האומנם מתגבשת הבנה רוסית-אמריקנית לגבי סוריה?

 

סרגיי לברוב. שר החוץ הרוסי

סרגיי לברוב. שר החוץ הרוסי

ג'ון קרי. שר החוץ האמריקני

ג'ון קרי. שר החוץ האמריקני

לאחרונה אנו עדים לסדרת מגעים אינטנסיבית למדי בעניינה של סוריה, המתקיימת בזירה הבינלאומית. זו כוללת: מפגשים של הגורמים המערביים עם האופוזיציה הסורית; מגעים רוסיים עם המשטר הסורי (לרבות ביקורו של שר החוץ הסורי מועלם ברוסיה) וגם עם מנהיגי האופוזיציה הסורית; סדרת מגעים אמריקניים – רוסיים בדרג בכיר, לרבות מפגש של שר החוץ הרוסי, לברוב, עם מזכיר המדינה החדש, קרי, וצפי לפגישה קרובה של שני הנשיאים, פוטין ואובמה, אשר שוחחו לאחרונה בטלפון; הפצת המסרים על כך, ששני הצדדים פועלים לקידום ההסדר בסוריה; וכן החלטות אמריקניות חדשות לגבי שיתוף פעולה מבוקר עם האופוזיציה הסורית.

המצב בשטח בסוריה, נותר ללא שינוי ניכר לעין ומתאפיין, חרף חלופי מהלומות הדדיים, במצב של קיפאון. כפועל יוצא, ניכרים שינויים מסוימים בהלכי הרוח וגוברת הציפיה של הצדדים להגברת המעורבות החיצונית במטרה למצוא פתרון.

רוסיה מגבה את הציר השיעי בכללותו

בתוך כך, רוסיה ממשיכה במדיניותה המוכרת, המעניקה סיוע מדיני וצבאי, מבוקר אמנם, למשטרו של אסד. למאמצי בידודה של זירת הפעילות, הננקטת על ידי רוסיה, ככלי השפעה עיקרי, נוספה בשבועות האחרונים הנוכחות המשמעותית של הצי הרוסי מול חופי סוריה, בלווי מסרים, שמדובר עתה בפריסת קבע באזור זה, המגבה את כוונותיה ארוכות הטווח של רוסיה במזרח התיכון. יוזכר, שרוסיה ניצבת עתה לא רק מאחורי המשטר הסורי אלא מגבה את הציר השיעי בכללותו (איראן, סוריה וחזבאללה). בכך, בולמת רוסיה למעשה, את האתגר הסוני, המגובה, להבנתה, על ידי המערב, המתעמת עם המערכת השיעית והמאיים על מעמדה האזורי של רוסיה ובתפישתה – גם על ביטחונה הלאומי.

מדיניות אזורית זו של רוסיה, המיושמת מזה כשנה וחצי, מכוונת לנצל את המשבר הסורי לקידום יעדיה: א. אלה האזוריים, במאמץ לנטרל את מגמת הרחקתה של רוסיה מאזור המזרח התיכון על ידי הציר הסוני-מערבי; וב. אלה הגלובליים, אגב הפיכת המשבר הסורי למנוף לחץ על ארה"ב לקידום סוגיות החיוניות לרוסיה. בהקשר זה יצוין, שיחסי השתיים הוחמרו בתקופה האחרונה, כאשר מההבנות, שנבנו בזמנו במסגרת מדיניות "האתחול" (RESET), לא נותר הרבה. רוסיה חשה עתה מאותגרת על ידי נאט"ו באזורי האינטרסים החיוניים שלה, המטרידים אותה (מהבולטים שבהם: המגמה המחודשת של נאט"ו להצבת מערך ההגנה מפני טילים בליסטיים במזרח אירופה).

שימוש במנוף הסורי

ואולם, השימוש במנוף הסורי, אף שיעילותו הוכחה באשר להארכת ימיו של משטרו של אסד, לא צלח, לפחות עד לאחרונה, בקידום ההשפעה הרצויה לרוסיה על מדיניותה של ארה"ב במזרח התיכון. נראה ששיקולים אלה ואחרים עומדים מאחורי הפעלתנות הרוסית המחודשת בזירה הבינלאומית ובמזרח התיכון בפרט, במאמץ אינטנסיבי להתאים פתרונות חדשים למצב ההולך ומסתבך. ומנגד, גם במדיניות החוץ של ארה"ב ניתן לזהות לאחרונה שינויים מסוימים, בכלל זה – גם בגזרה הסורית. הרקע לשינויים אלה נגזר מהצטברות של כמה גורמים משפיעים, הקשורים ביניהם, ככל הנראה: בחינה מחדש של היבטי מדיניות החוץ בקדנציה הנשיאותית השנייה של הנשיא אובמה; אכזבה נוכח ההתפתחויות השליליות בסוריה, הן בהקשר הישיר של השלכות המלחמה המתארכת מעבר לצפוי והן באשר להשפעתה ההרסנית של המעורבות הרוסית במגרש הסורי וכן בזה השיעי; גם השתנות אופיה של האופוזיציה הסורית, שמצביע על מגמה של האסלאמיזציה לא נפקד מרשימה זו.

סדרת מגעים בדרג בכיר

סביר, ששיקולים אלה ודומיהם, שאינם גלויים עדיין לעין, עמדו, ככל הנראה, מאחורי סבב מגעים מחודש, בין ארה"ב לרוסיה. במכלול זה מתקיימת סדרת מגעים בדרג בכיר, המוזכרת לעיל ולא מן הנמנע, שאכן מדובר בכוונה ממשית להשגת הבנות בין הרוסים לאמריקנים באשר לעתידו של המשטר הסורי. אין אמנם ודאות שהצדדים כבר הגיעו להבנות סופיות, אולם נראה, שגם נימת ההתייחסויות לנושא וגם הפעולות בשטח (כמו ההחלטות החדשות שהתקבלו בארה"ב ביחס לסיוע מבוקר לאופוזיציה הסורית, אפשרי בתאום עם הרוסים) משקפים שינויים בגישת הצדדים. מכל מקום, הגורמים הרוסיים אינם מבטלים עתה אפשרות, שנדחתה נמרצות עד לאחרונה, שתמצא הנוסחה לעזיבתו של אסד וכינונה של ממשלה חדשה, המשלבת גם גורמי אופוזיציה וגם גורמים מתונים בממשל הנוכחי. כמובן, שהדבר מחייב, לא רק את ההבנה בין רוסיה לארה"ב, אלא גם את ההבנה של השחקנים האחרים במגרש הסורי רווי המשקעים.

ויתורים רוסיים בסוריה תמורת ויתורים אמריקנים

ואולם ברור, שהוויתורים של רוסיה לאמריקנים בסוריה, היה ויתממשו, ייעשו רק בתמורה להדדיות אמריקנית בסוגיות אחרות, החשובות לרוסים. ניתן להצביע על שורה ארוכה של נושאים, שעיקרם מעין חזרה לתכנית "האתחול". ביניהם כאלה הנוגעים להיערכות האמריקנית החדשה במרחב הארו-אסייתי שהיא בעלת השלכות גיאופוליטיות עבור הרוסים. הנושא המדובר ביותר בהקשר זה, הוא הצבת מערך ההגנה מפני הטילים במזרח אירופה (BMD). היה ולא יימצא ההסדר בנוגע לסוריה בסבב המגעים הנוכחי, המסר הרוסי לגבי הליכתה עד הסוף, לרבות היערכות לפירוקה של המדינה – תקף.

