איסתא מסכמת שנה – רווח נקי של 38.6 מיליון שקלים

הרווח הנקי השנתי של קבוצת התיירות עמד על 38.6 מיליון לעומת רווח של 38.4 שנה קודמת, כאשר בשנת 2012 היו הכנסות חד פעמיות של כ-8 מיליון שקל לעומת כ- 3 מיליון בשנת 2013. בשנה שעברה גם השלימה איסתא גיוס הון בסך של כ-36 מיליון שקל