מגזין יורומאני: בנק הפועלים – הבנק הטוב ביותר בישראל

בעקבות התוצאות החיוביות שהציג בשנת 2011, ביניהן עלייה של כ-25% ברווח נטו, גידול של 10% בפיקדונות ותשואה על ההון בשיעור 12% ושיפור יחס הלימות ההון שלו, שהגיע ל-14.1%