ריקו שירזי מתבצר בתאו לאחר שסורב לצאת להלוויית בנו שנרצח

ראש ארגון הפשע שנמצא במעצר ימים ונושא עונש של 8 שנות מאסר, פנה לשב"ס בבקשה לצאת ללוויית בנו. השב"ס סירב בטענה כי ישנו חשש שיפגע באנשים וכי הוא עצמו נתון בסיכון להיפגע. שירזי ערער ובית המשפט דחה את הערעור. בתגובה לדחייה, שירזי התבצר בתאו