הכנות להקמת אתר אינטרנט חינמי לאיתור כספי החיסכון הפנסיוני

מטרת האתר לאפשר לציבור לאתר בקלות חשבונות שונים, גם כאלו שנפתחו לפני שנים רבות, כולל עמיתים שנפטרו. האתר יעלה עם סיום טיוב הנתונים, לקראת הרבעון השני של שנת 2013