במקביל לפעילות בנושא הסורי, הרוסים מנסים לאחרונה לקדם עשייה בערוצים נוספים במזרח התיכון. במכלול זה יש לזכור את סוגיית הגרעין האיראני, אף הוא מלווה במחלוקת אמריקנית-רוסית מתמשכת, נוכח עמדתה האמביוולנטית של רוסיה בנושא; ניכרים מגעים עם מדינות האזור ובהם נבחנות עסקאות עם קטר ובחריין; לאחרונה בולט עניינה המחודש של רוסיה בהחייאת הערוץ הישראלי-פלסטיני, לגביו קיימת ההנחה, שחידוש המשא ומתן יקנה להם דיבידנדים רצויים. כל אלה מלמדים כי רוסיה רחוקה עדיין מוויתור על מעמדה האזורי.

הישג לא מבוטל לרוסיה

לסיכום, הגם שאין עדיין כל ביטחון לגבי ההגעה לעמק השווה באשר לעתידה של סוריה, נראה שחלה התעוררות ואולי אף התקדמות בנושא זה, לפחות בנוגע לדיאלוג שבין המעצמות המעורבות. כמובן, שמוקדם עדיין להתנבא באשר להתפתחויות הצפויות להתחולל במגרש הסורי המבעבע, שם אפילו הרוסים ניצבים לאחרונה אובדי עצות. אולם נוצרת התחושה, שהנושא הבשיל לשלב של נכונות השחקנים החיצוניים, רוסיה ובעיקר ארה"ב, לשלב את מאמציהם לאיתור המוצא מהמבוך. היה וכך, ובהנחה שהאירועים בסוריה לא ייצאו מכלל שליטה, הרי שמדובר בהישג לא מבוטל לרוסיה, שהשכילה לנצל את המשבר הסורי, תוך ניהול משחק מורכב על ה"לוח האזורי", אשר הפרס בו יכול להיות ההסדר להישארותה באזור גם לאחר חלופי המשטר הסורי, נוסף לתשלום בזירה הגלובלית, בנושא BMD או נושא אחר.

צבי מגן

צבי מגן

צבי מגן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי. הצטרף לסגל המחקר של המכון ביולי 2009 לאחר יותר מעשרים שנה בהם שימש בתפקידים שונים בשרות החוץ של ישראל. מ-1993 ועד 1997 כיהן כשגריר ישראל באוקראינה, בשנים 1998-1999 שימש כשגריר ישראל ברוסיה. מ-1999 עד 2006 עמד בראש ארגון "נתיב". מ-2006 עד 2009 עמד בראש המכון ללימודי אירואסיה במרכז הבינתחומי בהרצליה. צבי מגן שרת באגף המודיעין בצה"ל וסיים את שרותו בדרגת סא"ל.

פורסם בקטגוריה ב, בעולם, מדיני-פוליטי | עם התגים , , , , | סגור לתגובות

מאות פלסטינים התעמתו עם צה"ל והמשטרה

מהומות בירושלים ובשטחים. כוחות משטרה פרצו בצהריים להר הבית דרך שער המוגרבים, לאחר שמתפללים מוסלמים ידו אבנים לעברם. הכוחות השתמשו ברימוני הלם כדי לפזר את מיידי האבנים. תשעה שוטרים וכמה מפגינים נפגעו קל בעימותים. עוד נודע כי במהלך פריצת הכוחות לרחבת הר הבית הושלכו שני בקבוקי תבערה לעבר הלוחמים. שוטר אחד נפגע קל וטופל במקום. במשטרה אומרים כי זריקת בקבוקי התבערה מהווה עליית מדרגה. שוטרי משטרת ירושלים עצרו אחר הצהרים ארבעה חשודים במעורבות בהפרות הסדר, וצפויים מעצרים נוספים גם בהמשך.

אבנים ורימוני הלם בהר הבית (צילומים: שוקי אמזלג, חטיבת דובר המשטרה)

אבנים, בקבוקי תבערה ורימוני הלם בהר הבית (צילום: שוקי אמזלג, חטיבת דובר המשטרה)

(צילום: שוקי אמזלג, חטיבת דובר המשטרה)

(צילום: שוקי אמזלג, חטיבת דובר המשטרה)

בשבוע שעבר נורו לעבר כוחות הביטחון זיקוקים. בצה"ל הזהירו ומסרו כי ירי זיקוקים לעבר חיילי צה"ל יענה להבא בירי מאש חיה לעבר פלג הגוף התחתון.

בבוקר התעמתו 120 פלסטינים עם עשרים מתנחלים שחדרו לכפרם, כפר מרייר בצפון השומרון. המתנחלים טענו כי נגנב מהם עדר צאן. קודם לכן הגישו הפלסטינים תלונה על גניבת עדר בקר משטחם. כוחות צה"ל ומג"ב הגיעו למקום ולדברי צה"ל נאלצו הכוחות להשתמש בירי כדורי גומי ורימוני גז. הפלסטינים דיווחו ע לשלושה פצועים ואילו מצה"ל נמסר כי זוהה פלסטיני אחד שנפגע קל מירי כדור גומי לעברו.

העימות בכפר מרייר (צילום: סוכנות תצפית)

העימות בכפר מרייר (צילום: סוכנות תצפית)

בכפר סאוויה, ליד צומת תפוח, גילו הבוקר הפלסטינים 75 שתילים של עצי זית שנעקרו ועוד 21 עצים נוספים שנפגעו במזיד. בנוסף, נמצאה במקום כתובת גרפיטי על חבית שעליה נכתב "תג מחיר". באירוע אחר, ליד צומת שילה הסמוך, יידו עשרה מתנחלים צעירים אבנים לעבר כלי רכב פלסטיניים וניפצו שמשות של מכוניות חונות. הם נמלטו לאחר שניידת משטרה הגיעה למקום.

עצי זית שנכרתו היום (צילום: PNN)

עצי זית שנכרתו היום (צילום: PNN)

במחסום ביתוניא התעמתו כעשרים פלסטינים עם חיילי צה"ל, הציתו צמיגים ויידו אבנים ברוגטקה. צה"ל הגיב בירי כדורי גומי ורימוני גז. לא נודע על נפגעים. שלושים פלסטינים אחרים הפגינו במחאה שקטה באזור צלמונה. צה"ל לא פעל לפיזורם והשקט נשמר. בבית תמר הפגינו שלושים רעולי פנים שהציתו צמיגים בוערים ויידו אבנים. גם שם פעל צה"ל והגיב באמצעים לפיזור הפגנות, בסמוך לתקוע הפגינו כמאה פלסטינים וידו אבנים. בסמוך לאפרת הפגינו כארבעים פלסטינים ויידו אבנים ובקבוקי תבערה. בקדום הפגינו עוד שישים פלסטינים בידויי אבנים. בצומת בית פרי גת הפגינו כעשרה פלסטינים שהציתו צמיגים. בבלעין התעמתו שלושים פלסטינים עם חיילי צה"ל ועוד שלושים מפגינים התעמתו עם צה"ל בנעלין.  בגיוס שבשטח אפרים הפגינו שבעים פלסטינים ויידו אבנים.

[related-posts]

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, בטחוני, חדשות בארץ, מדיני-פוליטי | עם התגים , , , , , | סגור לתגובות

מטוס F-35 השני של הולנד יצא מפס הייצור

f-35 הולנדי יוצא מפס הייצור

f-35 הולנדי יוצא מפס הייצור

מטוס הקרב המשולב (JSF) F-35 לייטנינג II של הולנד יצא (rolled out) ביום שבת שעבר מקו היצור של המטוס, בפורט וורת' טקסס.

זהו השלב הסופי בבניית המטוס לפני העברתו מאוחר יותר הקיץ לבסיס חיל האוויר האמריקני אגלין (Eglin) בפלורידה, שבו פועלים מטוסי F-35.

דגם הוא להמראות ונחיתות רגילות (CTOL – conventional takeoff and landing) וטייסים הולנדים יטוסו בו ויעברו מבחני הסמכה.

