עובדה: הגבול העליון של הליכוד בראשות נתניהו – 32 מנדטים

עובדה  מס' 1: שר החוץ אביגדור ליברמן צוטט השבוע כמי שמבטיח שהליכוד ביתנו – אותו איחוד של שתי רשימות שבוצע בתחילת מערכת הבחירות – יזכה ב-40 מנדטים לפחות. ליברמן סבור שהסקרים מוטים כלפי מטה ושבימים האחרונים יחול הסחף המקווה שיעלה את מספר המנדטים הצפוי לליכוד כרגע בסקרים.

עובדה מס' 2: בליכוד חוששים כיום לא מאובדן השלטון אלא מאובדן היציבות הקואליציונית. וכל כך למה? משום שליכוד מוחלש פירושו ימין קיצוני ודתי מחוזק – והגדלת משקלם ומשמעותם של בעלי הברית הללו בממשלה העתידית.

ועכשיו, לא נותר אלא לקבוע שההיסטוריה חוזרת על עצמה. משום שבמשך ארבע מערכות בחירות בהן עמד נתניהו בראש מפלגת הליכוד, היא מראה שההישג הטוב ביותר שהביא הלה למפלגתו עומד על 32 מנדטים (כלומר רק מעט יותר ממספר המנדטים הדרוש להקמת קואליציה מינימלית בת 61 חברים) – וגם זאת לאחר שהיא כרתה ברית עם גופים פוליטיים נוספים. הפעם ההיא הייתה ב-1996, כלומר לפני כ-17 שנה. במערכת הבחירות הנוכחית שוב נכרתה ברית כזו, מה שמהווה סיבה מצוינת לבחון את הישגי הליכוד בראשות נתניהו לאורך השנים.

כרזות מח"ל בירושלים

הסקרים אומרים את דברם. כרזות מח"ל בירושלים (צילום: ויקימדיה)

נתניהו ירש מיצחק שמיר סיעה בת 32 מנדטים שזכתה בבחירות 1992 לתמיכת 651,229 קולות כשרים. בשנת 1996 התמודד נתניהו בראשות גוש מפלגות שכלל את הליכוד, גשר וצומת. גוש המפלגות זכה ב-32 מנדטים גם הוא, אלא שמתוכם היו 22 בלבד חברי ליכוד, ואילו עשרת הנותרים נכנסו לכנסת במסגרת שריונים ברשימה המשותפת לנציגי גשר וצומת.

לפיכך, לרשימה המשותפת לא היה כל ערך מוסף (במנדטים) עבור הליכוד בהשוואה לתוצאות שהשיג הליכוד לבדו בבחירות 1992. גם כאשר מביאים בחשבון תוספת של 17.83% במניין הקולות התומכים בליכוד, הרי שאת המספר הזה יש לקזז מול הירידה בחלקו היחסי של הליכוד בייצוג ברשימה המשותפת. אם מחשבים את חלקו היחסי של הליכוד לפי אותה נוסחה (22/32) גם במספר הקולות שהצביעו עבור הרשימה המשותפת, הרי שניכר כאן ירידה של קרוב ל-19% בתמיכה האלקטורלית בליכוד לבדו.

ב-1999  שוב הנהיג נתניהו את הליכוד בבחירות לכנסת, והפעם זכה הליכוד בראשותו ל-19 מנדטים בלבד. תוצאה זו מהווה ירידה של יותר מ-40% בהשוואה לתוצאות שהשיגה הרשימה המשותפת הליכוד-גשר-צומת בבחירות הקודמות. גם אם מחשבים את תוצאות בחירות 1999 מול הייצוג שניתן רק לליכוד ברשימה המשותפת, הרי שניתן להצביע על ירידה של 13.64% בתמיכה האלקטורלית בליכוד. 

נתניהו פרש זמנית מהחיים הפרלמנטריים לאחר בחירות 1999, ושב להנהיג את הליכוד רק ב-2006. בתווך, הצליח הליכוד בראשות אריאל שרון להשיג את תוצאת הבחירות הטובה ביותר שלו מאז 1988, כשזכה ב-2003 ב-38 מנדטים ובמספר הקולות הגבוה ביותר בהיסטוריה שלו (925,279). כלומר, הציבור נתן אמון מחודש במפלגת הליכוד לאחר שהתברר כי נתניהו לא ינהיג אותה בבחירות אלה. 

בבחירות 2006 שב נתניהו והתמודד בראשות הליכוד בבחירות לכנסת ה-17. בבחירות אלה זכה הליכוד ב-12 מנדטים בלבד – התוצאה הנמוכה ביותר מאז היווסדו. מספר הקולות הכשרים שתמכו בליכוד שיקף ירידה של 70% בקירוב ביחס לנתוני בחירות 2006. יתר על כן, זו הייתה גם התוצאה הנמוכה ביותר שהשיגה המפלגה בראשות נתניהו, מאז נכנס הוא עצמו לחיים הפוליטיים בסוף שנות השמונים. 

שינוי במגמה זו ניתן לראות רק בבחירות 2009. במערכת בחירות זו הוביל נתניהו את הליכוד להתאוששות מרשימה ולהישג של 27 מנדטים. מספר הקולות שקיבל הליכוד בבחירות אלה היה גבוה בלמעלה מפי 2.5 ממספרם המוחלט בבחירות שקדמו להן. בצד השלילה, הרי שגם מספר זה נמוך משמעותית ממספר הקולות שתמכו בליכוד שעה שנתניהו התמודד בראשותה בפעם הראשונה, דהיינו ב-1996. 

בנוסף, יש להביא בחשבון את הנתון הבא: בכל מערכות הבחירות בהן עמד נתניהו בראשות הליכוד לא עלה בידיו להביא את רשימתו להפוך לגדולה בסיעות הבית. בשנת 1996, כאשר חברו לליכוד גם גשר וצומת, זכה הליכוד בשני מנדטים פחות (32) מאשר מפלגת העבודה (34). בשנת 1999 צמח הפיגור אחר המפלגה הגדולה ביותר בבית לשבעה מנדטים (19 של הליכוד לעומת 26 של ישראל אחת). ב-2006 צנח הליכוד לשפל נדיר מול המפלגה הגדולה ביותר, כאשר קיבל 17 מנדטים פחות ממנה (12 של הליכוד מול 29 של קדימה). גם ההתאוששות של 2009 לא הביאה את הליכוד בראשות נתניהו להפוך לסיעה הגדולה ביותר בכנסת, כאשר זכתה במנדט אחד פחות מסיעת קדימה (27 לעומת 28). 

המסקנות הנגזרות מנתונים אלה מצביעות על שלושה מחסומים אלקטורליים הקשורים לליכוד בהנהגת נתניהו:

1. מחסום הסיעה השנייה בגודלה. רשימת ליכוד בראשות נתניהו אינה מצליחה לחצות את מחסום הסיעה השנייה בגודלה בכנסת. תבנית זו חוזרת על עצמה גם במערכות בחירות בהן נחלשה המפלגה הגדולה האחרת (המהווה את המתחרה העיקרית של הליכוד על השלטון) באופן משמעותי לקראת הבחירות (מפלגת העבודה ב-1996, ישראל אחת ב-1999, קדימה ב-2006 וב-2009), לפחות בהשוואה לציפיות המוקדמות מהן, הן בהשוואה לתוצאות הבחירות הקודמות והן בסקרי דעת הקהל שצפו להן תוצאות איכותיות יותר. מכל מקום, בכל ארבע מערכות הבחירות בהן הוביל נתניהו את רשימת הליכוד, לא סיים הליכוד את הבחירות כסיעה הגדולה ביותר בכנסת.

2. מחסום הישגי המנהיגים האחרים. את תוצאותיו של נתניהו כמנהיג מפלגה וכראש רשימה יש להשוות, בין השאר, גם אל מול תוצאות שהשיגו קודמיו בראשות הרשימה. בימי מנחם בגין, הגיע הליכוד לשיא של 48 מנדטים (1981); בימי יצחק שמיר עמדה התוצאה הטובה ביותר על 41 מנדטים (1984); ובימי אריאל שרון – על 38 מנדטים (2003). בראשות נתניהו השיג הליכוד את ארבע התוצאות החלשות ביותר שלו מאז בחירות 1977. 

התוצאה הטובה ביותר שהשיג הליכוד בראשות נתניהו היא 32 המנדטים של 1996; או (אם מחשבים את תוצאות 1996 כ-22 מנדטים בלבד, בשל שריון מועמדי גשר וצומת ברשימה המשותפת) 27 המנדטים של בחירות 2009. 

להלן טבלה משווה של הישגי המפלגה מאז עלתה לשלטון לראשונה בשנת 1977.

