צוות 90 הימים הגיש את המלצותיו לפתרון משבר הדיור

הסדרים מיוחדים יחולו על מתחם שיוכרז "פרויקט דיור לאומי" – כך ממליץ צוות 90 הימים, שהציג היום לשר האוצר את מסקנותיו. הצוות מונה על ידי קבינט הדיור בחודש מאי, כדי לגבש הצעות החלטה על דרכים ולכלים לפתרון מצוקת הדיור בישראל. קבינט הדיור ידון בהמלצות בישיבתו הקרובה ויוצגו בהצעת חוק. שר האוצר: "הטיפול במחירי הדיור הגבוהים חייב להיות אגרסיבי ומהיר"