המטוס יעבור בדיקות של מערכת הדלק, לפני העברתו מאוחר יותר השנה, לקו הטיסות בבסיס למבחני קרקע וטיסות ניסוי.

פורסם בקטגוריה ב, בטחוני, תעופה | עם התגים , , | סגור לתגובות

עימותים בין פלסטינים למתנחלים שחדרו לכפר מרייר בבנימין

עשרות פלסטינים ומתנחלים התעמתו סמוך למאחז עדי עד בבנימין. לטענת המתנחלים, הסיבה לעימות נעוצה בכך שבמהלך הלילה נגנב עדר גדול מהמאחז. המתנחלים הגיעו בעצמם לכניסה לכפר מרייר הסמוך במטרה לחפש את העדר הגנוב.  לאחר הגעתם לכפר, החל עימות בין המתנחלים לפלסטינים השוהים בו.

כוחות מג"ב הגיעו למקום והפרידו בין הצדדים. שלושה פלסטינים נפצעו בעימות ורועה צאן כבן 60 מכפר מרייר טען שהוכה על ידי המתנחלים. הפלסטינים טוענים כי מתנחלים נכנסו לכפר מרייר, שחטו בקר ופצעו חיות כנקמה על גניבת עדר של מתנחלים מעדי עד.מדובר צה"ל נמסר כי "בעימות שפרץ בין 20 מתנחלים ל – 120 פלסטינים במבואות הכפר, נאלץ כוח צה"ל להפעיל אמצעים לפיזור הפגנות. הכוח זיהה פלסטיני אחד שנפצע קל מפגיעת כדור גומי". עוד נודע כי קודם לכן הגישו הפלסטינים תלונה על גניבת עדר בקר משטחם ולאחר מכן הגישו המתנחלים תלונה נגדית על גניבת עדר משטחם.

מאחז עדי עד (צילום: אתר יש"ע)

מאחז עדי עד (צילום: אתר יש"ע)

יצוין כי נגד מאחז עדי עד, שהוקם ב-1998 כמאחז לא חוקי, הוצאו כשישים צווי הריסה לגבי מבנים, כבישים, מחסנים וכדומה מאז הקמתו ועד היום. מרבית הצווים נותרו על גבי הנייר.

מוקדם יותר נפצעו שני פלסטינים בתאונת דרכים שאירעה בדרום הר חברון, סמוך לישוב בית חגי. לטענת הפלסטינים, רכב בעל מספר ישראלי גרם להם לסטות מהכביש. צוותי "הסהר האדום", שהגיעו למקום, פינו את השניים שנפצעו באורח קל לבית חולים.

בצה"ל ובמג"ב ממתינים בדריכות לסיום תפילות הצהריים כשבסיומן תיערך הלווייתו של מוחמד עספור (22) מכפר עבוד, שמת אתמול לאחר שנפגע מירי כדור גומי בעת ההפגנות לפני קצת יותר משבועיים במהלך פיזור הפגנה ליד רמאללה. החשש הוא כי ההלוויה תצית הפגנות אלימות עם סיומה.   

[related-posts]

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, בטחוני, חדשות בארץ | עם התגים , , , , , | סגור לתגובות

חיילי מוצב האו"ם בג'מלה הצטוו לנטוש ולעבור לישראל

בעוד האו"ם  לוחץ על המורדים בסוריה לשחרר מייד את 21 פקחי האו"ם החטופים ואלו מתמהמהים ותובעים נסיגה סורית מג'מלה בדרום רמת הגולן, קיבלו הבוקר (שישי) שמונת אנשי אונדו"ף הוראה ממפקדיהם לנטוש את עמדתם במוצב באזור החיץ, לא רחוק מג'מלה. מדובר בעמדת או"ם הנמצאת ליד נחל רוקד, החשופה לירי מהסביבה. שמונת המפקחים נטשו את העמדה, צעדו לגבול ישראל וחצו אותו לתחומה. 

כוח צה"ל בגולן המתין להם ליד אחד השערים שלאורך גדר הגבול, ביחד עם אנשי או"ם שהגיעו מהצד הישראלי לקבל את פניהם. השמונה יעברו למחנה זיוונית של האו"ם, המצוי במעבר קוניטרה. 

חיילי האו"ם החטופים בסרטון ששחררו המורדים (מקור: יו טיוב)

חיילי האו"ם החטופים בסרטון ששחררו המורדים (מקור: יו טיוב)

מאז החטיפה שלשום מנהלת מפקדת האו"ם באזור משא ומתן לשחרורם של 21 הפקחים. אתמול פורסם סרטון שבו נראים חלק מהם לבושים במדי צבא ויושבים זה לצד זה. אחד מהחטופים שהופיעו בסרטון הציג את עצמו כמפקד יחידת גדוד המשקיפים הפיליפינים ואמר שהוא ואנשיו "נמצאים במקום בטוח ומקבלים מזון ושמיכות".

התפתחויות אלו מעוררות דאגה רבה בישראל כי בעקבותיהן  עלולות מדינות נוספות לשקול את המשך השהות של אנשיהן באזור. מזכ"ל האו"ם, באן קי מון, גינה אמש  את החטיפה ואמר כי הוא "דורש לשחרר את החטופים בהקדם ועל כל הצדדים בסוריה לכבד את חופש התנועה של משקיפי האו"ם ואת ביטחונם".  

 

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, בטחוני, חדשות בארץ, מדיני-פוליטי | עם התגים , , , , , | סגור לתגובות

יום האישה הבינלאומי: בואו נרגיש את הפירגון כל יום

בתור אישה בכל רמ"ח איבריי, מרגש אותי שמציינים אחת לשנה את יום האישה הבינלאומי. יום זה, לפחות לפי ויקיפדיה, הוא הבעת כבוד ואהבה כלפי נשים וציון ההישגים הכלכליים, הפוליטיים והחברתיים שלנו.

צילום: AscensionDigital / freedigitalphotos.net

מה לא נאמר עלינו, הנשים? שאי אפשר איתנו, אך קשה יותר בלעדינו, שאנחנו בלתי צפויות, חידתיות, יודעות להעניק אהבה אך גם לקחת אותה בשנייה. אומרים עלינו שיש ימים בחודש שאסור בתכלית האיסור להתקרב אלינו, אחרת נשלוף ציפורניים ונשרוט. אומרים שאנחנו עקשניות, מסורות, פלרטטניות, חזקות, והרשימה עוד ארוכה.

חלילה, לא מתוך יהירות, איני אומרת שהיום הזה מיותר. אך יחד עם זאת, אני –  ובטוחה שרבות כמוני – לא צריכות תזכורת של ממש לפועלנו, לעצם היותנו נשים. נכון, זה יהיה נעים אם תשלח לי פרחים, תמתיק איזו מילה טובה ותפרגן, על הדרך קפל קצת כביסה, עבור ליד הכיור, בטח נשארו שם כלים, זרוק את הגרביים לסל הכביסה, למה בסלון? והכי חשוב, הרם את קרש האסלה בשירותים והחזר אותו למקומו.

ובלילה, תן לאצבעות ללכת במקומך. אתה יודע, בוא תתחיל ביום האישה, נתחיל מקטן ונראה לאן זה מתפתח. מה כבר יכול לקרות? זה לא יחזיק מעמד? למה הפסימיות? אם כבר אז כבר, שתהייה המשכיות.

בוא ונרגיש את ההערכה, האהבה, הפירגון, כל יום, כל שעה. זה לא מסובך, הכל עניין של רצון. ברור, גם של הדדיות. וגם אתה, הבוס במשרד, המילים האלו מכוונות גם אליך. העבודה השוטפת שאתה מקבל כל יום אינה מובנת מאליה, אל תשכח לפרגן.

