עיריית ת"א הודיעה כי חדלה לחשב ריבית פיגורים בשיטת ריבית דריבית

החלטת העירייה באה בעקבות בקשה של בעלי נכסים בעיר להכיר בתביעתם כתביעה ייצוגיה נגד עיריית תל אביב, בגין גביית תשלומים בשיטת ריבית דריבית, במקום ריבית צמודה. לדברי העירייה, אפשר לפרש את החוק אחרת, אך כדי להקל על הנישומים, "החליטה לשנות את אופן החישוב"