בשל גילוי שחפת ריאתית באיכילוב, נקט בית החולים בהפרדה בין פליטים מאפריקה לחולים אחרים

ביחידה לטיפול נמרץ ילדים ב"דנה" אובחנה תינוקת מאפריקה כחולה בשחפת. היא אושפזה שלושה שבועות ואמה ברחה מבית החולים, כשהתברר שהיא עצמה חולה. צוות היחידה, שלא ידע כי הוא מטפל בילדה חולה, נחשף לשחפת. בבית החולים הוחלט להפריד את אוכלוסיית המהגרים ולסמן בסימון מיוחד את המאושפזים ומלוויהם. כל החולים המתאשפזים מהקהילה, כולל ילדים ואורחים, יחויבו לעבור צילום חזה לשלילת שחפת. יוקמו גם מתחמי אשפוז נפרדים