יש לה פוטנציאל: על "ילדים" של תמר מרין

יש ב"ילדים" הרבה מאוד רמזים, או "שערים" לתובנות מעניינות. אולם רובן אינן מפותחות בעליל. למרין היו מספר רב של מפתחות לתובנות מעניינות, אך היא אינה מנצלת אותן לפתוח לקורא שערים של הבנה, חידוש ומשמעות