הנשיא ושר המשפטים קצבו את עונשם של שבעה אסירים ביטחוניים

הנשיא ושר המשפטים קיבלו את המלצת ועדת השחרורים המיוחדת, אשר דנה בקציבת עונשי מאסר עולם, על פי חוק שחרור על תנאי ממאסר. מבית הנשיא נמסר, כי קציבת עונשם של אסירים אלה נעשתה על פי הנוהג המשפטי המקובל במדינת ישראל לגבי אסירי עולם