כתב אישום נגד שרה נתניהו בגין קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות

פרקליטות מחוז ירושלים (פלילי) הגישה לפני זמן קצר (חמישי) כתב אישום נגד רעיית ראש הממשלה, הגב' שרה נתניהו, ונגד סמנכ"ל מבצעים ונכסים במשרד ראש הממשלה, עזרא סיידוף, בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ומרמה והפרת אמונים, ולגבי סיידוף גם עבירות זיוף בידי עובד ציבור, שנעשו בקשר למימון הוצאות פרטיות במעונות ראש הממשלה.הודעה על ההחלטה והעתק מכתב האישום נמסרו לבאי כוחם.

לאחר בחינת מכלול חומר הראיות ושקילת כל נסיבות העניין, החליט היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לאמץ את המלצת פרקליטות מחוז ירושלים ואת המלצת  פרקליט המדינה לדחות את טענות באי כוחה של הגב' נתניהו שעלו בשימוע, ולהעמידה לדין בגין המעשים והעבירות המיוחסים לה. במקביל, החליט פרקליט מחוז ירושלים (פלילי), על דעת פרקליט המדינה, לדחות את טענות בא כוחו של  מר סיידוף בשימוע, ולהעמידו לדין.

פרשת המעונות
לפי המפורט באישום הראשון בכתב האישום, פעלה נתניהו, בצוותא חדא עם סיידוף, להשיג במרמה את מימון המשרד להזמנת מאות ארוחות ממסעדות, בשווי כולל של למעלה מ-350,000 ₪, תוך עקיפה מכוונת של הנהלים שאסרו להזמין ארוחות מוכנות במקביל להעסקת מבשלת במעון. השניים עשו זאת באמצעות הצגת מצג שווא כלפי המשרד כאילו במעון לא מועסקת מבשלת, למרות שבפועל לאורך כל התקופה הועסקו במעון מבשלות.

נתניהו - צילום מסך חדשות 2 עזרא סיידוף - צילום מסך חדשות 10

נתניהו - צילום מסך חדשות 2 עזרא סיידוף - צילום מסך חדשות 10

"המעון התנהל על פי הנחיותיה ובפיקוחה של הנאשמת", נכתב בכתב האישום,  "הנאשמת בחרה עובדים במעון ועל פי החלטתה הופסקה עבודתם. הנאשמת קבעה לעובדי המעון משימות ומטלות, ועקבה באופן צמוד אחר ביצוען. עובדי המעון נדרשו לדווח ולקבל אישור מהנאשמת להיעדרויות מהעבודה. בין היתר, הנאשמת הנחתה את הנאשם ואת אבות הבית במעון באשר למצרכים ולשירותים שהיא מבקשת שיסופקו לה על ידי המשרד. לעתים, כאשר המצרכים והשירותים לא סופקו, או לא סופקו לשביעות רצונה, הפצירה הנאשמת בנאשם שישיג ויסדיר את אספקת השירות או המוצר המבוקש, זאת גם במקרים בהם ידעה כי הדבר אינו כלול בהוצאות המאושרות על ידי המשרד ואף במקרים בהם הנאשם הסביר לנאשמת כי אין הצדקה למימון אותו שירות או מוצר על ידי המשרד. במקרים המתוארים להלן, בסופו של דבר ולמרות הסבריו, מילא הנאשם אחר בקשותיה האמורות של הנאשמת וגרם לכך שהשירות או המוצר יסופקו על חשבון המשרד, שלא כדין".

נתניהו ניצלה את מעמדה כאשת ראש ממשלה ו"פעלה כאמור תוך ניצול מעמדה כרעיית ראש הממשלה, כלפי כלל הגורמים הרלבנטיים ובהם הנאשם, אבות הבית ועובדי מעון נוספים. הנאשם (סיידוף) פעל כאמור תוך ניצול תפקידו ואחריותו כעובד ציבור בכיר ותוך הפרת האמון שניתן בו".

לא הסתפקה בארוחות, דרשה גם מלצרים

נתנהיו לא הסתפקה בארוחות גורמה אלא גם  דרשה להעסיק במעון מלצרים שאינם עובדי המעון להגשת ארוחות בסופי שבוע ובאירוחים פרטיים במעון. "כן דרשה הנאשמת כי שירותי המלצרות יינתנו על ידי מלצרים מסוימים, אשר סברה כי הם ברמה גבוהה"" מציין כתב האישום.

הקומבינה של סיידוף

על מנת להיענות לדרישתה זו של נתניהו וכדי לאפשר את העסקתם, "רשם הנאשם (סיידוף) את המלצרים כ"עובדי תגבור" או כ"עובדי ניקיון", כך שאנשי החשבות במשרד לא ידעו כי במעון מועסקים מלצרים. כמו כן, השכר שדרשו המלצרים היה גבוה משמעותית מתקרת שכרם של עובדי תגבור או ניקיון, על כן הנחה הנאשם את המלצרים לרשום בדיווחי הנוכחות כמות שעות עבודה גדולה יותר מזו שביצעו בפועל, בכדי שיקבלו עבור עבודתם את השכר המוגדל עליו סיכם הנאשם עמם, וכך אכן נעשה על ידי המלצרים".

פרשת החשמלאי
הפרשה התפוצצה כשהסתבר שחשמלאי, פעיל ליכוד וחבר מרכז, אבי פחימה הוזמן לבצע עבודות פרטיות במעונם הפרטי של בני הזוג נתניהו בחווילתם שבקיסריה.  נתניהו דרשה להעסיק במעון הפרטי של משפחת נתניהו דוו קא את החשמלאי אבי פחימה לביצוע עבודות החשמל, ו"זאת על אף ששירותי אחזקתו השוטפת של המעון הפרטי מבוצעים בשגרה על ידי עובדי האחזקה של המשרד. הנאשמת (נתניהו) עמדה על כך שיתאפשר לה להזמין את פחימה על חשבון המשרד, והנאשם (סיידוף) פעל על מנת לספק את דרישתה האמורה. "לצורך כך, פעל הנאשם להעסקת פחימה ולהזמנתו לביצוע עבודות במעון הפרטי תוך הסתרת הדבר מגורמי המשרד, תוך עקיפת החלטה מפורשת של הגורמים המוסמכים שאין להעסיק את פחימה במעון הפרטי, ותוך יצירת מצגים כוזבים שונים. הנאשם עשה כן, בין היתר, באמצעות הטיית הליכי תיחור בין ספקים וזיוף מסמך דרישת התשלום של פחימה עבור עבודות שביצע במעון הפרטי", נאמר בכתב האישום

פרשת המטפלת

באופן הדומה לפעולותיה של נתניהו "שעניינן השתת הוצאות שאינן מאושרות לתשלום על חשבון אוצר המדינה, בספטמבר 2011 פנתה הנאשמת אל עובדת ניקיון במעון, וביקשה ממנה כי תמלא את מקומה של מטפלת סיעודית אשר הועסקה ע"י הנאשמת באופן פרטי, לטיפול באביה של הנאשמת, בימי החופשה של המטפלת.
עובדת הניקיון נאותה לעשות כן ובמהלך 5 מועדים בחודשים ספטמבר – נובמבר 2011, בעת שהעובדת המטפלת באביה של הנאשמת שהתה בימי חופש, מילאה עובדת הניקיון את מקומה בטיפול באביה של הנאשמת, לרבות בשעות הלילה. בכל אחד מהימים הללו, החל משעות אחר הצהריים ובמשך כ-18 שעות עבודה לפחות, עד ליום המחר, עבדה עובדת הניקיון כמטפלת בשירות הנאשמת ולא עסקה בעבודות ניקיון ומשק בית.

