טיבי נגד אדישות המצביעים במגזר הערבי

"בגללכם אבד המנדט של טאלב אבו סנע למתנחלת מהבית היהודי", אמר טיבי. רעם תעל זכתה ב-140 אלף קולות והיא המפלגה הגדולה במגזר הערבי