גרפית, נראית התפלגות ההישגים בין מנהיגי הליכוד כך:

3. מחסום הזליגה למפלגות קרובות. תוצאת בחירות 2009, שהראתה על עלייה משמעותית בכוחו של הליכוד לעומת התוצאות בבחירות 2006, הן חריגות במובן זה שהן אינן מצביעות על קיטון במספר חברי סיעת הליכוד הנבחרים לכנסת שעה שנתניהו עומד בראש הרשימה. ואולם, כאשר בוחנים את מספר המצביעים במונחים מוחלטים, מתבררת כי המספר הכולל של מצביעי הליכוד ב-2009 קטן מהמספר הכולל של מצביעי הליכוד ב-1996 – שנת התמודדותו הראשונה של נתניהו בראש הרשימה – בחמישה אחוזים. זאת, על אף שבתקופה זו חל גידול בסך הקולות הכשרים שניתנו לכלל המפלגות בשתי מערכות בחירות אלה מ- 2,973,580 בבחירות 1996 ל-3,373,490 בבחירות 2009, כלומר גידול בשיעור של 13.43%.

התמודדותו הראשונה של נתניהו בראש הליכוד, ב-1996, התבצעה, כאמור, כחלק מגוש מפלגות ימין שכלל, נוסף על הליכוד עצמו, גם את רשימות גשר וצומת. הואיל ואין כל אפשרות להבהיר כמה מתוך תומכי הרשימה המשותפת התכוונו להצביע עבור הליכוד, ביצענו כאן חישוב כפול – האחד, המביא בחשבון את הישגיה של הרשימה המשותפת, במספרי הקולות והמנדטים; והשני, את משקלה היחסי של מפלגת הליכוד במספר הקולות והמנדטים, בהתבסס על המפתח הייצוגי שלפיו הייתה בנויה הרשימה הזו בפועל. כך, הנוסחה לחישוב סך הקולות שקיבל הליכוד לבדו בבחירות 1996, היא הכפלת מספר הקולות הכללי של הרשימה המשותפת במספר המנדטים שבהם זכה הליכוד במסגרת הרשימה (22) וחלוקת התוצאה בסך מספר חברי הרשימה המשותפת (32). חישוב זה הוא תיאורטי בלבד, ומטרתו לנסות ולברר מה משקל הצלחתו של נתניהו בבחירות אלה ביחס לסיעת הליכוד בלבד.

 לפיכך, ברור כי קולות רבים שהיו אמורים להיות מנת חלקו של הליכוד בהתחשב בעוצמתו היחסית בפוליטיקה הישראלי, זולגים דרך קבע למפלגות אחרות במהלך מערכות בחירות בהן מובל הליכוד על ידי נתניהו. במערכת הבחירות הנוכחית, הזליגה העיקרית היא למפלגת הבית היהודי, בראשות נפתלי בנט.

להלן הביטוי הטבלאי של מגמה זו:

בהתבסס על ניתוח סטטיסטי של מספר המצביעים הכללי ושל מספר המנדטים שבהם זכה הליכוד עם נתניהו ובלעדיו, ברור כי קיימת מגמה ברורה, לפיה כאשר נתניהו מוביל את רשימת הליכוד לכנסת קיימת פגיעה בייצוג חברי הליכוד ברשימה, הן בהשוואה להישגי מנהיגי ליכוד אחרים והן בהשוואה לרשימות פוליטיות מתחרות.

המסקנה המתבקשת פשוטה: כאשר בנימין נתניהו מוביל את רשימת הליכוד לכנסת, בוחרי ימין חשים שקיים סיכוי טוב שבעקבות הבחירות תוקם קואליציה בראשותו, ולפיכך חשים נוח יותר לבחור בהצבעה למפלגת לוויין קואליציונית בפוטנציה – במקרה הנוכחי סיעות דוגמת ש"ס, יהדות התורה, ישראל ביתנו, האיחוד הלאומי והבית היהודי.

 מגמה זו היא בעלת משמעות ברורה מבחינת האינטרס הפרטי של חברי הליכוד המבקשים להיבחר ברשימת המפלגה לכנסת, והיא מתבטאת ביחס ההפוך הבא: ככל שגדלים סיכויי גוש הימין להקים קואליציה וממשלה בראשות הליכוד, כך קטנים סיכויי החברים ברשימת הליכוד להיכנס לכנסת כאשר המפלגה מונהגת על ידי נתניהו. 

וכן, בהחלט יתכן ש-17 שנים אחרי הבחירות ההן, נתניהו מוביל שוב שותפות של הליכוד עם מפלגת ימין אחרת שלא תביא יותר מ-32 מנדטים, או מעט יותר מרבע מהקולות. הסקרים של היממות האחרונות הראו, כמעט במדויק, את התוצאה המסוימת הזו.

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, דמוקרטיה, חברה וסביבה, מדיני-פוליטי | עם התגים , , , , , , , , , , | סגור לתגובות

"עצור, גבול לפניך" בכרזות על חומת העיר העתיקה

"זהירות, גבול לפניך" - הגימיק של צעירי הליכוד (צילום: יח"צ)

"זהירות, גבול לפניך" - הגימיק של צעירי הליכוד (צילום: יח"צ)

צעירי הליכוד התייצבו היום אחר הצהריים בשער יפו, בכניסה לעיר העתיקה שבירושלים, וצבעו את החומה בשלטים ״עצור גבול לפניך". זאת, כדי להדגים את מה שעלול לדעתם להיות הגבול – אם עמדות השמאל של לבני, לפיד ויחימוביץ, לגבי חלוקת ירושלים, יתממשו. באמצעות המיצג ביקשו צעירי הליכוד להסביר לעוברים והשבים שבאמצע בירת ישראל, ירושלים, יעבור קו הגבול – והיום רק נתניהו שומר על העיר מאוחדת לנצח נצחים.

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, מדיני-פוליטי | עם התגים , , , | סגור לתגובות

לאהוב את האויב. לא כסיסמה, אלא כדרך חיים, כדרך לנהל מאבק

יום מרטין לותר קינג חל ביום שני, בשבוע השלישי של חודש ינואר. זהו יום חג רשמי בארה"ב, אחת הדרכים לחלוק כבוד לאדם מיוחד זה. 

הרשו לי להתחיל בסיפור קצר על ד"ר קינג – בשיאה של שביתת האוטובוסים ע"י התושבים השחורים במונטגומרי בשנות ה-50 של המאה שעברה, במחאה על מדיניות ההפרדה, הושלכה לבנת חבלה על ביתו של קינג. הוא לא היה בבית. אשתו ובתו התינוקת – כן.

כאשר שמע על האירוע הוא חש לביתו, וידא שאשתו והתינוקת ללא פגע ויצא אל ההמון הזועם,  שבינתיים התאסף מחוץ לביתו חלקו חמוש, חלקו קורא קריאות נקם וכולו זועם, שוצף ודורש נקמה. ד"ר קינג פנה אליהם ואמר כך: "אנחנו מאמינים בחוק וסדר. אל תיתפסו לפאניקה. אל תעשו שום דבר פזיז. אל תשלפו נשק. החי על חרבו יאבד בחרב. זכרו כי זהו דבר האלוהים. איננו תומכים באלימות. אנחנו רוצים לאהוב את אויבינו. אני רוצה שתאהבו את אויבכם. היו טובים אליהם. אהבו אותם והראו להם שאתם אוהבים אותם". 

מרטין לותר קינג

מרטין לותר קינג, 1964 (צילום: Dick DeMarsico, World Telegram / Library of Congress)

לאהוב את האויב. לא כסיסמה, אלא כדרך חיים, כדרך לנהל מאבק. 

קשה לראות מנהיג אחד בימינו שאוהב את מי שלא מסכים לדעותיו, בטח שלא אויב מוצהר. ד"ר קינג היה עוף מוזר בניהול מאבקים אזרחיים בכלל וזכויות השחורים בפרט. באותה תקופה היו מלקולם אקס, הפנתרים השחורים והלאומנים השחורים. היה אופנתי להיות שחור לוחמני באותה תקופה. לנפץ את מיתוס העבד הנרצע והמסכן שדבק בשחורים במשך השנים. מראות של הפגנות שחורות אלימות היו נפוצים בתקשורת באותה תקופה.

פתאום בא לו איזה כומר בפטיסטי שחור, משכיל, גבוה וחסון ומדבר על אהבה. הוא עושה זאת ברטוריקה מדהימה ובהתלהבות של משיח. הוא מדבר על אהבה ככלי. כדרך היחידה והאפקטיבית ביותר לנהל מאבק מול אי-צדק ואלימות.

היו לו מתנגדים. איימו על חייו ועל חיי משפחתו, לא רק לבנים אלא גם שחורים שחשבו שהוא פוגע במאבקם. ד"ר קינג לא נרתע, הוא הבין את חשיבות המאבק הלא-אלים. הוא דיבר רבות על ההבדל בין לא להיאבק לבין להיאבק בצורה לא אלימה. הוא ניסה להסביר למתנגדיו שחרם על חברת אוטובוסים עדיף על ניפוץ שמשות. הוא דיבר על כך שעדיף להיכנס לכלא בהמונים מאשר לחולל כאוס ברחובות. הוא דיבר על זה ששיחות, מפגשים והפגנות המוניות אך רגועות מאחדות את האנשים ולא מרתיעות את האויב.

הוא דיבר על אהבה. על חמלה. על חסד. על טוב לב. על מהטמה גנדי. הוא דיבר על כל מה שהמנהיגים כיום לא מדברים.

הוא נרתע ממיליטנטיות ודגל בשיתוף פעולה עם לבנים כאשר גילה פתח לשיח. בצעדות הצטרפו לא מעט לבנים שהבינו את גודל העוול הקיים.

ד"ר קינג הצליח לאחד מאחוריו קבוצה גדולה של אנשים שנעשה להם אי-צדק משווע, ע"י כך שהציע להם חלופה למה שהם מכירים, לא הורדת ראש וכניעה למוסכמות, לא מאבק אלים ומפחיד שאף אחד לא יודע איך ייגמר, אלא מעשה אמיץ, מוקפד, שלו ואחראי. הוא עשה זאת ע"י רטוריקה מדהימה, גישה חדשה ואופטימית, מסר רענן ודוגמה אישית – הוא נאסר פעמים רבות, לעיתים לימים ארוכים, כאשר אישתו וילדיו בבית.

הוא ידע לעמוד על שלו בבתי המשפט העויינים של הדרום החשוך בארה"ב ועם זאת להיות רך ואוהב כאשר שמע על נפגעים משני הצדדים. הוא לא נרתע כאשר פעלו כלפיו וכלפי שותפיו באלימות קשה,  שהגיעה גם לרצח. הוא לא נסוג לאלימות גם כשהיא היכתה בפניו. והכי מדהים, זה שהוא הצליח להשפיע על תומכיו לנהוג כך.

צורת המאבק שלו הייתה כל כך טובה ואפקטיבית, שלא רק שהצליח להשיג את מטרותיו מול הממסד – בסופו של דבר אלא הצליח לשנות את התפישה של מתנגדיו ושל העולם, ועל כך קיבל את פרס הנובל לשלום. 

מרטין לותר קינג מדבר נגד מלחמת ויטנאם (צילום: Minnesota Historical Society)

מאבק השחורים בארה"ב שינה את פני ההיסטוריה, וד"ר קינג שינה את פני מאבק השחורים. זה היה מאבק על תודעה וגישה כמו שזה היה מאבק על חקיקה ושינוי פרקטי. הגישה שבה כל אדם הוא שווה, הגישה שהאלימות מעודדת רק עוד אלימות, שאי-אלימות זו הדרך היחידה לנצח אלימות. לנצח אלימות לא במובן הדורסני של המילה. לא להכניע. אלא לנצח את האלימות ע"י כך שהיא תיעלם, שלא תתקיים. לא במעשה, לא בדיבור ולא בתחושות.

אלימות מתחילה בתוך האדם, בתוך המוחה והמפגין, בתוך תוכנו. כדי שהיא תיעלם אז צריך משהו אחר שיבוא במקומה – האהבה.

ד"ר קינג הוביל מהפכה תודעתית יחד עם מהפכה חוקתית. על זה הוא יישאר לנצח חקוק בלב השחורים האמריקנים. בלב אנשי השלום. בלב כל מי שמעוניין לעשות שינוי בעולם הזה. 

"הדבר שאנו זקוקים לו כיום הוא קבוצה של גברים ונשים שיעמדו לימין הצדק ויתנגדו לעוול באשר הוא. קבוצה של אנשים שהגיעו למסקנה שיש דברים שאינם צודקים גם אם מבצעיהם לעולם אינם נתפסים, ושיש דברים צודקים גם אם איש לא ראה אתכם עושים אותם.

כל מה שאני מנסה לומר הוא שעולמנו תלוי ביסודות מוסריים. היקום הזה תלוי ביסודות מוסריים.

יש משהו ביקום הזה שמצדיק את אמירתו של תומס קרלייל: 'שום שקר אינו יכול לחיות לנצח'.

יש משהו ביקום הזה שמצדיק את אמירתו של ויליאם ק' בריאנט: 'האמת, גם אם נרמסה עד עפר, תשוב ותצמח'.

יש משהו ביקום הזה שמצדיק את אמירתו של פאולוס: 'את שזרעת תקצור'.

בהיותי איש צעיר שכל חייו לפניו החלטתי להקדיש את חיי למשהו נצחי ומוחלט. לא לאלילים הקטנים האלה, שהיום הם כאן ומחר אינם, אלא לאל שהוא אחד ובלתי-משתנה – אתמול, היום ולנצח נצחים".

________________________________________________________________________

  • אור לילואור לילו

    אור לילו מחפש את הדרכים השונות לבהירות ולאמת. חקלאי ובעל תואר ראשון בהנדסה מאונברסיטת בן-גוריון.

פורסם בקטגוריה ג, דמוקרטיה, חברה וסביבה, מאמרי עמדה | עם התגים , , , , , , , , | תגובה אחת

ראלי דקר: אחרי שהאבק שקע

נגמרו ריחות העשן, האבק והתקלות, ומתחרי הדקר ה-26 הוכרזו. כבוד גדול לזכייתו בפעם ה-11 של פטרהנסל, בתואר מנצח הדקר בקטגוריית כלי הרכב. רבים וטובים, עם הרבה תקווה והשקעה, נאלצו לפרוש עקב תקלות טכניות שלא ניתן היה כבר להתגבר עליהן.

המתחרים המבטיחים, אל עטיה וסייז, נאלצו לפרוש כי הרכב שהכינו בהשקעה רבה ועם ספונסרים בעלי כיס עמוק, לא היו מספיק טובים לאתגר הראלי דקר.

גורדון, המליונר האמריקני עם ההאמר הכתום, איבד את התקווה לנצחון כבר בתחילת התחרות כאשר לקח לו להחלץ מטעות נהיגה והתהפכות, יותר מדי זמן – יותר מחמש שעות. אבל רוח הספורט לא יצאה ממפרשיו ורובי גורדון נתן "פייט" כל יום וטיפס לאט לאט בדירוג.

גביע הראלי ( מקור אתר ויקיפדיה )

150 מכוניות יצאו לדאקר ולקו הגמר הגיעו רק 88 מכוניות.
184 אופנועים יצאו לדרך ורק 124 הגיעו לסוף הדרך.
75 משאיות יצאו לדרך ו- 52 הגיעו לקו הגמר.
פטרהנסל השלים זכיה חמישית ברכב, אחרי 6 זכיות באופנוע. ואילו סיריל דפרה זכה באופנועים זו הפעם החמישית.

ההולנדים הובסו ע"י נהגי המשאיות הרוסים, KTM הביסה כל אופנוע אחר ופטרונלי על הטרקטורון נשאר בודד בצמרת לאורך רוב שלבי המרוץ, כצפוי.

דירוג הפודיום במכוניות הוא:
1. Stéphane Peterhansel
2. Giniel de Villiers
3. Leonid Novitskiy

דירוג הפודיום באופנועים הוא:
1. Cyril Despres
2. Ruben Faria
3. Francisco Lopez Contardo

דירוג הפודיום בטרקטורונים הוא:
1. פטרונלי הארגנטינאי
2. קסלה הצ'ילאני
3. סוניק הפולני

דירוג הפודיום במשאיות הוא שלישיה רוסית:
1. Eduard Nikolaev
2. Ayrat Mardeev
3. Andrey Karginov

להתראות בראלי דקר ה- 27.

פורסם בקטגוריה ב, מה חדש, מוטורי, רכב | עם התגים , , , | סגור לתגובות

מינוי כחלון – ואיפה נציב שירות המדינה?

נתניהו עם כחלון. לפחות על הבמה (צילום: רפי מיכאלי)

נתניהו עם כחלון. לעג לנורמות הציבוריות (צילום: רפי מיכאלי)

והנה הגענו לישורת האחרונה, רק רגע לפני הבחירות. ראש הממשלה, הגיבור הטראגי למחצה של מערכת הבחירות, שכרבע מהאלקטורט שהבטיח לו ארתור פינקלשטיין התאדה לו בלא שוב בתוך שלושה חודשים (אך עדיין ינצח את הבחירות, ולכן רק גיבור טראגי למחצה), לא יודע את נפשו מרוב תסכול ומחפש תמרון שעוד לא ניסה, לפני שעוד כמה אחוזים אובדים נעלמים לו ב-48 השעות שנותרו. והנה, השר-עד-היום וגיבור-ישראל-לרגע בתחילת מערכת הבחירות, משה כחלון, הועלה מן האוב והנשייה. למרות שמרד לרגע במלך והצליח לגרוף כשישית מן המנדטים במשחק הכיסאות הווירטואליים חסר החשיבות של ימי הבחירות, הקוסם ההיסטרי מקיסריה, שנותר ללא שפנים, בחר למחול לגיבור הסלולרי הסורר שלו והשיב אותו היום לתפקיד יו"ר מנהל מקרקעי ישראל.

לאור תרגיל בחירות שקוף ונפסד שכזה, ולאור העובדה שהנורמות הציבוריות בישראל הורגלו למרבה הבושה לחזיונות מבישים כגון זה, לא נותר אלא לשאול שאלה אחת קטנה: איפה היה נציב המדינה ואיך לא נשמע קול זעקתו מיד עם פרסום דבר מינויו של כחלון? הרי בהודעת הנציב מס' עג/6 מתאריך 11 בנובמבר האחרון, שעניינה "מינויים בתקופת בחירות", בסעיף 1ג ("מינויים למשרות בכירות בפטור מלא מהליך תחרותי ומשרות נוספות ללא הליך תחרותי"), נכתבו הדברים הבאים:

"ככלל, יש להימנע ממינויים של קבע למשרות אלה, וכן יש להימנע מהפסקת כהונה של נושאי משרות כאלה. ככל שמשרה כזו התפנתה, יש ככלל לאיישה באמצעות ממלא-מקום מתוך שירות המדינה. במקרים בהם קיימת חיוניות באיוש מיידי של המשרה באופן קבוע, תיערך בדיקה פרטנית של הנסיבות. מינוי של קבע בפטור מלא מהליך תחרותי בתקופת בחירות יתאפשר, ככלל, רק על-ידי מינוי מקצועי מובהק מתוך שירות המדינה. הוראות אלה יחולו גם על מינויים אחרים שבסמכות שר או ממשלה, שלא מתקיים בהם הליך תחרותי, אשר ייבחנו בהתאם לעקרונות שבהוראה זו ובשים לב למאפיינים הייחודיים של כל מינוי. קידום של מינוי כאמור יתאפשר רק לאחר קבלת אישור נציב שירות המדינה בהחלטה מנומקת."

כיצד מיישב הנציב את מינוי של כחלון עם הדברים האמורים בהודעתו? האם עלינו להבין שנערכה בדיקה פרטנית של הנציב לנסיבות המינוי? אם כן, ראוי שתופענה תוצאותיה מיד. האם עלינו להבין שכחלון הוא מינוי מקצועי מובהק? אם כן, ראוי שנציב המדינה יפרסם את הטיעונים לזכותו של כחלון כפי ששטחם בפניו ראש הממשלה. ולבסוף – האם עלינו להבין כי קידום המינוי של כחלון זכה באישורו ובברכתו של הנציב משה דיין? אם כן, הנורמות הציבוריות מחייבות שנשמע זאת בקולו, ויפה שעה אחת קודם.

מינוי שערורייתי כגון זה מחייב את הנציב להשמיע קולו ברמה ולנהוג כמנהג יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט אליקים רובינשטיין, שבשום-שכל עשה את המעט שהיה ביכולתו ומנע את שידור מסיבת העיתונאים שבה הוכרז מינוי כחלון. ראוי שהנציב יעשה צדק לתפקידו ויחלץ לגונן על מעט החלקות בציבוריות הישראלית שנותרו לא נגועות בסחי השחיתות הציבורית. על כן עליו לצאת בלא חשש נגד נתניהו ומהלכיו המושחתים והמשחיתים שכן שתיקתו כמוה כמעילה בתפקידו וכוויתור על תפקידו כאחראי על תקינות מינויים וכשרות העסקתם של עובדי ציבור בישראל, גם אם מדובר בראייה מרחיבה של התפקיד.

לסיום, ברי לכל בר-דעת שקולו של הנציב לא ישמע וגם שקולו של יו"ר ועדת הבחירות ישכח כלא היה כאשר כותרות העיתונים מחר וכל מהדורות החדשות מעתה ועד הבחירות יעסקו רק בספין התורן של נתניהו. במצב עניינים זה לא נותר לישראלי הישר וההגון דבר שיוכל לעשותו חוץ מלבוא חשבון עם מרעילי-הבארות של הציבוריות הישראלית ביום הבחירות.


הבהרה

פנה אליי היום דובר נציבות שירות המדינה (ראו תגובתו למאמר זה) והעמיד אותי על טעות משמעותית שנפלה בדבריי: נציב שירות המדינה אינו מוסמך לטפל במינויים של נבחרי ציבור אלא רק של עובדי ציבור. נוסף על כך, נכון לעת זו, תפקיד יו"ר מנהל מקרקעי ישראל הוא תפקיד הנתון בידיו של שר השיכון ועל כן, כבר מעצם הגדרת התפקיד אין התפקיד נתון לסמכותו של הנציב. בעקבות פנייה זו מצאתי לנכון לעמוד על העובדה כי הביקורת שהעברתי אינה נגד הנציב באופן אישי ועל כן בחרתי לעדנה במקומות שהיה ניתן להבין מהם אחרת. חרף היותי חלוק על העמדה המצמצמת של הנציבות באשר לסמכויות הנציב ולאי-יכולתו להתערב בעניינים שכאלה, קל וחומר כאשר הוא שומע אודותם מאמצעי התקשורת, אני מוצא לנכון להדגיש כי הביקורת שהעברתי נוגעת לתפקיד הנציב ולסמכויותיו ואיננה ביקורת אישית על פועלו או אי-פועלו של הנציב. לטעמי, למרות שהחוק אינו מגדיר את תפקידו של הנציב כתפקיד "מתערב", אם לא נעשתה פנייה מסודרת אליו לצורך המינוי, הנורמות הציבוריות והיותו הגורם האמון על מנהל תקין וכשרות מינויים בשירות הציבורי, מחייבות אותו לזעוק מעל לכל במה כאשר יש חשש לתקינות המינוי וכשרותו. את המחלוקת הזה כנראה לא אצליח לפתור מול הנציבות, אך חשבתי שההגינות מחייבת להעמיד דברם על דיוקם ולהתנצל עם הובנתי שלא כראוי.

פורסם בקטגוריה מאמרי עמדה | עם התגים , | 4 תגובות

העירייה מצפצפת על החוק? התושבים יוכלו לתבוע

עשרות עובדי עירייה בחמש עיריות ומועצות מקומיות הופתעו החודש, לאחר שהמשטרה הודיעה להם כי נפתחה נגדם חקירה פלילית. הסיבה: העיריות לא פעלו להנגיש מקומות ציבוריים בתחומן למעבר נכים. הפנייה להליך פלילי אינה ייחודית רק לעבירה על חוק הנגישות, אלא אפשרית במספר רב של מקרים, שבהם עיריות אינן מקיימות הוראות חוק או  הכרעות בית המשפט. עקב כך, עלולים עובדי עירייה האחראיים על מפגעים שונים, כמו זיהום, או פגיעה באיכות המים – לעמוד לדין פלילי אישי..

לדברי עו"ד ניר יסלוביץ', המתמחה במשפט פלילי ובעבירות צווארון לבן, העמדת עובדי ציבור לדין אישי הינה מגמה של שינוי. "מדובר בסוג של תקדים – מפני שזו הפעם הראשונה שבה מתנהלת בארץ חקירה פלילית נגד בכירי רשות מקומית בגין אי קיום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות".

אשפה (צילמה: שרית פרקול)

אפשר לתבוע בגין מפגעים שונים כאשר לא מתקיימות הוראות חוק או הכרעות בית המשפט (צילמה: שרית פרקול)

עד לאחרונה היה מקובל לחשוב כי ראש מועצה או עירייה משלם את מחיר מחדליו בקלפי, ויחד עימו מסתלקים גם ראשי האגפים במועצה המקומית שלא עושים את תפקידם כראוי. האפשרות והשכיחות לתביעה פלילית נגד ממלאי תפקידים, בשל תפקודם הלוקה בין בחירות לבחירות – טורפות את הקלפים.

"העובדה שעובדי ציבור בכירים חשופים כיום להעמדה למשפט פלילי ולתשלום קנסות כספיים באופן אישי, היא בעלת משמעות מרתיעה ברורה", אומר עו"ד יסלוביץ'. "ככל שהידיעה על אפשרות להעמדה פלילית תרווח בציבור, וככל שייעשה בה שימוש רב יותר, כך ידאגו ראשי העיריות ובעלי התפקידים העובדים תחתיהם, למלא את תפקידם כשורה, ולא יראו בפרק הזמן בין בחירות לבחירות, כמגרש בו אין דין ואין דיין".

פורסם בקטגוריה אקטואליה, בארץ, ג, מקומי, משפט | עם התגים , , | תגובה אחת

דרעי: מעולם לא היינו 12 מנדטים יומיים לפני הבחירות

מוצאי שבת, עזרת הנשים מוצפנת משהו מאחורי פרגוד שבנוי למעשה ממסך וידיאו לא גדול. משם תוכלנה הנשים, חגיגיות משהו ועוטות שביסים, לצפות במתרחש בכנס הפעילים שמתרחש באולם המרכזי. כסאות פלסטיק, בניין מפואר, בית הכנסת ברחוב דוד בן אליעזר, "בית עמוס" של הרב יוסף רביבו, רעש של עשרות דציבלים. מוסיקת בחירות. המתנה עצבנית לבואו של אריה דרעי לנאום בחירות. לא רק לפי הסקרים איבד דרעי מקסמו ומכוחו, הוא ללא ספק כבר לא האריה של פעם. בשביל 12 מנדטים שצופים לו אין הרבה טעם להיכנס לפוליטיקה. מי יודע, אולי הוא מתחרט שלא הקים מפלגה עצמאית.

דרעי בכנס פעילים מוצ"ש 20 בינואר 2013 - צילום : טובה אבן חן

דרעי בכנס פעילים מוצ"ש 20 בינואר 2013 (צילום : טובה אבן חן)

גילוי נאות: בעיצומה של המחלוקת סביב החתימה של הסכמי אוסלו באתי אליו עם משלחת נשים ירושלמיות מוכרות, לנסות לדבר על ליבו לצאת מהממשלה הרעה. הוא לא שעה לדברינו, אמר שהוא הגיע לפוליטיקה כדי שלילדים מזרחיים יהיו תלמודי תורה. אודה שאז, כשהוא דיבר – אפשר היה לחוש חשמל באוויר. ואני יודעת שאני לא היחידה. הכריזמה של דרעי הלכה לפניו, עשרות אלפי אנשים נהו אחריו לפני ואחרי ההרשעה. האם ש"ס עשתה שימוש בכספים ובכוח רק למטרות הללו? חלקים גדולים מהבטחות ש"ס קל להפריך. בכרזות הבחירות מודבקת תמונתו של דרעי כשמתחתיה כתוב: "חוזרים הביתה" ואילו ברקע תמונתו של מרן הרב עובדיה והפסוק מישעיהו נ"ח, 7: "הלא פרוס לרעב לחמך"… נו, טוב. בלוד – לא מתגלגלות ברחובות פרוסות לחם.

לאחרונה לוד עלתה לכותרות בשל דו"ח מבקר המדינה שהתפרסם בעניינה לפני שבועות מספר, וגם בגלל הסדרה הדוקומנטרית שהושקה בתחילת ינואר ומשודרת בערוץ 8.

כפי שהעידו פעילים בכנס, הם צופים ללא יותר מ-5,000 קולות בלוד. עם זאת, קשה לא להבחין בטביעת האצבע של ש"ס על העיר. כל כך למה? עיון בדו"ח מבקר המדינה מדצמבר מלמד שאדון ציון הדר, הגזבר המיתולוגי של לוד, מכהן בתפקידו כבר 20 שנה, ואחראי על רוב מחדליה של העירייה. המבקר תוקף אותו בחריפות, אבל בש"ס לא מתרגשים. יודעי ח"ן יודעים שאם אלי ישי היה רוצה – הדר היה הולך הביתה באותו הרגע. אבל לא בש"ס. בינתיים, הדר הוליך הביתה מנכ"לים וראשי אגפים, ואין מי שיכול לו.

לוד סובלת מהזנחה חסרת תקדים, וכל הכספים שעברו אצל הדר במהלך השנים נבלעו, השד יודע היכן. רק כדי לסבר את האוזן – בשנים האחרונות הוזרמו ללוד על ידי הממשלה לא פחות מ-250 מיליון ש"ח. עכשיו מינה אותו מאיר ניצן (יו"ר הוועדה הקרואה) ל"אוצר העירייה". כנראה שגם ניסיונו הרב של ניצן ועורו העבה, פרי עשרות שנים בתפקיד ראש עירייה בראשל"צ – לא מועילים לו מול הדר. כמו שאומר העיתונאי מוטי גילת, הדר הוא "עוף מוגן". על ידי מי? ש"ס בראשותו של ישי לא עשתה דבר כדי להוריד את הדר מתפקידו.

כעת דרעי רוצה להפיח רוח חדשה בש"ס. בבקשה, אבל שיבטיח מעל הבמה הזו שברגע שהוא נבחר – ציון הדר הולך הביתה. הפעילים רוצים הצהרה.

דרעי בנאום לפעילים : לא אותה כריזמה . צילום : טובה אבן חן

לא אותה כריזמה. דרעי (צילום : טובה אבן חן)

בלי הילה, בלי כריזמה – פנה הרב אריה דרעי לפעילים בצורה פשוטה וישירה: "אני באתי לעבוד, לא לדבר. שלחנו לכם מאגרים", אמר לפעילים, "כל בית שלא ביקרנו בו ייתכן שאנחנו מפספסים. היום בערב מתחילים סיבוב שני: תפילת המ"ן ותיקון  הרש"ש. עם ברכה של הרב עובדיה". כמיטב המסורת. חבל שהרב עובדיה ישיש וקשה להביאו ללוד ולהראות לו מה עולל לה הגזבר מטעמו.

"חייבים מיד, אחרי הכנס הזה, מארגני המטות צריכים לשבת ולהתארגן. איפה כפר חב"ד שיבוא לעזור?", שואל דרעי. אחר כך הוא מסביר לפעילים: "מעולם לא היינו 12 מנדטים יומיים לפני הבחירות, תמיד הסקרים מראים ששה שבעה מנדטים פחות ממה שאנחנו מקבלים באמת. הייתי כעת עם קמיל פוקס. הוא אומר שאף פעם לא היו 12 מנדטים. בדרך כלל מקבלים 17 מנדטים והניבוי הוא 11. זו עבודה קשה, חומר מודפס – פיטום הקטורת (תפילה שמסוגלת להביא ישועות, ט.א.ח). אם עובדים לפי ההנחיות, מטעים דרעי, זה עובד. והסרט 'אני מאמין' – יש לו ביקוש גדול בארץ. ביומיים הללו נכין הכל".

עכשיו מקושש דרעי קולות: "כל המתנדבים, גם הילדים קטנים – פשוט להיות בקלפיות עד הסוף. שידעו – מי שמשפיע ברגע האחרון הוא זה שמשפיע… לדאוג שכל הזמן יהיו ילדים". הוא לא שוכח להשמיץ את בנט - מצטט את דבריו של הרב עובדיה לגבי הבית היהודי. "היום זכיתי, סעדתי איתו (עם הרב עובדיה) סעודה שלישית, הכאב הגדול שלו. חושבים שהבית היהודי הוא מפלגה יהודית וטובה. רק עכשיו יוצא המרצע מן השק. בית של גויים. הם בעד נישואים אזרחיים, גיור מהיר, אנחנו כאילו שתי מדינות לצערנו הרב". דרעי ללא ספק חושש מהבית היהודי ויעשה הכל כדי להקטין את בנט, שנחשב לגזלן הקולות של ש"ס.

והוא ממשיך: "שלי יחימוביץ/ כבר הודיעה שהיא לא תשב בממשלה. רק אנחנו ויהדות התורה נדאג לחלשים. זה מה שעומד על הפרק… אני אומר את זה בכל עיר שאנחנו מגיעים. בעזרת השם, אם נתחזק כמו שהתלכדנו עכשיו, זו החזרה האחרונה לקראת הבחירות. אתם יודעים את הכתובות. קיבלו את כל מה שצריכים לקבל. הרשות המקומית – אנחנו נקבע את כל המהלכים. לא רק שהולכים לחזק את ש"ס. זה עניין של התורה. אי אפשר לפעול למען האזרח. עובדים בשתי מטרות – ש"ס תהיה חזקה… מכינים את הבחירות לעיריות. מי שעבד בכל ליבו. אני אנסה לחלק לכולם לפי גודל העוגה. נדבר על ש"ס חזקה…"

ואני ממשיכה לשאול אותך, אריה דרעי: האם תזיז את ציון הדר כדי שאיש מטעמכם לא ימשיך להתעלל בלוד? תשובה לא קיבלנו.