הנאשמת לא שילמה לעובדת הניקיון שכר עבור העבודה הפרטית, לא בעת האירועים ואף לא במועד מאוחר כלשהו, והסתירה מהגורמים הרלוונטיים במשרד ומהממונים על עובדת זו בחברת "מיקוד" כי העסיקה עובדת ניקיון של המעון בעבודה פרטית.

שעות עבודתה של עובדת הניקיון דווחו לחברת "מיקוד" כשעות עבודה במעון בעבודת ניקיון, ובהסתמך על כך, חברת "מיקוד" שילמה לעובדת זו את שכר עבודתה, שמומן על ידי המדינה, בסך של כ-3400 ₪"

לסיידוף מיוחסים בכתב האישום מעשים ואישומים נוספים

כך, מיוחסות לסיידוף מיוחסות גם עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים וזיוף בידי עובד ציבור, בקשר להעסקת שפים לאירוחים פרטיים, והעסקת מלצרים במעון הרשמי של רוה"מ, במסגרתן פעל לכך שיזויפו דוחות נוכחות וחשבוניות על מנת שיאושרו לתשלום על ידי משרד רוה"מ.

כמו כן, בקשר לפרשת החשמלאי (פעיל הליכוד שהועסק ביום כיפור),  מיוחסות למר סיידוף עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות וזיוף בידי עובד ציבור, שבוצעו על ידו על מנת לעקוף את החלטת הגורמים המוסמכים במשרד ראש הממשלה, שאסרה להיקשר עם  חשמלאי מסוים לביצוע תיקונים במעון הפרטי של רה"מ. לפי כתב האישום, במסגרת פרשה זו, היטה סיידוף את הליכי המכרז וכן פעל במרמה לאישור תשלום על סמך פירוט כוזב של תאריכים ועבודות אותן ביצע כביכול החשמלאי.

שרה נתניהו בשלה:  ארוחות? אב הבית מני נפתלי – הוא המזמין לא אני

בתגובה לכתב האישום מסרו באי כוחה של הגב׳ שרה נתניהו, עוה"ד ד"ר יעקב וינרוט, ד"ר יוסי כהן ועמית חדד  כי "כתב האישום מופרך והזוי. פעם ראשונה בישראל ובעולם שמעמידים לדין רעיית מנהיג על אוכל בחמגשיות. לא היו פה שום מרמה והפרת אמונים או קבלת דבר במרמה או כל עבירה שהיא. רעיית ראש הממשלה שאינה עובדת ציבור, כלל לא הכירה את הנהלים ויצאה דוברת אמת בבדיקת פוליגרף כשנשאלה בעניין זה. רעיית ראש הממשלה היא לא זו שהזמינה את המזון והחמגשיות, אלא אב הבית לשעבר, עד המדינה מני נפתלי, כפי שהוא הודה בעצמו בבית המשפט בהרצליה".

לא אנחנו אכלנו, אלא אחרים כולל עובדי הבית

בנוגע לארוחות השחיתות כביכול  טוענים הפרקליטים כי "משפחת נתניהו היא לא זו שצרכה את עיקר המזון והחמגשיות, אלא אנשים רבים אחרים, לרבות עובדי הבית. הסכום כולל גם אירוח אורחים רשמיים מהארץ ומהעולם, לרבות ארוחות דיפלומטיות עם מנהיגים שאמורות להיות ממומנות מתקציב אחר, ושגם אותן "הלבישו" על הגברת נתניהו".

בכלל, נוהל המבשלת הוא לא חוקי ונכתב במיוחד עבור נתניהו

"אבל האבסורד הגדול ביותר בכתב האישום נובע מכך שהוא מתבסס על נוהל בלתי חוקי",טוענים הפרקליטים ומציינים "שגם מי שכתב אותו מודה שהוא בלתי חוקי. נוהל המבשלת נכתב בחטף על ידי שלושה פקידים חסרי סמכות, במיוחד עבור ראש הממשלה נתניהו, חמישה ימים בלבד לפני כניסתו לתפקיד ראש הממשלה במרץ 2009".

לטענתם "הנוהל מעולם לא קיבל את האישור הנדרש על ידי ועדת הכספים של הכנסת שהיא הגורם היחיד המוסמך על פי חוק יסוד הממשלה, לקבוע מה מותר ומה אסור במעון ראש הממשלה. כתב אישום שמתבסס על נוהל לא חוקי, לא יכול להחזיק מים. לעומת זאת וועדת הכספים של הכנסת כן קבעה, בהתבסס על חוק יסוד הממשלה, שכל הוצאות הכלכלה של ראש הממשלה ומשפחתו במעון ראש הממשלה ישולמו על ידי המדינה, כפי שנקבע גם לגבי בית הנשיא".

כתב אישום הכולל טענות קריות ונתונים מסולפים

לסיום מוסרים פרקליטי נתניהו כי "לא רק שכתב האישום מתבסס על טענות שקריות ועל נתונים שגויים ומסולפים, הוא מתבסס כולו על נוהל פסול ובלתי חוקי שהוחל במיוחד עבור ראש הממשלה נתניהו ועבורו בלבד"
"כעת נוצרה הזדמנות להטיל אלומת אור על העובדות לאשורן. אנו בטוחים שבסופו של דבר הצדק, האמת וההיגיון ייצאו לאור", טוענים הפרקליטים בשמה של שרה נתניהו.


לחצו כאן לקריאת כתב האישום המלא

 

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, פליליים | עם התגים , , , , | להגיב

חדש בטלוויזיה: שישי, 22 ביוני, 2018

15:30 ג'סטה | Gesta, ערוץ Yes קולנוע ישראלי

סרט נעורים. אפליקציה פשוטה בשם 'ג'סטה', שפיתחו חבורה של שלושה בני נוער, הופכת ללהיט עולמי ומכניסה כסף רב לשלישיית הצעירים. החיים הטובים קורצים מכל פינה, אלא שיום אחד משאבת הכסף מפסיקה לעבוד, האקר מסתורי משבש את פעילות האפליקציה ומאיים להשביתה אם לא יינתן לו מבוקשו. מיהו ההאקר? כולם נראים חשודים בפוטנציה. האם המפלה והחזרה לחיים האפורים בלתי נמנעת או שהחבורה תצליח להחזיר לידיה את השליטה בג'סטה? שחקנים: און רפאלי, נאיה פדרמן, מתן לקס, דודו ארז, מולי שולמן, הילה ערן. במאי: קובי מחט. ישראל, 2016.

21:00 טירת הזכוכית | The Glass Castle, ערוץ Yes1 + בשעה 22:00 בערוץ Hot גולד

לפרטים נוספים, ראו יום חמישי, 21 ביוני, 2018, בסלקום TV

22:00 דנקרק | Dunkirk, ערוץ Yes

לפרטים נוספים, ראו יום שני, 18 ביוני, 2018, בסלקום TV

22:50 חטאים וסודות 3 | 3 Sins and Secrets, ערוץ CBS ריאליטי

מאחורי דלתות סגורות, לכל עיר יש צד אפל… סדרה מצמררת בה כל פרק מוקדש לפשע ידוע לשמצה אחר, אשר פרטיו המיוחדים חשפו את המציאות האפלה שנמצאת מתחת לפני השטח במקום בו הם אירעו.