צילום: AscensionDigital / freedigitalphotos.net

היום הזה הוא רק ציון, ציון לכל עקרות הבית, הקרייריסטיות, האמהות היחידניות, הלסביות, כל הנשים באשר הן. תזכורת קטנה ומיוחדת לכמה שאנו מיוחדות, לאלו הישגים הגענו עם השנים, ועוד נגיע. לתימרון הקשה הזה בין הבית לעבודה, בין הדחת הכלים למכונת הצילום, הפגישה, הלקוחות, גידול הילדים, העצמה זוגית, העצמה אישית, רוך וחוזק, הצורך להראות תמיד רעננות, חייכניות, וסתגלתניות.

אז עם כל הכבוד ליום הזה, ויש כבוד, אצלנו זה יומיומי. ועם כל זה שאנחנו זקוקות לפירגון מהגברים, הוא מתחיל אצלנו, הנשים. הערכה עצמית חשובה לאין ערוך.

ואם כבר יום האישה, כדאי יהיה לקחת אתנחתא מכל המשימות ולציין את היום בהערכה עצמית, במחילה לעצמנו על טעויות ובקבלה עצמית. כי אנחנו יודעות מה אנחנו שוות, מה ליבנו יכול להעניק וכמה אנחנו עלולות להיפגע, היישר בלב הרגיש הזה.

גברים חלשים ומרירים עדיין מכים נשים

איור: olovedog / freedigitalphotos.net

לכל אלו המפרגנים לנו באשר נלך, אנחנו מפרגנות בחזרה. הדדיות היא שם המשחק, ואין ספק שמלחמת המינים היא פאסה. השוויון, לפחות בתרבויות נאורות, מפלס לעצמו מקום בצעדי ענק, אך עדיין רבה העבודה ורחוקה מלהסתיים. גברים חלשים ומרירים עדיין מכים נשים, כי הם לא מכירים שום צורה אחרת. נשים נרצחות על "חילול כבוד המשפחה" מבלי שהייתה להן בכלל דרך להתגונן. נשים מוכרות את גופן, כי אין מי שיעצור את התופעה המזעזעת הזאת. נשים נזרקות באוטובוס, הרחק מאחור, לעיתים תוך כדיי קללות ויריקות, רק כי הן נשים. וזה מתרחש כאן, אצלנו, מתחת לחלון ביתנו. עד היום אני שומעת את המשפט הפרימיטיבי "בן, בת, העיקר שיהיה ברית". גם אם הוא נאמר בהומור, ישנם רבים שמאמינים בו. כן, העבודה רחוקה מלהסתיים, ומטרות רבות עדיין לא הושגו בחברה, בארץ ומחוצה לה.

יום האישה הבינלאומי הוא תזכורת נאותה לעזור ככל יכולתנו לכל אותן נשים שגורלן לא תמיד שפר עליהן, ויפה שעה אחת קודם. לעזור להן, כדי לעזור לנו להיות חברה שפוייה יותר, מפרגנת יותר ומלאה באהבה, נשים, גברים, אנשים.

[related-posts title="עוד בנושא נשים"]

פורסם בקטגוריה ג, חברה וסביבה, יחסים, נשים, עוד יחסים, רווחה | עם התגים , , , , , | 2 תגובות

טכנולוגיה בפרשת השבוע – ויקהל פקודי

טכנולוגיה (מיוונית: טכנו=אומנות, לוגיה=תורה, מתקבלת תורת האומנות) שם כולל למדעים השימושיים שבעזרתם מנצל האדם את חומרי הגלם ואת מקורות האנרגיה שבטבע לתועלתו האישית. הטכנולוגיה מחפשת פתרונות מעשיים כמענה לצרכים אנושיים, תוך ניצול חידושי המדע. מידת התחכום הדרושה לייצור טכנולוגיות משמשת גם כמדד לרמת ההתפתחות החברתית, ארכיאולוגים מסווגים תקופות התפתחותיות לפי מידת תחכום זו. למשל: תקופת האבן, תקופת הנחושת.

פרשת ויקהל פותחת בחזרה על מצוות השבת וממשיכה אל מלאכת המשכן, בהיפוך לסדר הופעתן בראשונה. "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם… ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לד' כל העשה בו מלאכה יומת" (שמות ל"ה א' וב'). ואילו בפרשת 'כי תשא' המופיעה תחילה, קודם מובאת מלאכת המשכן, ולאחריה איסור עשיית מלאכה בשבת, "ויאמר ד' אל משה לאמר ואתה תדבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו… ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש לד'…"(שם ל"א י"ב – י"ז). פרשנים תהו על פשר חזרות אלו ועל היפוך הצימוד ביניהם, והעמידו להם טעמים מטעמים שונים, שבהם הצבעה על היסוד הדתי הגדול, אין מלאכת המשכן דוחה את השבת. כך ביאר רש"י את המלים "אך את שבתותי תשמורו" "אף על פי שתהיו רדופין בזריזות המלאכה, שבת אל תידחה מפניה" (שם ל"א י"ב). כלומר, "אך" זה מתנגד למה שקדם לו, עשו אמנם את המשכן, כפי שציוויתי אתכם, אבל את שבתותי תשמרו אף בעשותכם את המשכן.

בעל ספר חסידים ביאר את הסדר השונה בפרשיות במישור הפדגוגי: "האב שמצווה לבנו מעשים, מה שחפץ שיעשה תחילה, יאמר לו באחרונה, שהרי מלאכת המשכן נאמרה לו למשה תחילה ושמירת שבת באחרונה, משה הקדים לצוות את השבת תחילה" (ספר חסידים סי' תקס"ה). דהיינו, כמחנך עליך להדריך את החניכים על הדבר אותו אתה מעוניין שיעשו בתחילה לבסוף, על כן השבת בציווי למשה על מלאכת המשכן, מופיעה בסוף רשימת הציוויים על המשכן וכליו, ואילו כשמשה מעביר את הציווי לעם, הציווי על השבת מופיע בפתח דבריו, בטרם ניגשים אל המלאכה יש לארגן את שבוע העבודה בן ששת הימים, לאחריו אפשר להתחיל בביצוע המלאכה בפועל.

המשכן. איור מתוך תנ"ך הולמן, שנת 1890 (מקור: ויקימדיה)

המשכן. איור מתוך תנ"ך הולמן, שנת 1890 (מקור: ויקימדיה)

בעל המשך חוכמה סלל דרך חדשה בהבנת סוגיה זו, דבריו מתבססים על ההנחה שסדר הפרשות מתאר את סדר האירועים כפי שאירעו, לדעתו, הציווי על הקמת המשכן המופיע בפרשות תרומה ותצווה קדם אומנם לחטא העגל אך בביצוע המופיע אחרי החטא, ומתואר בפרשות ויקהל ופקודי, חלו שינויים בגלל הירידה הרוחנית. לפני חטא העגל פרשיות המשכן קודמות לפרשיות השבת ועל כן היה מותר לבנות את המשכן בשבת. רק אחרי הירידה הרוחנית של חטא העגל אכן נאסרה להלכה בניית המשכן בשבת.

המילה טכנולוגיה מופיעה לראשונה בשנת 1829, עת פרסם חוקר בשם ג'ייקוב ביגלו מאוניברסיטת הרווארד ספר שכותרתו "אלמנטים של טכנולוגיה". ביגלו לא השתמש במילה טכנולוגיה באופן המודרני המוכר לנו כיום, אלא באופן שהיה מוכר במאה ה-19. כלומר, כמקבילה למונחים דוגמת "האומנויות המכניות", "מדע" או "האומנויות השימושיות". היחס אל המילה טכנולוגיה השתנה מעט בשנת 1861 כאשר הוקם MIT, "המכון לטכנולוגיה של מסצ'וסטס".

סמיכות פרשיות המשכן ושבת, עניין נוסף ומהותי להם, הגדרת הפעולות שיקראו מלאכה "הא דתנן אבות מלאכות ארבעים חסר אחת כנגד מי? אמר להו רבי חנינא בר חמא: כנגד עבודות המשכן. אמר להו רבי יונתן ברבי אלעזר כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניא: כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה – ארבעים חסר אחת" (שבת מ"ט ע"ב), שתי דעות נאמרו בתלמוד למניין שלושים ותשע המלאכות האסורות בשבת, האחת, חיצונית ובלשנית בעיקרה, כלומר לפי מספר הפעמים שהתורה חוזרת על השימוש בשם "מלאכה", קבעו חז"ל את מספר המלאכות הראשיות האסורות בשבת. והשנייה, עניינית, זיקה פנימית בין שני העניינים, בין מלאכות המשכן ובין שבת, הפירוט הרב במלאכות המשכן בא ללמד אלו מלאכות אסורות בשבת "תניא כמאן דאמר כנגד עבודות המשכן, דתניא: אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן, הם זרעו – ואתם לא תזרעו, הם קצרו – ואתם לא תקצרו, הם העלו את הקרשים מקרקע לעגלה – ואתם לא תכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד…" (שבת מ"ט ע"ב).

מניין המלאכות אינה רק סטטיסטית ומספרית, הדגש על "מלאכה" מלמד על כוונה מיוחדת, לא עשיית עבודה נאסרה בשבת אלא "מלאכה". היטיב לנסח את המושג "מלאכה" ר' שמשון רפאל הירש "מושג המלאכה האסורה בשבת, הוא ביצוע מחשבה, אידאה, בחפץ על ידי כשרון, מלאכה של האדם, או בכלל יצירה, שינוי עניין או חפץ לצורך שימושו של האדם, אך יגיעת הגוף סתם אינה בגדר מלאכה, עמלת ויגעת כל היום כולו, אך לא יצרת שום יצירה, לא ביצעת רעיון בחפץ, עדיין לא עשית מלאכה" (חורב עמ' 68 סעיף 144). קיימות פעולות רבות שהאדם מוציא על עשייתן אנרגיה רבה ואעפ"כ מותר לעשותן בשבת "בחורים המתענגים בקפיצתם ומרוצתם, מותר" (שו"ע או"ח סי' ש"א סעי' ב'). לעומת זאת, ישנן פעולות שהאנרגיה הנדרשת לעשייתן אפסית ואעפ"כ אסור לעשותן, משמע שלא המאמץ הפיזי הוא האסור, אלא דווקא היצירתיות שבמלאכה "מלאכת מחשבת אסרה תורה" (בבא קמא כ"ו ע"ב).

רבים טענו שההתפתחות הטכנולוגית היא הגורם העיקרי להתפתחות התרבות האנושית. מותאמותו הרבה של האדם לשימוש בכלים הביאה לכך שההיסטוריה של הטכנולוגיה היא נדבך חשוב מכלל ההיסטוריה של האדם. הגידול באוכלוסייה של הציוויליזציות הקדומות הובילו להתפתחויות מואצות בטכנולוגיה ובהנדסה, פיתוחן של שיטות בדוקות בייצורה של האש ובאופני השימוש בה הניח את היסוד לתרבות של מלאכת מתכות. התפתחות זו הניחה את היסודות החומריים הראשונים לטכניקה מתוכננת ולכלכלה חברתית.

מלאכה אחת מתוך שלושים ותשע המלאכות זכתה לאזכור מפורש "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" (שמות ל"ה ג'). חז"ל הרגישו בקושי זה ושאלו: "הבערה בכלל הייתה ולמה יצאת?…" (שבת ע' ע"א). שתי דעות מובאות בתלמוד ביישוב השאלה. "יש מרבותינו אומרים, הבערה ללאו יצאת, ויש אומרים לחלק יצאת" (רש"י שמות שם), כלומר, דעה אחת סוברת כי הבערה קלה יותר משאר המלאכות, והאחרת סבורה, שאזכור זה בה ללמדנו שכל אב מלאכה הוא איסור בפני עצמו, ויש להביא מספר חטאות כמספר המלאכות שעברו עליהן בשוגג. הפרשנים הציעו הסברים שונים מדוע יש להזכיר דווקא מלאכה זו בצורה מפורשת. רבינו בחיי כותב "הוא כאילו אמר לא תעשו כל מלאכה בכל מושבותיכם, וכלל כל המלאכות במלאכת אש, כי בידוע שרוב המלאכות שבני האדם מתעסקים בהם אינם אלא על ידי האש כי האש סיבתם ועיקרם".

ר' שמשון רפאל הירש פירש "דווקא הוצאת האש המלאכותית היא הכוח המביא ומבטיח לאדם את שלטונו האמיתי על העולם הגשמי. רק על ידי האש עושה לו האדם את כלי מלאכתו וחודר אל תוך תוכם של החומרים… לפיכך אנחנו מבינים מדוע הוציא הכתוב את ההבערה, כסוג של מלאכה, מכל שאר אבות המלאכה… שביתת מלאכה בשבת היא ההודאה שד' הוא שהעניק לאדם את כוח השליטה בעולם הגשמי, ושאין לאדם לנהוג בשליטה זו אלא כעובד ד'" (רש"ר הירש שמות ל"ה ג').

אסיים בדבריו הנפלאים של הרב קוק ביחס לדרשת חז"ל על הפסוק "לא תבערו אש בכל מושבותיכם" (שמות ל"ה ג') "בכל מושבותיכם – אי אתה מבעיר, אבל אתה מבעיר במדורת בית המוקד" (שבת כ' ע"א), ביאר הרב מדוע לא נאסרה הבערת אש במקדש. האש מסמלת את הישגי הטכנולוגיה. זו צריכה שתבער בסביבה ראויה, מקום המקדש אין ראוי ממנו להכרזה, כי כל החידושים אשר ישכיל האדם על ידי בינה יתירה להמציא ולחדש, מטרתם לתעל את העולם כולו למטרה עליונה (עין איה, שבת דף כ' פסקה פ"ז). אציין למנהג שאנו נוהגים במוצאי שבת. המשנה אומרת "אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו" (ברכות פ"ח מ"ו). יש מי שנתן טעם לכפיפתן וזקיפתן של האצבעות בשעת ההנאה מאור הנר, בתחילה מכופף אצבעותיו, כלומר עד כאילו ידי היו אסורות, שהייתי אסור בעשיית מלאכה. ואחר כך פושטן, כלומר מעתה ידי מותרת במלאכה".

הטכנולוגיה נחלקת לתחומים רבים, בדרכי חלוקה שונות. חלוקה לפי חומרי המוצרים הטכנולוגיים – אלקטרוניקה, ביוטכנולוגיה ועוד. חלוקה לפי ייעוד המוצרים הטכנולוגיים – מחשבים, רובוטיקה, טכנולוגיה מסייעת, טכנולוגיה רפואית. ורמת התחכום היחסית הדרושה לייצור המוצרים – הייטק, טכנולוגיה פרימיטיבית.

טכנולוגיה עניינה בתוצרים בעתיד, לכן חשיבה טכנולוגית עוסקת בפתרון בעיות הנולדות מצרכים חברתיים מצויים ומספקת פתרונות טכנולוגיים ההופכים את המצוי בשטח קרוב יותר לרצוי לחברה.

