על האחדות שבינינו לבין אימא אדמה

להיפתח לאימא אדמה, באופן רגשי-תודעתי טוטאלי, משמעו שינוי עמוק ובסיסי בתוכנו. להיפתח לאימא אדמה, כלומר, למהות הארצית שבנו, פירושו להיות אדם חדש ממש – אדם אוהב