שינוי חברתי מתחיל במיטה

בכוחה של האנרגיה המינית הנשית להביא לשלום בעולמנו. האישה יכולה לגרום לשינוי חברתי גורף אם תדע לפעול נכון בתחום המין