לוק קייג' 2 | Marvel's Luke Cage 2, נטפליקס | Netflix

עונה שנייה לסדרה. עולמו של לוק קייג' מתערער, דווקא כשהפופולריות שלו בשיאה. דמות מסתורית חדשה נכנסת לתמונה ולה כוחות יוצאי דופן – ותוכניות זדוניות בכל הנוגע להארלם.

על הכוונת 3 | Shooter 3, נטפליקס | Netflix

עונה שלישית לסדרה. צלף לשעבר בחיל הנחתים ארצות הברית שזכה לעיטורי כבוד רבים, חוזר לפעולה כדי לסכל מזימות התנקשות שבמוקדה הנשיא. עד מהרה הוא מוצא את עצמו מופלל ברצח.

מאנצ'יז | Cooking on High, נטפליקס | Netflix

תחרות הריאליטי הראשונה שמתמקדת בבישול מבוסס קנאביס. שני שפים מכינים מטעמים מיוחדים לצוות של שופטים מפורסמים וסטלנים.

דרן בראון: נס | Derren Brown: Miracle, נטפליקס | Netflix

אומן האשליות, דרן בראון, ממציא מחדש את מושג הריפוי באמצעות אמונה, בסדרת פעלולים שפורצים את מחסום הפחד, הכאב והספקנות.


מדור "חדש ב-TV" מסכם את כל מה שחדש בערוצי הטלוויזיה, בהתאם לעדכונים המתקבלים מגופי התוכן והשידור. לעיתים נופלות טעויות בשל שינויים בלוחות המשדרים – נשמח אם תעדכנו אותנו לטובת הקוראים. כותב המדור מדרג רק את התכנים בהם צפה, אשר לחלקם אף ניתן למצוא ביקורת רחבה ומפורטת בהקלקת שם הסרט. מעוניינים להצטרף לצוות הכתיבה? צרו קשר !

פורסם בקטגוריה מה חדש ב-TV | עם התגים , , , , , , , | להגיב

עיקר החדשות – יום רביעי 20 ביוני 2018 (מהדורת הערב)כותרות המהדורה

    דיפלומט ירדני: ירדן מנסה להכשיר את הקרקע לחידוש המו"מ בין ישראל לפלסטינים (מדיני)

    אסד מגביר את המתקפות בגבול הגולן; דיווח: חיזבאללה נסוג מהחזית (חוץ)

    מלחמת הסחר מחריפה – אירופה מטילה מכסים על ארה"ב (כלכלי)

    גדולי התורה הספרדים: גיוס חרדים הוא ביהרג ואל יעבור, אין שום צד בעולם ליתן הסכמה לחוק כזה או לחלק ממנו; יש לצאת במחאה אדירה שתשמע מסוף העולם ועד סופו; אם החוק או חלקו יעבור נצטרף להוראה הפומבית שלא להתייצב בלשכות הגיוס (חרדים)

     המתיחות בדרום  לילה במקלטים: 45 רקטות שוגרו מרצועת עזה לעבר ישראל; פצמ"רים נפלו ליד גן ילדים ובבסיס צבאי; חיל האוויר תקף 25 יעדי חמאס ברצועה (בטחוני)

    טרור העפיפונים נמשך – חיל האוויר ירה ליד חוליה שהפריחה בלוני תבערה בדרום הרצועה (בטחוני)

    חמאס והג'יהאד האסלאמי מאיימים: "ירינו על 7 מוצבים צבאיים שי ישראל, כל תקיפה תיענה בתקיפה" (בטחוני)

    טרור העפיפונים: חמאס וישראל מנסים לקבוע את כללי המשחק, וישראל מזהירה: "נערכים למבצע כולל" (בטחוני)

     ילדי המהגרים במחנות המעצר  טראמפ: "אחתום עוד היום על צו שישהה את הפרדת משפחות המהגרים"; הרפובליקאים עובדים על הצעת חוק חדשה בנושא (חוץ)

    ממשל טראמפ הקים מתקני מעצר לגיל הרך לילדי המהגרים (חוץ)

    יו"ר רשות ההגירה האמריקנית לשעבר: "סביר שמאות ילדי מהגרים לא יאוחדו לעולם עם הוריהם" (חוץ)

    במחאה על הפרדת ילדי המהגרים: מושלים בארה"ב החזירו חיילים מהגבול (חוץ)

תחזית מזג אוויר (השירות המטאורולוגי)

    הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. מחר: נאה. תחול עלייה קל בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

    שישי: נאה. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אחה"צ הרוחות יתחזקו בדרום וייתכן שם אובך.

    שבת: מעונן חלקית וייעשה נאה. תחול ירידה בטמפרטורות.

    ראשון: מעונן חלקית וייעשה נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

חדשות

    העליון דרש מהמדינה חומרים בנושא החזרת גופות מחבלים * בית המשפט העליון קיבל את בקשת משפחת גולדין, ודורש מהממשלה את החומר המודיעיני המסווג שעל פיו קיבלה את ההחלטה להעביר לקבורה שלוש גופות מחבלים שביצעו פיגועים נגד ישראל ביהודה ושומרון במהלך החודשים האחרונים בניגוד להחלטת הקבינט

    באופן חריג, המשטרה עוצרת תושבים בצפון בשל עבירות בנייה * תושב הכפר מע'אר שבנה דלת בביתו העביר לילה במעצר, ובני משפחה מכעביה נעצרו משום שבנו משטח לחציר בעילה של "סיכון ביטחון הציבור". הסנגוריה הציבורית: מזהים מגמה של מעצרי שווא (הארץ)

    אושר לקריאה ראשונה: תוספת הטבת מס לישובים סמוכי גדר בצפון * ועדת הכספים אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה * מדובר בתיקון לחוק הטבות המס לישובים בפריפריה אשר עבר בשנת 2015 * עפ"י התיקון יהיו זכאים ישובים בהם חיים עד 85 אלף איש (במקום 75 אלף איש קודם לכן), דבר שיכניס גם את נהריה לרשימת הערים הזכאיות (גלובס)

    אושר בית עלמין אזורי חדש בסמוך לעיר חריש * פתיחת בית העלמין החדש אושרה בסמוך לבית החולים "שער מנשה", והוא ישרת את יישובי המועצה האזורית מנשה ואת יישובי צפון השומרון. שטח בית העלמין כ-72 דונמים ויהיו בו כ-20 אלף מקומות קבורה (וואלה)

    לאחר מספר שעות: בן 35 שנעדר בכינרת אותר בריא ושלם * שני צעירים ירדו מאופנוע הים שלהם, כ-2 קילומטרים מהחוף, על מנת לשחות. אולם, רוחות חזקות סחפו את כלי השיט ורק אחד הצליח לחזור אליו. לאחר מאמצים אותר הגבר השני * מסוק חיל האטויר שסייע בסריקות איתר במים את הנעדר, בן 35, במרחק של ק"מ מקו החוף, וסימן לכוחות השיטור הימי את מיקומו (חדשות10)

פוליטי

תיק 2000: מקורב למילצ'ן: הוא ניסה להשכין שלום בין נתניהו למו"ל ידיעות אחרונות, אך לעולם לא תיווך לעיסקה ביניהם

ממקורב למילצ'ן אומר שהוא היה בקשרי חברות עם מוזס ונתניהו באותה תקופה ושוחח איתם גם זה על זה – אך בזה השיחות הסתיימו ומעולם הוא לא תיווך לעסקה על ביטול המוסף השבוע של ישראל היום בתמורה לסיקור אוהד לנתניהו. לדבריו, "מילצ'ן היה ידיד של שניהם. נתניהו התלונן באוזניו על היחס של ידיעות אחרונות כלפיו ומו"ל ידיעות אחרונות סיפר לו שבגלל נתניהו קם ישראל היום. מילצ'ן ניסה להשכין שלום ביניהם" * בפרקליטות מעוניינים לגבות גרסה ממילצ'ן גם בתיק 2000 (חדשות10 | כאן)