למעשה, כל שומרי ההלכה מקפידים שלא להפעיל בשבת וביום טוב מכשירים חשמליים ואלקטרוניים, ולא לכבותם, בלי לדרוש אחר טעמי האיסור ופרטיו. אילו היה הדבר מותר, היו פני השבת משתנים לגמרי, שהרי כמעט אין דבר שלא ניתן לבצעו ולהפעילו באמצעות כוח החשמל, ותיעשה השבת כחול. הדיון בטעמי האיסור נוגעים בעיקר למקרים גבוליים, כמו בתחומי הרפואה, הביטחון ודומיהם. בקשר לחשמל בשבת קיימת הבחנה מובהקת בין מכשירים המוגדרים "אש", שיש בהם, לדעת רוב הפוסקים, איסור דאורייתא של "הבער" ו"כיבוי" לבין מכשירים ללא אש, שהם מרבית מכשירי החשמל והאלקטרוניקה כיום. "אש חשמלית" קיימת רק אם יש תיל מלובן, כמו בנורת תאורה רגילה (נורת ליבון) או בגופי חימום חשמליים (גם אם החוט המלובן מוסתר בתוך מעטפת). הסכמת פוסקי דורנו היא כי הפעלה כזו אסורה מן התורה, כהבערת "גחלת של מתכת".

ביחס לשאר המכשירים שאינם בגדר הבערה וכיבוי נחלקו הפוסקים. ה"חזון איש" חידש שכל הפעלה חשמלית אסורה משום "בונה או מכה בפטיש", "כיוון שמעמידו על תכונתו לזרום את זרם החשמל בתמידות" (חזון איש, שבת, סי' נ', אות ט'), בעיניו הכנסת זרם חשמלי למכשיר כבוי "בונה" אותו ומוציאה את המכשיר "ממוות לחיים". רבים מחכמי דורו נחלקו עליו והם מגדירים את ההפעלה כ"שימוש" ולא כ"יצירה". לדעתם, אין במכשור חשמלי ללא "אש" שום איסור דאורייתא. הרב יצחק שמעלקיש דן באיסור שימוש בטלפון שכאמור איננו אש. הוא מחדש כי קיים איסור דרבנן הקרוי "מוליד". "התעוררות כוח החשמל" כתוצאה מהחיבור החשמלי. איסור זה נקרא לימים "מוליד זרם". איסור זה מהווה אנלוגיה מרחיבה לאיסור "מוליד ריח", לפי איסור מוליד ריח אסרו לבשם בגד בשבת בריח שאינו נמצא כבר בו (ע"פ ביצה דף כ"ג ע"א). דוגמה לאיסור זה הוא לרסק ברד ושלג בשבת ולהפוך את המוצק לנוזל וכדומה. "מוליד" הוא איסור דרבנן בלבד (שו"ת בית יצחק, חיו"ד, השמטות סי' ל"א). גישה זו ביחס להגדרת החשמל היא המרכזית בבואנו לדון ביחס להפעלת מכשירים חשמליים לצורך חולה, (עיין פרופ' אברהם שטיינברג, השתמשות במכשיר לבדיקת רמת הסוכר לחולה בשבת ויו"ט, אור לישראל – שנה ח', גיליון ג' (ל"א), עמ' מ"ט).

 

 

 

פורסם בקטגוריה אקטואליה, בארץ, ג, דת ומסורת, עוד טכנולוגיות | עם התגים , , , , | תגובה אחת

קיה פורטה – בחירתה של סופי

לפני שנה וחצי פירסמתי כאן את מבחן הבכורה שלי בנטקאר: יונדאי i35 אלנטרה (נגד מתחרותיה). אתמול הושקה בארץ אחותה התאומה הלא-זהה, ויצאתי לבדוק עד כמה היא אכן לא זהה. השורה התחתונה: היא הרבה יותר זהה משחששתי. הייתי יכול להעתיק לכאן את המימצאים מהמבחן ההוא, ואם לא הייתי מפנה אותכם אליו בקישורית הזאת – בחיים לא הייתם מרגישים. אני לא בטוח שאני הייתי מרגיש. אז אני ממליץ לעשות כאן הפסקה, להקליק למבחן ההוא, לקרוא אותו – ולחזור לכאן ולמצוא את ההבדלים. כלומר, את אלה שהצלחתי למצוא.

תכנון

איך הפכה פורטה II ממכונית אחות של i35 אלנטרה לאחותה התאומה? פורטה 2013 גדולה מהדור הקודם. בכמה גדולה? בכל הממדים, כולל בסיס הגלגלים. במילים אחרות, פורטה גייסה את הפלטפורמה של היונדאי, הזהה בממדיה החיצוניים לפורטה הקודמת אך היה לה בסיס גלגלים ארוך בחמישה ס"מ, והוסיפה לה קצת סרחי עודף: בנוסף לאותם 5 סנטימטר לבסיס הגלגלים הם האריכו את הגוף בשלושה (הוא גם טיפ-טיפה נמוך מהקודם, לטובת הלוק הספורטיבי). בנוסף צמח הבגאז' לנפח של 482 ליטר. הצצה במפרט הטכני הנ"ל מראה זהות כמעט מלאה בממדים – וזהות מוחלטת במכלולים.

כמו i35 נאלצת גם פורטה החדשה להסתפק במנוע אטמוספרי ללא הזרקה ישירה (1.6 ליטר 132 כ"ס), בגיר אוטומטי רגיל (6 מהירויות) ובמיתלה אחורי לא נפרד. לא מגדש טורבו, לא הזרקה ישירה ואפילו לא גיר רובוטי חכם (שדווקא כן יוצע בסיד החדשה, מאחר שזו משווקת גם באירופה המערבית).
התוצאה: נתוני ביצועים זהים, עם פער קטנטן במשקל ובצריכת הדלק לטובת הקיה.

אגב, ממש היום הכריזו קיה על השקה אירופאית של ארבעה מנועי בנזין חדשים, טורבו הזרקה ישירה, בארבעה נפחים והספקים שונים. חבל מאוד שהפורטה שלנו עדיין לא יכולה ליהנות מהבציר המתקדם הזה.

קיה פורטה (צילום יח"צ)

עיצוב

על טעם וריח מומלץ מאוד להתווכח (אלא על מה נתווכח, על עובדות?). לטעמי, התצלומים המוקדמים לא שיקרו: גם כאן הצליח המעצב המחונן של קיה, פטר שראייר, לעשות עבודה מוצלחת יותר מאשר זה שבחברת האם (האם זה מה שזיכה אותו בג'וב החדש כנשיא הלא-קוריאני הראשון של קונצרן יונדאי-קיה?). חיצונית, פורטה יפה יותר מאלנטרה, שעד היום היתה היפה במשפחתיות הבינוניות בארץ. התמונה מתהפכת כשנכנסים למכונית, וסביבת הנהג במכונית האם נראית מושכת יותר במבט ראשון; לא שאני מת על עיטורי פלסטיק דמוי אלומיניום, אבל זה כבר עדיף על החזית הקודרת, האפלה, שבקיה. דמוי קרבון לא מצליח יותר מדמוי אלומיניום – והקימורים ה"רכים" מול הנוסע נראים מאולצים ומלאכותיים מדי בנסיונם לשוות מראה איכותי.

כסף

כמו היצרן, גם היבואנים הלכו על שוויון: שתי גירסאות לכל אחת, בהפרש מחיר ואבזור זהה: אלפיים שקל, בקרת אקלים ומגנזיום + צמיגים נמוכים בגירסה היקרה. הבדל בודד: סאנרוף מקורי מוצע רק בגירסה היותר יקרה של היונדאי.

תפקוד

שתי המכוניות גובות את מחיר התקרה הנמוכה שדורש העיצוב דמוי הקופה: הגישה והיציאה לא הכי נוחות, מרחב הראש מאחור מוגבל. מושבי הנהג בשתיהן הגיעו כנראה מאותו מחסן: שניהם סובלים מכרית קצרה מדי.

