צפון: פעוטה בת 3 הושארה 12 שעות בתוך רכב ומתה

מותה של הפעוטה בת שלוש שהושארה ברכב המשפחה מ 05:00 בבוקר, נקבע לאחר שהובאה למרכז רפואי "חייאת" בשפרעם כשהיא מחוסרת הכרה