הכאוס בעבודה נמשך: מאמצים לקידום פשרה להחזרת השקט

ברקע המכה הקשה שספג יו"ר המפלגה, ח"כ חיליק בר הציג הצעת פשרה הוצגה לגבאי וח"כ פרץ ומתקיימים מאמצים לשכנע אותם להפסיק את ההתדיינות המשפטית ביניהם (מעריב)

- מבוכה ליו"ר מפלגת העבודה: יו"ר וועדת חוקה של המפלגה הגיש לבית המשפט המחוזי תשובה לעתירה של עמיר פרץ שמתנגדת לחלוטין לעמדת גבאי שמבקש לשנות את כללי המשחק תוך כדי משחק ואין זה ראוי להפוך את המוסד היחיד במפלגה שנבחר – למוסד ממונה. כל יתר המוסדות משותקים (כאן)

בטחוני

המתיחות בדרום | לילה במקלטים: 45 רקטות שוגרו מרצועת עזה לעבר ישראל; פצמ"רים נפלו ליד גן ילדים ובבסיס צבאי; חיל האוויר תקף 25 יעדי חמאס ברצועה

בעקבות תקיפה ישראלית לעבר יעדי טרור של חמאס בתגובה לירי עפיפוני התבערה, שוגרו כ-45 רקטות מרצועת עזה לעבר ישראל. פצמ"ר שנורה הלילה נחת בבסיס צבאי. המועצה האזורית אשכול הודיעה כי זוהו שש נפילות בתוך יישובים במועצה ו-13 נפילות במרחב המועצה כולה. באחד היישובים נגרם נזק למבנים ולמכוניות. רקטה נפלה גם ליד גן ילדים, הגן היה ריק מאדם ובחסדי שמים אין נפגעים * בתגובה ביצע חיל האוויר גל תקיפות נוספת נגד יעדי חמאס ברצועה, ובסך הכל הותקפו 25 יעדי חמאס. (מגפון ניוז)

טרור העפיפונים נמשך – חיל האוויר ירה ליד חוליה שהפריחה בלוני תבערה בדרום הרצועה

טרור העפיפונים ובלוני הנפץ נמשך: 12 שריפות פרצו מהבוקר בעוטף עזה – כמות נמוכה יחסית לימים האחרונים. בלון תבערה נפל בין בתים בקיבוץ במועצה האזורית אשכול וגרם לשריפה. חברי הקיבוץ שעברו במקום כיבו אותה עם דליי מים. לא נגרם נזק. בנוסף, שני בלוני תבערה נחתו ביישובי חבל שלום – אחד על עץ והשני על טרמפולינה. חבלנים הוזמנו למקום, לא נגרם נזק * כלי טיס של חיל האוויר ביצע היום בשעות הצהריים ירי אזהרה לעבר שתי חוליות שניסו להפריח בלוני תבערה, האחת בדרום רצועת עזה והשנייה בצפון הרצועה. * לפי דיווחים פלסטינים, אין נפגעים.

- בנט: "להפסיק לירות ליד המחבלים, ולירות במחבלים"

- גלנט נגד בנט: "מי שרוצה לירות בבן 8 לא מבין את מגבלות הכוח"

חמאס והג'יהאד האסלאמי מאיימים: "ירינו על 7 מוצבים צבאיים שי ישראל, כל תקיפה תיענה בתקיפה"

ארגוני הטרור קיבלו אחריות על ירי 45 הרקטות בלילה – "אנו נושאים באחריות להפגזת שבע עמדות ישראליות בעוטף עזה הלילה ולפנות בוקר – בתגובה על התוקפנות המתמשכת כלפי אתרי פלגי ההתנגדות בעזה וכלפי תושבי הרצועה", * בהודעה שפרסמו אף הצהירו שימשיכו להגיב בירי על כל פעולה צבאית ישראלית – "כשאנחנו אומרים – אנחנו מבצעים"

- דובר הג'יהאד האיסלאמי: "רצועת עזה לא תהיה שטח מטווח עבור מטוסי ה-F-16 הישראליים". בהודעתו אמר: "התקופה שבה היה לכיבוש חופש תנועה נגמרה. חובתם של כוחות ההתנגדות להגיב בהתאם על פי הנסיבות בשטח ולפי מה שהם רואים לנכון".

- דובר חמאס: "לא ניתן לאויב לבודד את עמנו או לכפות משוואות חדשות. אם הוא ינסה, הוא יישא בתוצאות". "ישראל החלה בהסלמה ולכן אחראית להשלכות", לדבריו, "ההתנגדות כלל לא מעוניינת להיכנס למלחמה, אך תמיד תהיה נכונה לקיים את חובתה הלאומית, להגן על בני העם הפלסטיני ולשבור את המשוואות של הכיבוש הציוני"

טרור העפיפונים: חמאס וישראל מנסים לקבוע את כללי המשחק, וישראל מזהירה: "נערכים למבצע כולל"

ישראל וחמאס מנסים לקבוע את כללי המשחק החדשים במאבק שרק מסלים: על פי גורמים בצבא, עד כה תקיפות של יעדי חמאס בתגובה לפיגועי טרור ללא אבדות בנפש עברו בשקט יחסי – אך הלילה זה השתנה. * בעוד שבישראל מנסים להבהיר לחמאס שלא תוכל להשלים עוד עם טרור העפיפונים. בנסיון לבלום את תופעת העפיפונים ובחרו במדיניות של גביית מחיר מחמאס באמצעות תקיפות בעומק הרצועה בתגובה על העפיפונים שהוא שולח לישראל. בארגון הטרור מתעקשים: העפיפונים הם נשק לגיטימי. ובוחרים לשגר רקטות לעבר ישראל בתגובה לתקיפות חיל האוויר. * בתום הערכת מצב שהתקיים אומרים בצבא כי חמאס שוגה בהערכותיו וישראל לא תאפשר את המשך טרור העפיפונים והירי מרצועת עזה, גם במחיר של כניסה לעימות רחב. "לא ניתן לחמאס לייצר משוואות חדשות"

- נתניהו על המצב בדרום: "מוכנים לכל תרחיש, העוצמה תגדל ככל שיידרש – מוטב שאויבינו יבינו זאת"

- בעקבות ההסלמה בדרום: ישראל מתגברת את סוללות כיפת ברזל באזור.

היום התקיים טקס סיום קורס קצינים קרביים אחוד – מחזור 51 בבית הספר לקצינים במצפה רמון, בו הוענקו דרגות קצונה לצוערי הקורס. הטקס נערך במעמד נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין, ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, שר הביטחון, מר אביגדור ליברמן, ראש המטה הכללי, רב- אלוף גדי איזנקוט, מפקד זרוע היבשה, אלוף קובי ברק, מפקד בית הספר לקצינים, אלוף-משנה גור שרייבמן ובנוכחות משפחות הבוגרים, חברים ואנשי זרוע היבשה.

לצוערים המסיימים הוענקו דרגות הקצונה סגן-משנה ודרגותיהם של הקצינים המצטיינים נחשפו על-ידי הנשיא, ראש הממשלה ושר הביטחון. טקס הסיום נערך בסופם של שישה חודשי הכשרה לתפקיד הקצין, כחלק ממאמץ מוכנות ללחימת יבשה ותרגיל סדרת הקרב המשולב וזאת בנוסף להכשרת מפקדי הכיתות בבתי הספר למקצועות חיל הרגלים. החל ממחר עתידים הבוגרים להשתלב בתפקידי הקצונה בכל היחידות הקרביות של זרוע היבשה, בהתאם לחיל ממנו הגיעו.