ומאחור? שיפול הגג מאלץ לשבת בתנוחת חצי-שכיבה. בשתי הקוריאניות אין אפשרות לפתוח את הבגאז' מבחוץ. בשתיהן הנדסת אנוש טובה אך פתחי מיזוג שגם מיקומם מקריב את הטמפרטורה לטובת הפוזה. פורטה היא היחידה שמציעה פתחי מיזוג גם מאחור. כדי לאזן את התמונה, היא מענישה את הנהג עם תאורה אדמדמה נוסח האייטיז ברדיו ובפיקוד המזגן (מחלה אופיינית בדגמי קיה). תחת לחץ פיזי מתון אני מוכן להצהיר על יתרון פצפון לפורטה באיכות הגימור, אבל שתיהן חסרות מהבחינה הזאת את ממד העומק שבאיכות האירופאית.

אקשן

לא הבדלים בחוויית הנסיעה והנהיגה – פושרת למדי בשתיהן – הם שיצליחו לייצר כאן שובר שוויון. פורטה קצת פחות קולנית על מהמורות ובאמפרים וגם רעש הרוח פחות מוחשי. ההבדלים, כאמור, קטנים. מאוד קטנים. ובנהיגה? מצאו את ההבדלים, כי אני לא הצלחתי. שתיהן גם לא בדיוק מעודדות את הנהג לחפש. הביצועים? זהים בבינוניותם. וצריכת הדלק? ללא אפשרות להשוואה ישירה (בניגוד ליונדאי, קיה לא הביאו את המתחרות להשקה), תיאלצו להסתפק בהפרש הזניח שבנתוני היצרן.

שורה תחתונה

בגדול: ע"ע המבחן ליונדאי; הצמרת האירופאית של הקטגוריה לא בסכנה. ובחירה בין השתיים? השיבוט שדפקו הקוריאנים לא מותיר מקום להכרעה מנומקת, כזאת שאינה מבוססת על טעם אישי. לבחור בין שתי התאומות,

עושה את בחירתה של סופי לבחירה קלה.

פורסם לראשונה בנטקאר ע"י רוני אהרנוביץ

פורסם בקטגוריה ב, מה חדש, רכב | עם התגים , , | 2 תגובות

המלחמה הבאה היא מעבר לגדר, עם שתי רגליים

קולות הנפץ והרקטות התועות, שמחריבים מידי פעם את הקסם הכפרי של תושבי רמת הגולן, יוצרות אשליה שסוריה היא קו ההגנה האחרון של ישראל מפני ארגוני הטרור הערביים.  קריסתו המתבקשת של אסד נתפשת כפתיחתה של תיבת פנדורה מלאה נבגים, טילים ומרקחות שרק תיבתה של איראן גדולה ממנה. לרגע נדמה שהאיום העתידי בפני ישראל הוא טילים בגדלים שונים, המכיל גם נשק לא קונבנציונלי, אטומי כימי וביולוגי.

גם הפעם, נדמה שישראל מתכוננת למלחמה שכבר הייתה. כיפות ושרביטים נבנים במהירות האור, והשמיים עוד מעט יהיו מכוסים במטריה ענקית, מתוחכמת ומתחכמת, לתפארת מדינת ישראל. אבל בינינו, מי שומר על הגדר? כן, קל לשכוח תחת מסך עשן ארטילרי שכזה, שהאיום הגדול, העתידי, הוא מעבר לגדר, עם שתי רגליים, שקראו לו פעם פליט עבודה, ובעתיד – פליט האביב הערבי. סוריה אינה קו ההגנה האחרון, ואיראן אינה קו השבר. זאת ירדן, ממלכת הפליטים, המיעוטים והנדכאים, שתגדיר עם התמוטטותה את המזרח התיכון ועיצובו מחדש. ישראל תצטרך להתעסק בזכויות אדם מהסוג החדש, ארגוני טרור על הגבול, יחד עם אזרחים שמחפשים עתיד בטוח יותר. השיח הפנימי הישראלי, השיח של ערביי ישראל והפלסטינים, יעבור מזכות השיבה לזכות הקבלה, של הפליט.

צייר: יונתן שתיל

האצת בניית הגדרות ושימוש בטכנולוגיה חדישה כדי למנוע את כניסת אנשים אלה לישראל  יהיו רק פתרון זמני. בשלב מוקדם מהצפוי ישראל תצטרך לנקוט עמדה. שינוי כללי המשחק הוא ההזדמנות של ישראל לצאת מהמרחב המוגן אליו נכנסה בעשור האחרון, כוכבת ראשית של גינוי האו"ם והבריון שמאיים על הסדר העולמי. זאת גם ההזדמנות שאפשר להחמיץ, בקלות, ואין קל מזה, להיגרר אחרי סדר היום האזורי, לנסות לפתור את המצוקה רק כשכבר הפכה לבעיה. כפי שכבר קורה באירופה, החוקות, החוקים, התקינות והאמנות של הגוש האירופאי המאוחד משמשים היום פלטפורמה כמעט נטולת מכשולים לחצי העולם השלישי, ופליטי האביב הערבי, לשחות, לשוט ולצעוד לעבר עתיד טוב יותר.

ראש הממשלה בנימין נתניהו מוותר על ההתמודדות המורכבת עם הבעיה ומפקיר  את הזירה באופן מצודד וחינני מאין כמוהו, כי יש מי שתופס אחריות, הצבא. ויש גם מי שתופס כותרת, אלי ישי. והפליטים? המדינה עוד לא החליטה אפילו מי הם, שאלת האיום שהם נושאים תלוייה במדינה שממנה הגיעו, היכן הם גרים כעת, מצבם הבריאותי ומעמדם המדיני. וכמובן, גם את מי שאתה שואל, וכנראה מאיזה גבול הם הגיעו.

ההבנה שהעתיד של העולם המערבי המודרני כולו תלוי בהגירה בין יבשות, ושינויים דמוגרפים של דתות – אינה מחלחלת. ישראל עדיין נתפשת כאפשרות הפחות טובה להגירה, שנים של דמוניזציה עושים את שלהם, אבל בינתיים לטורקיה כבר צעדה מסוריה הפליטה המיליון. התנועה קיימת, והיא מתגברת. אבל לא לנצח ישאר הטרמינל פתוח בגדר הטורקית, וכשסוריה תיפול לכאוס כללי, כשירדן תיפול אחריה, והמצב במצריים לא יתייצב, פתאום יתברר, גם למי שלא ביקש לברר, שאת הדיקטטורים גדולים והמפוארים יחליפו דיקטטורים קטנים וכוחניים, ותושבי האזור יתגעגעו למובארק אסד ועבדאאלה, כמו שברוסיה מתגעגעים היום לסטאלין.

חיילי צה"ל על תקן סיירת דודות טובות לב

היום, מול מאות ואלפי מבקשי המקלט בדרום, עומדים חיילי צה"ל, מגישים עזרה ראשונה, מים ואוכל, סוג של סיירת דודות טובות לב שמחכות בסבלנות רבה עד שמישהו מחליט איפשהו מה עושים עם הקבוצה שעל הגדר. וכשסוריה וירדן יצטרפו, מה אז? נקים את אוגדת הפליט הדרומי, הצפוני והמזרחי? נכשיר צוותי ת"ש צמודי גדר? עד שהאביב הערבי יממש את הבטחתו, דם רב יישפך בין הנילוס והפרת,  והרי אין דין פליט מאריתריאה לפליט מירדן. ולא דין יחס האוכלוסייה הערבית  בארץ לפליט הסודני לזה מסוריה או ירדן. סירובה של ישראל לקלוט פליטים מוסלמים במצוקה יכול רק לחרב דו-קיום ערבי-יהודי שברירי שנרקם אך בקושי בתוככי הארץ.

לכן, טוב לה לישראל, שאחרי שתגמור את תהלוכות הניצחון על תעשיית הטילים, שתשקיע מחשבה, תעשה מעשה, עכשיו. למשל, שתפנה פנייה פומבית אל האו"ם, בדאגה כנה לאזרחיה ולאזרחי המדינות השכנות, שיואיל ארגון השלום המפואר הזה ויקים בשטחים המפורזים הרבים שבריבונותו הזמנית, מצדו הנכון של הגבול, מחנות פליטים מצוידים היטב. ישראל תסייע ככל שתוכל, מסבירת פנים והומנית כפי שלא נראתה מעולם.