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, מדיני-פוליטי | עם התגים , , , , , | סגור לתגובות

"הלכת אלסוחה" מכירה בנפגעים משניים בתאונות דרכים

בשנת 2008 נסעה ש', צעירה בת 18, בכביש הבקעה, בלוויית בן זוגה שנהג ברכב. בנסיבות שלא הובררו, רכבם התנגש בעוצמה רבה במעקה הבטיחות, התהפך, הוטח לקרקע ונמחץ. הנהג הצעיר יצא מהתאונה בפגיעות קלות, אך ש', שנסעה לצדו, נפגעה קשות בראשה ובכל חלקי גופה – ונותרה נכה לשארית חייה.

בתביעה נגד חברת הביטוח של הנהג – "הראל חב' לביטוח בע"מ", שהוגשה ע"י עו"ד אסף אודיז, נטען כי קבלת הבשורה הקשה על התאונה, הניתוחים הרבים ותקופת ההחלמה הממושכת, פגעו קשות בנפשה של אמה של ש', ועל כן צורפה גם היא לתביעה לפיצויים.

בימים אלה עומדת הצעת פשרה שהוצעה על ידי בית המשפט המחוזי, השופטת אסתר דודקביץ', לפיו תפוצה ש' הצעירה ב-3.5 מיליון שקל, בעוד אמה תזכה לפיצויים בסך 380 אלף שקל, בתוספת שכר טרחת עו"ד.

לדברי עו"ד אסף אודיז, הפשרה הרלבנטית לאם התובעת מתבססת על הלכה יחודית מתחום הנזיקין, הנקראת "הלכת אלסוחה", אשר מכירה בנפגעים משניים במסגרת תאונות, כנפגעים ברי פיצוי תחת תנאים מסוימים, שביניהם, קרבה מדרגה ראשונית, פגיעה נפשית משמעותית, והתרשמות ישירה מאירוע התאונה המזיק. לדבריו, מדובר, על פי רוב, בפגיעות נפשיות שנגרמו לאנשים שנכחו באירוע ולא נפגעו, ובקרובי משפחה שנפגעו נפשית מהבשורה המרה ומהמראות הקשים, ומהקושי להתמודד עם הפגיעה ביקיריהן.

הרס טוטלי של משפחות שלמות. תאונת דרכים (צילום אילוסטרציה, ויקימדיה)

הרס טוטלי של משפחות שלמות. תאונת דרכים (צילום אילוסטרציה, ויקימדיה)

כשמדברים על תאונות דרכים, בדרך כלל סופרים את הנפגעים הישירים מהתאונה, ולא לוקחים בחשבון את ההרס הטוטאלי שהן עלולות להמיט על משפחות שלמות. עבור ש', שהייתה בת 18 בעת התאונה, הובילה תאונת דרכים קשה בה הייתה מעורבת לסדרת ניתוחים מסובכים, ולנכות קשה לצמיתות.

אלא שהיא לא הייתה הקורבן היחיד במשפחתה לתאונה. גם אמה, אשר התבשרה על התאונה הקשה, חזרה לביתה לאחר התאונה, ונאלצה לטפל בה – נפגעה פגיעה נפשית קשה, נקלעה לדיכאון ולחוסר תפקוד, ומאז המקרה מתקשה לחזור לתפקוד תקין.

עבור ש', שעמדה לפני גיוס לצה"ל, היה מדובר ביום רגיל של חודש יולי. בן זוגה, צעיר בן גילה, הסיע אותה ברכב ההונדה שלו בכביש עוקף יריחו, כאשר לפתע, סמוך לגשר אלנבי, סטתה מכונית השניים והתנגשה בעוצמה רבה במעקה הבטיחות בצד הדרך. כתוצאה מההתנגשות נחבלה ש' באורח אנוש בכל חלקי גופה, ובעיקר בראשה, והובהלה על ידי מסוק כשהיא מחוסרת הכרה ומונשמת, לחדר המיון של הדסה עין כרם בירושלים. לאחר שהצליחו לייצב את מצבה של ש', החלה מסכת אשפוז ממושכת, טיפולים רפואיים וניתוחי ראש סבוכים, אותן עברה ש' בבתי החולים הדסה הר הצופים ואיכילוב במשך שלוש שנים מעת התאונה.

כתב התביעה מתאר את ש' של טרום התאונה כנערה טובת מראה, בריאה, פעילה ודינאמית, שסיימה את לימודיה בבית ספר התיכון במגמת קולנוע, ועמדה ערב גיוסה לצה"ל. התאונה שהשחיתה את גופה, פניה ונפשה, הפכה את חייה על פיהם בבת אחת. לטענת עו"ד אסף אודיז, הכאבים הפיזיים והניתוחים הרבים ריתקו את ש' למיטתה במשך שנים ארוכות. מששבה לתפקד ולהלך, ואף הייתה מסוגלת לצאת מן הבית ולדבר בליווי צמוד בלבד, היא נמנעה מכך, בשל הדימוי העצמי הנמוך והפגיעה המנטאלית שגרמה לה התאונה הקשה. כמו כן, סובלת ש' מפגיעה הנפשית הקשה, הכוללת חרדות ושינה מסיוטת, פגיעת זיכרון קשה, פגיעות שמנעו ממנה למעשה לחזור ולנהל חיים חברתיים כלשהם לאחר התאונה.

שורת מומחים בדקו את ש' וקבעו לה שיעור נכות כולל של 82%. מהתביעה אותה הגיש עו"ד אודיז עולה כי גם אמה של ש', ס', כבת 38 במועד התאונה, עברה טלטלה קשה בעקבות התאונה – החל משיחת הטלפון שקיבלה מהשוטר, שבישר לה על התאונה בה מעורבת בתה, וכלה בהתייצבותה בחדר המיון באותו ערב, בו נמסר לה כי בתה נמצאת בחדר הניתוח במצב אנוש עם פגיעת ראש קשה.

בתביעה מגולל עו"ד אודיז כיצד מרגע התאונה החלה האם להקדיש את חייה לטיפול בבתה, ליוותה אותה במשך מלוא חודשי אשפוזה, בטיפוליה ובניתוחיה בבתי החולים השונים, תוך שהיא עצמה מלווה ברגשות אשם אדירים כלפי בתה, ובתחושות של חרדה ודיכאון שמשליכים על כל תחומי חייה.

לדברי עו"ד אודיז, עד אותה עת אמה של ש' תפקדה ככל אם רגילה עבור ש' ואחיה, עבדה כסייעת בגני ילדים, נהגה לצאת עם בעלה לחופשות ולבילויים משותפים וניהלה חיים מלאים ופעילים. אלא שהטראומה שהותירה בה התאונה, וסבלה של בתה שינו הכל. היא החלה לסבול מדחק נפשי קשה, שכלל תסמינים של חרדה ודכדוך, דאגה מופרזת לשלום ילדיה, חלומות מסויטים, הימנעות מנהיגה, ליאות וקשיי תפקוד, קשיי ריכוז, זיכרון, סף גירוי נמוך ונטייה מוגברת לבכי ולכעס. במצב דברים זה לא היתה האם יכולה לחזור לתפקד בעבודה, וגם תפקודה בבית ובטיפול בילדים – נוטרל כמעט כליל.
לדברי עו"ד אודיז, מאז התאונה נזקקה האם עצמה לאשפוז נפשי, לטיפול באמצעות תרופות הרגעה, וכן לטיפולים פסיכיאטריים אשר אין ידה משגת לממנם.

המומחה הפסיכיאטרי מטעם בית המשפט, ד"ר גיא אור, העריך כי בעקבות התאונה, ובקשר ישיר לתאונה, נגרמה לאם נכות נפשית צמיתה בשיעור של 17.5%. לדברי עו"ד אודיז, האם, על פי "הלכת אלסוחה", נחשבת כניזוקה משנית מהתאונה על אף שלא נכחה בה פיזית. על כן היא זכאית לתבוע את חברת הביטוח לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לה.

טרם הושגה פשרה, ובשלב זה התיק עומד בפני שלב ההוכחות.

פורסם בקטגוריה ב, בטיחות בדרכים, משפט, רכב | עם התגים , , , | סגור לתגובות

השפן של נתניהו: כחלון כיו"ר מועצת מנהל מקרקעי ישראל

ה"שפן" ששלף ראש הממשלה, בדקה ה-89 לפני הבחירות: מינוי השר כחלון ליו"ר מועצת מנהל מקרקעי ישראל.

בהודעה שפרסם הערב מטה הבחירות של הליכוד נמסר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו סיכם עם השר משה כחלון על מינויו לתפקיד יו"ר מועצת מנהל מקרקעי ישראל. זאת, "במטרה להפחית משמעותית את מחירי הדיור לכלל אזרחי ישראל בדגש על זוגות צעירים וחיילים משוחררים".