מדברי נשיא המדינה, מר ראובן ריבלין: "רק הלילה, תושבי עוטף עזה היו נתונים למתקפה נפשעת, נוספת של החמאס," הוסיף הנשיא ואמר: "אני רוצה מכאן לחזק את ידי התושבים העושים מאמץ עילאי לשמור על שגרת יומם בתנאים קשים. איננו ששים אלי קרב. אבל אם תיקרא עלינו המלחמה, אם נמצא עצמנו בעימות בזירה אחת או יותר, נפעל בנחישות נגד כל איום. אתם חוד החנית, ה'להב' של צבא ההגנה לישראל. אתם הערובה שלנו לחוזק, והבסיס ליכולת ההכרעה של צה"ל במערכה הבאה אם נידרש לה".

בנאומו התייחס הנשיא גם לאמירות האחרונות סביב שיקולים מנחים בנוגע למינויים בשדרת הפיקוד הבכיר של צה"ל, והדגיש: "מהיום והלאה, משיבוצכם הראשון ועד המינוי האחרון לו תזכו בטרם שחרור, דעו בביטחון מלא, כי מפקדיכם שופטים אתכם על פי היכולות שתפגינו, על פי סולם הערכים בו תדבקו, על פי הדוגמא האישית שתוכיחו. אלה ואלה בלבד, הם שמנחים היום וינחו גם בעתיד את מפקדינו, האמונים על מינוי סגל הפיקוד הזוטר והבכיר בצה"ל. אני יודע מעל לכל ספק, וכפי שאמר אחד ממפקדי צה"ל בעבר, שאת קידומם של מפקדינו לא קובעים 'על פי מה שמסתתר או לא מסתתר, מתחת לקסדה'. דעו כי לנו, המוצבים בכל עמדות ההנהגה של מדינת ישראל, יש אמון מלא במפקדי צה"ל ובשיקולים המנחים אותם. מכם, מהם, בכם חוסננו, עוצמתנו, גאוותנו".

פרשיית הריגול האיראני | השר לשעבר החשוד בריגול לאיראן: "אמרתי לאיראנים שחשתי כעס על ישראל כדי ליצור אצלם אמון"

פרטים נוספים על פרשיית הריגול שמסעירה את המדינה: שגרירות איראן יצרה קשר עם השר לשעבר גונן שגב המואשם בריגול כדי שייתן חוות דעת רפואית על השגריר האיראני. מפעיליו האיראנים שאלו אותו על מבנים ארגוניים של ארגוני ביטחון והוא מסר להם מידע שאליו נחשף כשר האנרגיה בתחומי החשמל והאנרגיה. לדברי שגב: "אמרתי לאיראנים שחשתי כעס ואכזבה מישראל ואני לא מתכוון לחזור לישראל. עשיתי זאת כדי ליצור אצלם אמון" * במערכת הביטחון אומרים: כי שגב לא הופעל בידי קהיליית המודיעין ולא עדכן איש על מעשיו. לדבריהם, החקירה הסמויה נגד שגב התנהלה זמן רב בטרם נעצר (חדשות10)

    בג'יאהד האיסלאמי נערכים לבחירות פנימיות למינוי מזכ"ל חדש * עיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" הרואה אור בלונדון, מדווח מפי גורמים המקורבים לג'יהאד האיסלאמי כי בארגון ניתנה הוראה לקיים בחירות פנימיות כדי למנות מזכ"ל חדש, וזאת על רקע מצבו הבריאותי הבלתי יציב של המזכ"ל הנוכחי רמדאן שלח (חדשות10)

מדיני

דיפלומט ירדני: ירדן מנסה להכשיר את הקרקע לחידוש המו"מ בין ישראל לפלסטינים

מקור דיפלומטי ירדני אמר הבוקר לעיתון "אל-חיאת" כי מטרת הפגישה אתמול של מלך ירדן עם חתנו ויועצו של נשיא ארה"ב, ג'ארד קושנר, היא הכשרת הקרקע לחידוש המשא-ומתן בין ישראל לפלסטינים. המקור סירב לקשור בין ביקורו של רה"מ נתניהו בירדן, לביקורו של קושנר (כאן)

    באופן חריג – נתניהו יאריך את כהונת השגריר בוושינגטון דרמר לשש שנים "בשל קשריו ההדוקים בבית הלבן" (חדשות10)

    בכירים במשרד החוץ: "פרישת ארה"ב מהמועצה לזכויות אדם תפגע ביכולת למנוע פרסום 'רשימה שחורה' לחברות הפועלות בהתנחלויות"

    האיחוד האירופי: חמאס והרשות מפרים את הדין ההומניטרי

חוץ

ילדי המהגרים במחנות המעצר | טראמפ: "אחתום עוד היום על צו שישהה את הפרדת משפחות המהגרים"; הרפובליקאים עובדים על הצעת חוק חדשה בנושא

לאחר הביקורת החריפה: נשיא ארצות הברית הודיע כי יחתום על צו המשהה זמנית את מדיניות ההפרדה של ילדים ממשפחות החוצות את הגבול הדרומי, וכי יתמוך בחקיקה בקונגרס שתסיים אותה סופית – "נהיה חזקים בגבול, אבל גם עם חמלה. הדמוקרטים רוצים שהגבולות יהיו פתוחים, שאנשים מהמזרח התיכון יוכלו להיכנס למדינה" * טראמפ לא אמר מה יכלול הצו, אך מוקדם יותר דווח כי מדובר בצו מנהלי שיאפשר למשפחות המהגרים להישאר ביחד במתקני המעצר וימנע הפרדת הורים מילדיהם

- ראש בית הנבחרים של ארצות הברית, פול ראיין, אמר שמחר תיערך הצבעה על חקיקה חדשה בתחום ההגירה, הרפובליקאים דנים בכמה הצעות, שכוללות כליאה של ההורים עם הילדים עד לבירור מעמדם החוקי. וכן שכירת מאות שופטי הגירה על מנת לזרז את ההליך. * הדמוקרטים לא מזדרזים לתמוך בהצעת חוק שתבלום את הפרדת הילדים, לטענתם "יש כל כך הרבה מכשולים בדרך לשינוי החקיקה, וכאשר נשיא ארה"ב יכול לעשות את אותו הדבר בחתימה אחת, זה לא הגיוני"

ממשל טראמפ הקים מתקני מעצר לגיל הרך לילדי המהגרים

ממשל טראמפ שלח תינוקות וילדים קטנים שהופרדו מהוריהם בגבול מקסיקו למתקני מעצר מיוחדים לגיל הרך, כך פורסם הלילה בסוכנות הידיעות AP. * עורכי דין ורופאים שביקרו בשלושת המתקנים בעמק הריו גרנדה שבדרום טקסס תיארו אותם כחדרי משחקים מלאים בילדים בוכים. לפי הפרסום, הממשל שוקל לפתוח מתקן נוסף לגילים אלה ביוסטון. * גורמים במקסיקו סיטי טוענים כי ילדה הופרדה מאמה והועברה למקלט בטקסס, על אף שאביה הוא אזרח אמריקני שגר רק שעה נסיעה משם. (גרדיאן)

- ר"מ בריטניה: "התמונות של הילדים הכלואים בארצות הברית מטרידות מאוד"

