לפיד: "להפריד לתמיד את החברות הממשלתיות מהפוליטיקה"

הדברים נאמרו בטקס חילופי מנהלים ברשות החברות הממשלתיות. אורי יוגב, מנהל הרשות הנכנס: חלק מהמסים שהועלו היו יכולים להיות ממומנים על ידי דיבידנדים מהחברות