הגרמנים כבר לא עם הבירה

צריכת הבירה בגרמניה מגיעה לנקודת השפל, כיוון שהצעירים מעדיפים משקאות חלופיים