- מנהיגה העליון של איראן, עלי חמינאי: "אי אפשר לצפות בילדים האלו בוכים. איך הם יכולים לבצע פשע כזה, להפריד ילדים מאמם עבור ביצוע מדיניות אכזרית? עכשיו, אלה האמריקנים"

- סטיב שמידט, האסטרטג הרפובליקני שעבד עבור בוש ומקיין, הודיע שהוא פורש בגועל מהמפלגה הרפובליקנית בשל "הבושה" על מעשיה

יו"ר רשות ההגירה האמריקנית לשעבר: "סביר שמאות ילדי מהגרים לא יאוחדו לעולם עם הוריהם"

מי שכיהן בעבר כראש רשות ההגירה בארה"ב מזהיר מפני הקטסטרופה שעלולה להיווצר בעקבות מדיניות ה"אפס סובלנות" של טראמפ בגבול מקסיקו וטען כי עלולות לעבור שנים רבות, אם בכלל, עד שיתקיים איחוד משפחות – "עלולים להיווצר אלפי ילדים יתומים". לדבריו, "ההפרדה הזו לא תורמת דבר מבחינה ביטחונית"

במחאה על הפרדת ילדי המהגרים: מושלים בארה"ב החזירו חיילים מהגבול

מושלי המדינות וירג'יניה, מרילנד וקרוליינה הצפונית החזירו את כוחות המשמר הלאומי שהציבו בגבול מקסיקו במחאה על מדיניות ההגירה של ממשל טראמפ. "החיילים אמורים למנוע פשע, לא להפריד ילדים מהוריהם" (וואלה)

אסד מגביר את המתקפות בגבול הגולן; דיווח: חיזבאללה נסוג מהחזית

המשטר מזרים כוחות של יחידת עלית לחזיתות בדרעא וקוניטרה, ועיתון המזוהה עמו דיווח על הגברת ההכנות לקראת "מבצע גדול לשחרור" הדרום. * ירדן הביעה דאגה מהתפשטות האלימות לשטחה * בסקיי ניוז דווח כי לוחמי הארגון השיעי עזבו את אזור דרעא, ברקע איומי ישראל נגד המיליציות של איראן * אתמול התנהלו חילופי אש בין חיילי המשטר הסורי למורדים בפרבר המזרחי של דרעא – לראשונה מאז 2015, וגורמים באופוזיציה הסורית העריכו בעיתון "אל-חיאת" כי המשטר הסורי קיבל מעין אור ירוק מישראל למבצע בפרבר המזרחי של דרעא – בלבד

    רוסיה: מוטרדים מהתכנית של טראמפ להקים זרוע חלל נפרדת בצבא – "תוכנית טראמפ להקים חיל חלל – חמורה יותר ממרוץ חימוש גרעיני"

    אוקראינה: מנהיגת האופוזיציה תתמודד בבחירות לנשיאות

    אפגניסטן: 30 חיילים נהרגו בידי טליבאן במערב המדינה

    ארה"ב: סגן ראש הסגל בבית הלבן הודיע על פרישתו * הבית הלבן הודיע על פרישתו של סגן ראש הסגל, ג'ו הייגין אשר הוביל את המשלחת האמריקנית לפסגה שקיים לאחרונה הנשיא דונלד טראמפ עם מנהיג קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און. * בהודעת הבית הלבן נמסר כי הייגין החליט לחזור לעבוד במגזר הפרטי. (MivzakLive)

    הונגריה: הפרלמנט העביר שינוי חוקתי הקובע כי "אוכלוסיה זרה" לא תוכל להתיישב במדינה * הפרלמנט ההונגרי העביר תיקון לחוקה הקובע כי "אוכלוסייה זרה" לא יכולה להתיישב במדינה. התיקון התקבל על רקע כוונת הרשויות במדינה להגביל את פעילותם של הארגונים למען מהגרים

    גרמניה: אדם בעל אזרחות תוניסאית נעצר בחשד שתיכנן לבצע במדינה מתקפה באמצעות נשק ביולוגי

    זמביה: עשרה נהרגו בהתמוטטות אתר פסולת הסמוך למכרות

    טורקיה: 10 לוחמים כורדים נהרגו בתקיפה אווירית בעיראק

    לבנון: גורם במשרד הפנים הלבנוני: "נבחן מחדש את ההחלטה המאפשרת לאיראנים להיכנס למדינה ללא צורך בחתימה בדרכון שלהם". מפלגת הכוחות הלבנוניים הנוצרית יצאה נגד ההסדר, ואמרה כי מדובר בניסיון לסייע לטהראן לשלוח כוחות נוספים לסוריה דרך ביירות, או להעביר כספים לחיזבאללה

    מקדוניה: הפרלמנט אישר חתימת הסכם עם יוון לשינוי שם המדינה, מהלך שיביא להידוק יחסיה של מקדוניה עם האיחוד האירופי

    סוריה: האו"ם: גם צבא אסד וגם המורדים בסוריה אשמים בפשעי מלחמה בקרבות בחוטה

    צרפת: סוכל נסיון פיגוע בצפט נעצר חמוש בסכין שצעק קריאות איסלאמיות, דקר מספר אנשים וניסה להשליך אדם מגשר

    קוריאה: נשיא סין, שי ג'ינפינג, בפגישתו עם מנהיג קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און: "בטוח ששלום יציב ישרור בחצי האי הקוריאני"

    - למרות זיהום המים והרעב: שיפור במצב הילדים בצפון קוריאה * אחד מחמישה ילדים סובל מבעיות התפתחות הנגרמו מתת תזונה. 74% מהילדים שותים מים מזוהמים, לעומת 67% בסקר הקודם. באזורים כפריים האזרחים עדיין מתמודדים עם קשיים משמעותיים. יוניצ"ף: "40 אלף ילדים טופלו במרכזים מצילים חיים" (וואלה)

    תימן: רשת "אלערביה" מדווחת: כוחות הצבא בתימן מתקדמים לעבר שחרור נמל העיר אל-חדידה, וזאת לאחר שהשתלטו אמש על שדה התעופה בעיר. מפקד הצבא הלאומי של תימן הוסיף כי שחרור מחוז אלחדידה הוא עניין של זמן, וכי כרגע ישנם קרבות קשים מול החות'ים

כלכלה

    שערים יציגים (20/06/18): דולר = 3.639 ; ליש"ט = 4.7872 ; אירו = 4.2062 ; פרנק שוויצרי = 3.6476

מלחמת הסחר מחריפה – אירופה מטילה מכסים על ארה"ב

נציבות הסחר האירופית הודיעה היום על הטלת מכסים בגובה 32 מיליארד דולר על מוצרים אמריקאים וזאת החל מיום שישי הקרוב. המהלך מגיע בתגובה לצעדים של טראמפ שהטיל בתחילת החודש מכסים על פלדה ואלומיניום מאירופה. * מדובר במכסים בגובה 25% שיוטלו בין היתר על מוצרי פלדה ואלומיניום, תוצרת חקלאית, ואופנועים. (bizportal)

שעות לפני דיון: אל על וישראייר הודיעו כי הן מוותרות על מיזוג

חברת התעופה אל על הודיעה הבוקר על ביטול רכישת ישראייר. המיזוג היה אמור לחבר את שתי החברות, ולייצר חברה של כ-60 מטוסים. ברשות להגבלים עסקיים התנגדו למיזוג והערימו קשיים בנושא, עקב חשש מפגיעה בתחרות בקווים פנימיים והשפעה על מנגנוני הביטחון * החברות הגישו ערעור לרשות להגבלים עסקיים, אך דיון שהיה אמור להתקיים נדחה והחברות משכו את הבקשה

 

 

 

 

פורסם בקטגוריה עיקר | עם התגים , , , , , , | להגיב

"התפריט" בגלריה האוניברסיטאית טעים ומזין

בתערוכה "נימוסי שולחן" (כתבה על התערוכה כאן), נפתחה תת תערוכה, מין מחקרון קטן נוסטלגי, שמציג אוסף תפריטים היסטורי המלוקטים בקפידה ע"י האוצרת רונית ורד. מה אכלו ומה שתו, איפה וכמה עלה, הכל נמצא על הקירות. מרתק וגם מצחיק.

