תכנית לאומית לשימוש מושכל באנטיביוטיקה

בעקבות הגילויים הקשים על תמותה נרחבת בבתי החולים בשל התפתחותם של זני חיידקים העמידים בפני אנטיביוטיקה, פירסם השבוע מנכ"ל משרד הבריאות חוזר המתווה תכנית לאומית לשימוש מושכל באנטיביוטיקה, אשר תופעל בכלל מערכת הבריאות, תחת ההנחיה והבקרה של המרכז הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה