה המופלאה שלו, כפי שזו באה לידי ביטוי גם ברומאן "הבשורה על-פי יהודה". אולם נראה כי עוז אינו מתעל את כתיבתו לרומאן פר אקסלנס, אלא לפולמוס היסטורי או רעיוני במסווה של רומאן