הקלף שנתניהו הטיל על השולחן: משה כחלון כיו"ר מנהל מקרקעי ישראל (צילום: רפי מיכאלי)

הקלף שנתניהו הטיל על השולחן: כחלון (צילום: רפי מיכאלי)

נתניהו וכחלון עמדו לערוך מסיבת עיתונאים משותפת במהדורות החדשות המרכזיות של ערוצי הטלוויזיה – אולם בעקבות פניית ח"כ יואל חסון מהתנועה, אסר יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט אליקים רובינשטיין, על ערוצי הטלוויזיה לשדר את מסיבת העיתונאים. זאת, לאחר שהוא קבע כי מדובר בתעמולת בחירות ובעבירה על חוק הבחירות דרכי תעמולה.

במסיבת העיתונאים שנאסרה לשידור אמר ראש הממשלה, בנימין נתניהו: "הדבר החשוב ביותר הוא שאני שם את האיש הנכון, במקום הנכון, בתפקיד הקריטי ביותר מבחינת מדיניות הפנים והחברה שלנו, להוריד את מחירי הדיור. עשינו את זה בסלולרי, נעשה את זה גם בדיור".

נתניהו וכחלון: "נאפשר לכל אזרח, לכל אדם, לכל זוג צעיר להגיע לקורת גג ולארבע קירות". (צילום: יוסי זמיר)

נתניהו וכחלון: "נאפשר לכל אזרח, לכל אדם, לכל זוג צעיר להגיע לקורת גג ולארבע קירות". (צילום: יוסי זמיר)

השר משה כחלון אמר: "אני יודע שלא מעט אנשים אומרים, זה קשה, זה בלתי אפשרי. חברים בסלולר היו 3 חברות, לא אחת כמו מנהל מקרקעי ישראל, הוספנו 2, ועוד חמישה וירטואלים ואתם רואים היום מה קורה. אנחנו נאפשר לכל אזרח, לכל אדם, לכל זוג צעיר להגיע לקורת גג ולארבע קירות."

היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, עו"ד עמיחי ווינברגר, פנה הערב בפנייה דחופה בשם מפלגת העבודה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט אליקים רובינשטיין, למבקר המדינה יוסף שפירא וליועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין בדרישה להפעיל את סמכותם ולבטל לאלתר את מינויו של השר משה כחלון ליו"ר מועצת מנהל מקרקעי ישראל.

בפנייה נאמר: "בשעות האחרונות – כ-36 שעות טרם הבחירות הכלליות לכנסת ה- 19,  התבשרו אזרחי המדינה כי לכאורה הודיע ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו כי הוא מינה את מר משה כחלון לכהונה של יו"ר מועצת מנהל מקרקעי ישראל… 'הבטחה'  או 'מינוי' זה, ניתנו לכאורה הן בניגוד מוחלט להוראות חוק יסוד: מקרקעי ישראל, והן בניגוד להנחיות היועץ המשפטי לממשלה".

עוד כותבת מפלגת העבודה כי יו"ר המנהל יהיה שר השיכון והבינוי והדבר נקבע בחוק מנהל מקרקעי ישראל. "המינוי נובע ממניעים פסולים ושיקולים זרים אשר יש להם השלכה ישירה על כשרות המעשה בין היתר מתוקף הוראות הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.1501 'מינויים בתקופת בחירות'" .

מפלגת העבודה דורשת כי השלושה יפעילו את סמכויותיהם ויורו לנתניהו לבטל את ההודעה על המינוי.

יו"ר מפלגת העבודה שלי יחימוביץ', "אחרי שבתקופתו עלו מחירי הדירות ב-48 אחוזים נתניהו בצעד נואש ובלתי חוקי מוציא שפן חסר שחר מכובעו הריק ומודיע על מינוי סרק תוך ביזוי החוק. המינוי הוא תשלום על הזעקתו כעלה תאנה, לגהנום החברתי שמכין לנו נתניהו בעוד 48 שעות, אם חלילה ייבחר. לכל ידוע שכחלון פרש כמחאה על מדיניותו הכלכלית והחברתית האכזרית של נתניהו. אפילו בתשדיר הבחירות לליכוד לא הצליח כחלון להוציא מפיו מלה טובה אחת על נתניהו בתחום זה, ומינויו כעת הוא עדות לפאניקה שנתניהו נתון בה בגלל החלשותו".

 ראש צוות התגובות של מפלגת העבודה, ח"כ איתן כבל הודיע כי מינוי כחולון מנוגד לחוק ובניגוד להוראות היועץ המשפטי לממשלה בדבר מינויים בזמן בחירות. עוד הודיע כבל כי בכוונתו לעתור בשם המפלגה נגד המינוי.

"נתניהו בהיסטריה מאיבוד המנדטים המתמשך של הליכוד-ביתנו ושולף את הפלסטר הנצחי שלו – כחלון", אמר כבל בתגובתו. "זהו לעג לאינטליגנציה של תושבי ישראל שמבינים היום שראש הממשלה לא נקף אצבע במשך ארבע שנים על מנת להוריד את מחירי הדיור המטורפים ועכשיו מנסה לבצע הונאה מוסרית כדי לטשטש זאת. הטרגדיה של נתניהו היא שבכל תחום עליו הוא הניח את ידיו הוא דרדר את מדינת ישראל: כך בכלכלה, כך במצוקת הדיור, כך ביחסינו עם ארצות הברית וכך בתחום המדיני-ביטחוני. את זה אפילו עשרה כחלונים לא יצליחו לתקן. הפיתרון היחיד למצוקת הדיור הוא בהחלפת שלטון נתניהו שהיה זה שהביא אותנו למצב הקשה בו אנו נמצאים כיום".

ראשת התנועה, ציפי לבני, כינתה את מינוי כחלון – "הסופרטנקר שנועד לכבות את השריפה של הסקרים שנתניהו רואה כל יום". על מינוי משה כחלון למינהל מקרקעי ישראל, אמרה: "אנחנו, בניגוד לנתניהו, לא מחפשים ולא נחפש עלה תאנה שנוכל להיתלות בו כל יום".

תגובת "יש עתיד": "שוב נתניהו מעדיף גימיקים על פני תכניות סדורות לפתרון בעיותיו הרציניות של מעמד הביניים הישראלי. במקום להציג תכנית סדורה לפתרון בעיית הדיור, כפי שעשתה "יש עתיד", מעדיף נתניהו להחזיר את כחלון לתפקיד ביצועי ובכך מביע חוסר אמון מוחלט ברשימתו הוא. ראש הממשלה, שהצליח להרחיק מעצמו ומהליכוד את הסממן החברתי היחיד שהיה לו, נכנע ללחץ הירידה בסקרים ומנסה לבצע מהלכים נואשים של הרגע האחרון, לפני יציאת הציבור לקלפיות".

פורסם בקטגוריה א, בארץ, חדשות בארץ, מדיני-פוליטי | עם התגים , , | תגובה אחת

הרב חיים אמסלם סוגר חשבון עם ש"ס

הזמן: יום שישי, 11:00

המקום: שוק הכרמל, תל-אביב

המטרה: לראות, להיראות, לשמוע, להשמיע ואולי גם להשפיע. 

ח"כ הרב חיים אמסלם, יו"ר תנועת עם שלם, עמד בכיכר מגן דוד בצומת אלנבי נחלת בנימין כשמסביבו חבורת תומכיו חילקה פלאיירים. מימינו עמד בגאון ובבולטות דוכן צבעוני של מרצ, משמאלו דוכן של חובשי כיפה ששידלו חילונים להניח תפילין, ובתווך עמד על ספסל איש אחד בשנות ה-50 והטיף לאהבת ישו. ממש הייד פארק כחול לבן.

הרב אמסלם עמד בקומה זקופה, לבוש חליפה שחורה, לראשו כיפה סרוגה, וניהל סמול-טוק בעברית ובצרפתית עם אנשים שניגשו אליו ולחצו את ידו בחמימות. "לכו למועדונים, יש שם אנשים מבולבלים ותוהים, לשם צריכה להגיע הדת", זורקת לעברו אישה מטופחת, "אל תשכחו ללכת לבית כנסת להתפלל. לא צריך דת בפוליטיקה". עוד לפני שהרב הספיק לענות, ניגש אליה תומך נלהב לבוש בחולצה שפניו של הרב מתנוססת עליה והמשיך עימה את הדיון על דעותיו של הרב.

חיים אמסלם (צילמה: ציפי מנשה)

מעוניין בגשר אמיתי. הרב חיים אמסלם, עם שלום (צילמה: ציפי מנשה)

 "אני מעוניין בגשר אמיתי, שלא תהיה הקצנה לשום כיוון", השיב לשאלתה של אישה אחרת.