מסעדת "אל פרח" היפואית, מציעה סינייה, דג מטוגן, לשון כבש, מלוחיה, ועוד. הכל ב-4 גרוש!

המסעדה של עולי פולניה מציעה ארוחת צהריים עם לחם וסודה חופשי ב-40 מיל

במסעדה הקואופרטיבית מגישים 3 ארוחות "במחירים יוצאים מן הכלל", "כל המאכלים טריים וטובים"

במסעדת כהן בגבעת הרצל מגישים קלופס, ביפשטיק, בצל עם ביצים וגם "פרפראות" לקינוח

קליפשטין מגיש במסעדת "עתיד" בחולון, ביפשטיק, גוליאש הונגרי, חמיצה רוסית, לביבות פולניות

ב"אס" הנקניק המובחר בארץ, תוכלו לקבל סלטים מריאות ומעיים

"המטאטא" באולמי מוגרבי חוגג מסיבת פורים עם יינות יקבי ראשון וזכרון "שתו ושכרו עלמים ועלמות"

הבר "הלו" שמנוהל ע"י "הבעל: רודי פלד" מציע אפריטיפה מגוון

סצינת הקרוזים הישראלית נוהלה בבלעדיות ע"י "צים" וניתן היה לסעוד ארוחה חגיגית עם הקפטן, לקינוח אפשר לקבל "חביתה הפתעה"

המלון של שדה התעופה לוד מציע ארוחות חמות בשעות קבועות

אוכל תימני אצל "ציון"

מסעדה רומנית "פריניצה" מגישה תווי נגינה למזמור ברומנית

נעילה: 31.7.2018

הגלריה האוניברסיטאית , כיכר אנטין, רח' חיים לבנון פינת איינשטיין רמת אביב ,תל אביב

שעות פתיחה: א׳-ה׳, 19:00-11:00 יום ו׳, 14:00-11:00

פורסם בקטגוריה אוכל, אירוע, אמנות, פנאי, תערוכות חדשות, תרבות | עם התגים , , | להגיב

ההסלמה בדרום – ישראל תוקפת והחמאס יורה רקטות ופצמ"רים

ישראל תקפה הלילה (רביעי) בשלושה גלי תקיפה כאשר בכל גל תקיפה עלה מספר התקיפות ומספר המטרות שהותקפו. התקיפות באו בעקבות מטחים כבדים של פצצות מרגמה ורקטות שנורו מרצועת עזה לעבר ישובי עוטף עזה. במהלך הלילה והבוקר זוהו כ-40 שיגורים מרצועת עזה. שבעה שיגורים יורטו באמצעות סוללת כיפת ברזל ושלושה שיגורים לפחות נפלו בשטח הרצועה.

תקיפות צה"ל הלילה (אילוסטרציה: דובר צה"ל)

תקיפות צה"ל הלילה (אילוסטרציה: דובר צה"ל)

תקיפות בעזה

תקיפות בעזה

דובר צה"ל מסר כי הבוקר תקף צה"ל בפעם השלישית לאורך רצועת עזה באמצעות מטוסי קרב, 11 יעדי טרור בארבעה מתחמים צבאיים של ארגון הטרור חמאס ביניהם מתחם אימונים תת קרקעי. עד כה תקף צה"ל באמצעות מטוסי קרב כ- 25 יעדי טרור בשטח רצועת עזה בתגובה לירי תלול המסלול שבוצע במהלך הלילה מרצועת עזה לשטח הארץ. במועצה האזורית אשכול אותרו הבוקר עוד 5 נפילות בתוך יישובים במועצה אזורית אשכול, מהם 3 נפילות בתוך יישוב באזור דרום המועצה ו 2 נפילות בתוך יישוב במרכז המועצה. קודם לכך נמסר מהמועצה האזורית אשכול כי במהלך הלילה הושמעו עשרות אזעקות ביישובי המועצה. עד הבוקר זוהו 13 נפילות במרחב המועצה, 3 נפילות בתוך יישובים. אין נפגעים, יש נזק באחד הישובים למבנים ומכוניות. הלימודים בכל מוסדות החינוך מתקיימים כסדרם. רכזי הבטחון היישובים ילוו את הסעות התלמידים לבתי הספר. יום הלימודים יותאם לאירועי הלילה. צוותי החינוך ישוחחו עם הילדים וינסו לאתר קשיים. בסביבות 09:00 בבוקר זוהתה עוד נפילת פצצת מרגמה במרחק של כמה עשרות מטרים מגן ילדים של המועצה האזורית אשכול.

נפילה שזוהתה לפני זמן קצר בסמוך לגן ילדים במועצה אזורית  אשכול

נפילה שזוהתה לפני זמן קצר בסמוך לגן ילדים במועצה אזורית אשכול

צילום: ביטחון מועצה אזורית אשכול

צילום: ביטחון מועצה אזורית אשכול

חבלן משטרה מטפל באחד מהפצמ"רים (צילום: דוברות משטרה)

חבלן משטרה מטפל באחד מהפצמ"רים (צילום: דוברות משטרה)

צילום: ביטחון מועצה אזורית אשכול

צילום: ביטחון מועצה אזורית אשכול

"ההתנגדות", בהובלה ברורה של חמאס וגדודי עז אדין אלקסאם שיגרה לאורך הלילה והבוקר עשרות רקטות כאשר השיגורים מגיעים לאחר התקיפות ובמהלכן.  אנשי חמאס דאגו לשגר רקטות גם לאחר התקיפה האחרונה של צה"ל כדי להראות שהם בעלי" המילה האחרונה".   בחמאס מקפידים להדגיש באוזני הציבור הפלסטיני, ישראל8והעולם את מדיניותם החדשה: "תקיפה תענה בתקיפה" ודבריו של בכיר החמאס פוזי ברהום לאחר גל התקיפה הראשון, לפיהם ירי יענה בירי,  ממשיכים להיות רלוונטיים היום במיוחד.

כרזה שהעלה החמאס עם המדיניות החדשה שלו לפיה ירי יענה בירי

כרזה שהעלה החמאס עם המדיניות החדשה שלו לפיה ירי יענה בירי

אין ספק כי החמאס מנסה ובמידה רבה גם מצליחה לכפות על ישראל משוואה חדשה בחודש האחרון.  החמאס מזהה שיש לה עוד " טווח ביטחון", על אף השיגורים, עד להגעה לסבב וכי ישראל אינה מעוניינת בסבב לחימה. ולכן הוא מושך את הקצוות וממשיך במדיניות החדשה.  יחד עם זאת חשוב לציין כי המהלך של חמאס בהחלטתה לשגר רקטות לעבר ישראל הוא בעיקר מהלך שמכוון להישגים בתחום דעת הקהל. דעת הקהל הפנים פלסטינית, הישראלית והבינלאומית. כל זאת זאת מפני שבפועל חמאס מפסידה נכסים צבאיים משמעותיים בתקיפות והרווח שלה כאן הוא בעיקרו תודעתי.