מי יודע, אולי גם נוכל לפתור על הדרך את סוגיית השוויון בנטל, שירות לאומי בינלאומי, ערבים וחרדים בשרות האו"ם, הרי שם עדיף בכל מקרה לשרת בלי מדים.

פורסם בקטגוריה ג, חברה וסביבה, מאמרי עמדה, רווחה | עם התגים , , , , , | סגור לתגובות

"אני תורם אותו, הוא יהיה כלב שמירה נהדר"

מייג'ור ג'ורג'

מייג'ור ג'ורג'

הפרק הראשון: תחילתה של ידידות מופלאה?
הפרק השני: אני כלב רחוב ממוצא אמריקני
הפרק השלישי: האיש הנחמד שנכנס מהחלון כדי לשחק איתי
הפרק הרביעי: אפרטהייד! זה מה שזה. אבל יש לי חלום
הפרק החמישי: תפריט טעימות: בין עץ דובדבן לחמין של שבת
הפרק השישי: הרפתקאות בפארק: מפגש עם פרחח עירוני

שבוע לאחר ההיתקלות בפארק עם הפקח העירוני, קינג הגיע הביתה יותר נסער ממה שהוא בדרך כלל. "עוד 490 שקלים עלית לי", אמר.

הבנתי שהפרחח העירוני שלח לו מכתב.

קינג התחיל לנאום שוב על כמה אני עולה לו, עד שדפיקה בדלת קטעה אותו. קינג החזיק אותי בחגורה ופתח את הדלת ביד השנייה. שני ילדים חמודים עמדו מאחוריה.

"שלום, אנחנו מתרימים עבור המתנ"ס החדש, תרצה לתרום משהו?"

"כן", השיב קינג, ומסר אותי לילד. "אני תורם אותו, הוא יהיה כלב שמירה נהדר", אמר ומיד סגר את הדלת.

אחרי שהלכתי בעקבות הילדים לכל הדירות האחרות בבניין, ירדתי לגינה. שם מצאתי את חברי מהקומה הרביעית, שוקו, כלב חמוד, שיער ארוך, חום. אין לו תעודה אחת לזכותו, אבל מה-זה כיף לשחק איתו. כשראה אותי לבד אמר "שוב יש מתרימים בבניין?"

"כן", עניתי, "אבל לזכותו – זה עובד כל פעם".

ג'ין הגיעה והתחילה לשחק איתנו בתופסת. לאחר כמה דקות עלינו הביתה. "מה הוא עושה איתך?" שאל קינג את אשתו, "הרי תרמתי אותו למתנ"ס החדש".

"כן, כן אני יודעת, אבל הם החזירו אותו".

קינג סיפר לה על 490 שקל קנס. ג'ין התקשרה לאיש עם האוכל, ההוא מהחנות בה קנו אותי, וביקשה לדעת אם עדיין אפשר להחזיר אותי. לשמחתי, נמסר לה שתקופת האחריות לכלב שנקנה בחנות היא 72 שעות.

נראה לי שהיא כבר אוהבת אותי

קינג הלך לחדר לגלוש באינטרנט, אני נשארתי עם ג'ין. אחרי שהיא אוכלת, היא משחקת איתי תופסת בכל הבית, קופצים על המיטות, הספות, רצים אחרי כדורים, ודברים רגילים כאלה. נראה לי שהיא כבר אוהבת אותי, אחרת קשה לי להסביר למה היא מנשקת אותי כל הזמן, ולעיתים היא עושה זאת ליד חברים שלי, שזה מה-זה מפדח.

קינג הגיע עם כמה דפים מודפסים. "תראו מה מצאתי", אמר. "פקודת הכלבת משנת 1992".

אני יודע שזו מדינה משוגעת, אבל לפקוד על מישהו לקבל כלבת, זה נשמע אפילו מעבר למה שהמדינה הזו מסוגלת. אכן צדקתי, היה זה חוק עבורי ונגד הפרחח העירוני.

כלבים ברשות הרבים (צילמה: שרית פרקול)

כלבים נרצעים ברשות הרבים (צילמה: שרית פרקול)

"סעיף 7 ב'", אמר קינג, "טוען שלא יוציא בעלים כלב לרשות הרבים, אלא אם הוא קשור ברצועה. אך בנוסף מחייב החוק שרשות מקומית תקבע אזורים בתחומה, בהם כלבים יוכלו להשתולל כשהם אינם קשורים".

קינג הסיק שבגלל שבהוד השרון אין מקום כזה, הרשות לא יכולה לחייב אותי ללכת קשור בבוקר בפארק, במיוחד בשעה הזאת, שכלל אינה נופלת תחת הקטגוריה של "רשות הרבים"  שכן אנחנו היינו היחידים.

קינג היה כה מאושר, "אולי זה עתה חסכתי לנו 490 שקל", אמר לאשתו, שביקשה לקרוא את הפקודה בעצמה. "כן, אני חושבת שאתה צודק", אמרה. "עכשיו רק צריך לשכנע את הרשות המקומית".

קינג כתב מכתב לראש העיר ובו ביקש ממנו לבטל את הקנס בגלל שהוא לא מציית לחוק. ושאם כך, שלא יצפה מקינג לציית לו. ראש העיר עדיין לא חזר אליו. קינג צלצל מספר פעמים ואשה נחמדה אמרה "יש בעיה, אין מישהו בעירייה שיכול לענות על פקודת הכלבת".

קינג לא התכוון לוותר ולשלם והעדיף להוציא את צדקתי לאור בבית המשפט.

קינג הציע שאחבוש כיפה למשפט, שאראה חוזר בתשובה

מועד המשפט הלך והתקרב, קינג עשה איתי חזרות על מה שאני אמור לעשות בבית המשפט. הוא רצה להוכיח שאין כרומוזום אחד של אלימות במטען הגנטי שלי, שאני כה נחמד, שאני לא מסוגל לתקוף אף אחד, שכולי חבילה אחת גדולה של חיבה ואהבה.

קינג הציע שאלבש כיפה, חליפת שלושה חלקים ואגדל קצת שיער, שאראה חוזר בתשובה. הוא טוען שכך עושים הרבה יהודים שעשו דברים רעים ונתפסו.

קינג היה מוכן עם כל הטיעונים שלו, הוא רצה שבית המשפט יחייב את ראש העיר להקים אזור שרק אני וחברי נוכל להשתולל בו, בלי לפחד מפרחחים עירוניים, אמהות היסטריות ושונאי כלבים אחרים. "מה, זו דרישה גדולה מדי? זו זכות טבעית", טען קינג, "זכות המוקנית לכלב מלידה".

אבל העירייה לא אפשרה לעניין להגיע לכותלי בית המשפט. "אין לנו מישהו לשלוח לבית המשפט ולשמש כתובע", אמרה האשה הנחמדה. היא אמרה שלא ידאג, שאין צורך לשלם את הקנס, כי הוא שלח מכתב. כשביקש קינג לקבל את זה בכתב אמרה האשה: "אין מישהו בעירייה שיכול לכתוב מכתב, אבל יהיה בסדר".

קינג, חובב מכתבים מושבע, פנה לחברי כנסת שיטפלו בעניין המהותי. חלקם הבטיחו להעלות את הנושא לדיון בישיבת הכנסת הקרובה.

בינתיים, הפרחחים עדיין מסתובבים.

המשך: אתם לא תאמינו את מי מצאתי אתמול בפארק!

פורסם בקטגוריה בעלי חיים, ג, חברה וסביבה, מאמרי עמדה | עם התגים , , , | סגור לתגובות