לאורך כל השהות עמו בכיכר ובסיור בשוק, הרב לא יצא מכליו, ענה על כל שאלה בנועם, לחץ ידיים, היישיר מבט וביקש תמיכה באופן ישיר ולא מתחנחן: "אני רוצה את הקול שלך".

"אלוהים איתך", ענה לו גבר בהתחמקות אלגנטית.

 "זה נכון, אבל צריך גם עזרה מהציבור", השיב הרב בחיוך ואמר לכתבים בביטחון – "אני אהיה הפתעת הבחירות".

-איך בדיוק? לפי הסקרים אתה לא עובר את אחוז החסימה?
"בגלל זה אני הפתעת הבחירות. זו ההתרשמות שלי. מהשטח".

* * *

"תסתלקו כבר מכאן", דרש חובש כיפה, "אריה דרעי צריך להגיע  לשוק בעוד כמה דקות". מקורביו של הרב אמסלם וכתבים שהגיעו לסיור בדקו במהירות אם יש דברים בגו. "אם דרעי יבוא, אנחנו לא זזים מכאן", אמר דוברו של הרב אמסלם, "שינהלו דיאלוג אמיתי, זה יכול להיות מעניין".

"הותקפתי מילולית ופיזית, שרפו את הספרים שכתבתי"

בינתיים המתח גבר בכיכר, וזמן האיכות הישיר עם הציבור בכיכר מגן דוד הסתיים בהצהרה רצינית לתקשורת. ח"כ הרב אמסלם שלף דף מודפס מכיסו וקרא במהירות מעין כתב תלונה וביקורת קשה נגד תנועת ש"ס, שהיה חבר בה כמעט שתי קדנציות בכנסת. "בחודשים האחרונים הייתי קורבן למתקפה חסרת תקדים בפוליטיקה הישראלית. הותקפתי מילולית ופיזית, שרפו את הספרים שכתבתי, פרצו את הרכב, גנבו לי פרטים אישיים, הטלפון שלי חובל, השלטים שלי הושחתו, הכל בגלל שאני חושב אחרת מהם. אחרת מאותם אנשים המנהלים את ש"ס, וזה היה חטאי היחיד. הפסקתי לעמוד מהצד ולראות את העוול הגדול שהם עושים לאותה אוכלוסיה שמצביעה עבורם ושלחה אותם לכנסת ישראל. הם פיתחו כלפיי שנאה, הסיתו נגדי אנשים קרובים יותר וקרובים פחות, הסיתו את כלי התקשורת וגם הסיתו נגדי את כבוד הרב שכולנו אוהבים, הרב עובדיה יוסף. אני סולח לרב, וסביר להניח שייצא נגדי מחר בדרשתו, הוא או רבנים אחרים. הוא לא אשם והם לא אשמים. בסך הכל מדובר באיש רב מעלה, מבוגר, שמנוהל בידי חבורה של מושחתים. חברים וחברות, לפנינו ניצבת עתה הזדמנות היסטורית לעצור את התופעה האיומה הזאת שנקראת ש"ס. בחודשים האחרונים עשיתי כל שביכולתי להעביר את המסרים בהם אני מאמין. זה לא היה קל. אבל אני נחוש לעשות שינוי ולהביא בשורה חדשה, בשורה של שוויון בנטל, של חובת לימודי ליבה, של יהדות מתונה. ועוד דברים שכל כך חשובים ולהם את מצפים. אני קורא לציבור תנו לי את הכוח אל תתנו להם לנצח אותנו".

* * *

חיים אמסלם (צילמה: ציפי מנשה)

הרב מתכבד. חיים אמסלם (צילמה: ציפי מנשה)

תומכיו של הרב אמסלם התעוררו והחלו ללוות את הרב לתוך השוק בצעקות "עם שלם" שנשמעו כמו "אמסלם", כדי להסב אליו את תשומת הלב בשוק, שהיה הומה אדם. בעל דוכן של מיצים ביקש ממנו להתכבד. הרב לקח תמר, בירך, וכולם סביבו אמרו אמן. "אני מצביע לש"ס, אבל אצביע לך הפעם. כי אתם מפלגה עם ביצים. ביצים קשות. בהצלחה", אמר בעל הדוכן בחיוך וסיפר לשותפו מי זה אמסלם.

דעותיהם של אנשי השוק היו מעין מיקרו-קוסמוס של הציבור. חלק צעקו "ביבי ביבי" ו"ביבי מלך ישראל", חלק אמרו שהם מתלבטים בינו לבין ש"ס וחלק אמרו שהגיע הזמן שהשמאל יהיה בשלטון. וחלק תקפו את הרב. "הוא לא יכול לעבוד עליי. כי בחיים הוא לא יצא נגד הרב עובדיה יוסף. מקסימום הוא יצטרף למועדון של אלה שלא הצליחו", אמר בעל דוכן לבגדים לתומך נלהב של הרב, "גם הוא היה ראש כולל והחזיק חרדים. הוא משקר, הוא לעולם לא יצביע בעד תחבורה בשבת. אני גדלתי בישיבה חרדית, אני יודע מה אני מדבר. אני מעדיף רב רפורמי ולא רב שמבטיח הבטחות שווא".

חיים אמסלם (צילמה: ציפי מנשה)

פילסו דרך בין מאות באי השוק. חיים אמסלם (צילמה: ציפי מנשה)

שומריו, תומכיו והשוטרים שהופקדו לשמירתו של הרב נדרכו בכל פעם שמישהו התבטא בחריפות, בתקווה שהרוחות לא יתלהטו. במקביל פילסו בקושי רב את הדרך בין מאות האנשים שפקדו את השוק ביום שישי בבוקר. "מה קרה?", שואלת אישה עם סלים. "הרב אמסלם מסייר בשוק", עונה לה בעל דוכן של גבינות. "הורסים לנו את העבודה ביום שישי. תלכו לעבוד כולכם", צעק לעברם.

תומכי הרב ניגשו אליו והסבירו שעל כך בדיוק מדבר הרב, שתהיה חלוקת נטל ושהחרדים יתגייסו, ייצאו לעבוד ויתפרנסו בכבוד. "אני מאוהב בו. הוא אדם אמיתי", לוחש לעברי אחד התומכים, "ואני חילוני גמור. אפילו אנשי תקשורת אומרים שאדם כמוהו חייב להיות בממשלה. הוא לא מבולבל. לא אומר סתם דברים. הוא אומר בדיוק במה הוא מאמין".

חיים אמסלם (צילמה: ציפי מנשה)

"אני מאוהב בו, הוא אדם אמיתי". הרב אמסלם (צילמה: ציפי מנשה)

"אם אמסלם יגרום לחרדים האלה לעבוד, ימות המשיח יגיעו. הכל שטויות", אמר בחור צעיר תוך כדי שקילת תפוזים.

"אם כולם היו כמוך, היינו דתיים", אמרה אישה מבוגרת

הרב לקח את רשות הדיבור והסביר את משנתו ואמר שאולי לא כולם יתגייסו, אבל מי שלא יוכל – יתרום לחברה בשירות לאומי, כאשר רק האברכים החכמים המצטיינים ימשיכו ללמוד בישיבות.

"אם כולם היו כמוך, היינו דתיים", אמרה אישה מבוגרת שהאזינה לו בשקיקה. בעלה הרגיע את ההתלהבות. "כל הפוליטיקאים כולם חארטה. בקיצור הכל חארטה".

עוד לפני שהספיק לענות, הגיע בעל דוכן לרב וצעק "רק אמסלם, ינעל העולם, הלוואי שיעלה ויעשה סדר".

וכך נמשך הסיור עד סוף השוק, עם דעות מגוונות, הרבה מתלבטים, אנשים שרצו למצוא חן, אנשים שהביעו שנאה. את כולם הצליח הרב להכיל כמו שהם וענה במתינות ובנועם ובאהבת אדם באשר הוא. "רגע, רגע, תצלם את המסעדה של סמי ואסתר", משכה אסתר את הצלמים, את הרב ואת כל הפמלייה המלווה למסעדה שלה בפאתי השוק. "תצטלם איתנו, שנשים גם אותך על הקיר", היא אומרת ומצביעה על עשרות תמונות של מועמדים לכנסת ממוסגרים ביחד איתה ועם בעלה סמי ומפארים את קירות המסעדה.

"רק אל תשים אותו על הקיר של כלא מעשיהו", חייך סמי והצביע על תמונתו של אריה דרעי.

פורסם בקטגוריה ג, דמוקרטיה, דת ומסורת, חברה וסביבה | עם התגים , , , , , , | סגור לתגובות