ישראל וארה"ב חתמו על שיפור הסכם אכיפת המס

שיפור אכיפת מס בינלאומית ויישום הוראות FATCA האמריקני מסדיר את העברת המידע לרשות המס של ארה"ב, באמצעות רשות המסים. המועד הראשון להעברת המידע הוא 30.9.15