הלילה הקשה של תושבי עוטף עזה:

1:14: אזעקה באשכול

1:26: אזעקה בחוף אשקלון

2:35: אזעקה בחוף אשקלון

2:42: אזעקה באשכול

2:50: אזעקה באאשכול

3:13: אזעקה באשכול

3:18: אזעקה באשכול

4:05: אזעקה בשדות הגב

4:46: אזעקה בחוף אשקלון

5:17: אזעקה באשכול

5:29: אזעקה באשכול

5:51: אזעקה באשכול

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, בטחוני, חדשות בארץ, מדיני-פוליטי | עם התגים , , , , , | להגיב

צה"ל תקף ברצועה, מטח כבד של רקטות ופצמ"רים

הדרום בסבב קרב נוסף? הלילה (רביעי) נשמעו אזעקות בכל אזור עוטף עזה, באזור התעשייה אשקלון ובמועצות האזוריות חוף אשקלון, לכיש ושער הנגב. האזעקות החלו זמן קצר לאחר שצה"ל תקף שלוש מטרות טרור בבסיס של החמאס בדרום רצועת עזה ונמשכות גם בשעה זו. מדובר צה"ל נמסר בתחילה כי זוהו בוודאות חמי שה שיגורים לעבר שטח הארץ אך לא דווח על נפגעים או על נזק וכי החלו לבדוק את פרטי האירוע.


עוד נמסר כי תקיפת צה"ל ברצועה בוצעה בתגובה להמשך שיגורי העפיפונים ובלוני הנפץ והתבערה אל שטח מדינת ישראל. בנוסף נמסר מצה"ל כי ימשיך לפעול נגד פעולות טרור העפיפונים וכי הוא רואה בארגון החמאס אחראי לכל מה שמתרחש ברצועה
מאוחר יותר בסמוך ך 03:22 דיווח דובר צה"ל כי זוהו 13 שיגורים לעבר שטח הארץ. וכי צה"ל, ב
דובר צה"ל סיכם ומסר כי הלילה תקף צה"ל פעם נוספת באמצעות מטוסי קרב שמונה יעדי טרור בשלושה מתחמים צבאיים של ארגון הטרור חמאס במספר מוקדים לאורך רצועת עזה. וכי התקיפה בוצעה בתגובה לירי תלול מסלול שמבוצע במהלך הלילה משטח רצועת עזה לעבר שטח הארץ.
דובר צה"ל: "ארגון הטרור חמאס אחראי לכל הנעשה ברצועת עזה וממנה והוא שיישא בהשלכות לפעולות הטרור המופעלות על אזרחי ישראל. בצה"ל רואים בחומרה את פעילות הטרור של ארגון הטרור חמאס. וכן : "צה"ל ערוך למגוון תרחישים ונחוש להמשיך לבצע את משימתו להגן על אזרחי ישראל". תוך כך אישר צה"ל כי ארבעה שיגורים יורטו באמצעות סוללת כיפת ברזל.

תקיפה באזור חאן יונס (צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות)

תקיפה באזור חאן יונס (צילום: רשתות חברתיות פלסטיניות)

בכיר חמאס פאיד עלי איים הלילה כי תושבי עוטף עזה לא ישנו הלילה ואף הוסיף ואיים להרחיב את הירי לכיוון מרכז הארץ בעקבות התקיפות הנרחבות של צה"ל ברצועה.


אתמול, ביצע כוח צה"ל ירי לעבר קבוצה של פלסטינים שחצו את גדר המערכת והציתו עמדה בגבול הרצועה – כך דווח בכלי תקשורת פלסטינים. לדיווח אין אישור רשמי מצה"ל. שלשום חוליה של 5 מחבלים ניסתה לחבל בתשתית ביטחונית בגבול הרצועה. כתוצאה מפיצוץ שאירע במקום הם נפגעו, ואחד מהם נהרג. בקרב כוחות צה"ל לא היו נפגעים.

שעות לפני כן דובר צה"ל אישר כי בתגובה לטרור העפיפונים, תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר 9 יעדים של חמאס. התקיפות בוצעו בשני מתחמים צבאיים, וכן במתחם לייצור אמצעי לחימה השייכים לחמאס באזור צפון רצועת עזה.

על פי פרסומי החמאס זהו "סיכום הירי (הלילה) עד כה":

1: 024 – פצצות מרגמה לעבר כראם אבו סאלם

רקטות – לעבר כראם אבו סאלם

1:26 – שתי רקטות לעבר חוף אשקלון

2:35 – שתי רקטות לעבר חוף אשקלון

 2:42 – שש רקטות לעבר שטחי לכיש

2:50  - שש רקטות לעבר כיסופים

-        רקטה לעבר העין השלישית ונירים

3:15 0 ארבע רקטות לעבר רעים

הפרסום הפלסטיני במקור:

 ملخص قصف (المقاومة) حتى الان:

1:024 قذائف هاون باتجاه كرم ابو سالم

1:14 5 صواريخ باتجاه كرم ابو سالم

1:26 صاروخين باتجاه شاطئ عسقلان

2:35 صاروخين باتجاه شاطئ عسقلان

2:42 6صواريخ باتجاه مناطق لخيش

2:50 6صواريخ باتجاه كيسوفيم

2:56 صاروخ باتجاه العين الثالثة ونيريم

3:15 4 صواريخ تجاه ريعيم

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, בטחוני, חדשות בארץ | עם התגים , , , , , , | להגיב

חדש בטלוויזיה: חמישי, 21 ביוני, 2018 / שי שגב

20:00 איירון שף: עימות חזיתי | Iron Chef Showdown, ערוץ Food Network 

שני שפים מתמודדים ראש בראש על הסיכוי להתמודד נגד איירון שף נודע. מומחה הבישול אלטון בראון יהיה השופט היחיד שיקבע למי יהיה הכבוד להתמודד נגד ענקים קולינריים, כגון בובי פליי, מייקל סיימון ו-סטפני איזארד. בפרק הראשון השף טד הופסון מלוס אנג'לס מתמודד נגד השפית קייט וויליאמס מדטרויט, ו-הף הוכה יתמודד נגד איירון שף אלכס גוארנשלי בקרב בישול קלאסי לחגים. בהמשך, שני יריבים מבוסטון מתמודדים על הכנת מנה עם מרכיב משומר קלאסי, והזוכה יתמודד נגד איירון שף חוזה גארסס.

22:00 הארוס שלי הפליל אותי | Framed by my Fiancé, ערוץ לייפטיים

דניאל, עורך דין צעיר ומבריק עומד להתמנות לאחד השופטים הצעירים ביותר במדינה, נוהג עם ארוסתו ג'ני והם מתנגשים ברכב אחר. כאשר ג'ני מתעוררת היא מגלה שהנהג של הרכב השני מת ושהיא עומדת להיות מואשמת ברצח. ג'ני מגלה, שלפני שהעזרה הגיעה לשטח, דניאל הזיז אותה לכיסא של הנהג בזמן הייתה מחוסרת הכרה כדי לטשטש את אשמתו. נואשת לקבל בחזרה את חייה, היא מנסה לשכנע בחפותה את אשת הנהג השני שמלאה ברגשות של זעם ונקמה, אך היא מבינה שדניאל נחוש להמשיך ולהסתיר את האמת. שחקנים: קתרינה בודן ("רוק 30"), ג'ייסון שיין סקוט ("תלמידה מסוכנת"). במאי: פרד אולן ריי. ארה"ב, 2017.

22:00 מסע הציצים שלי | Beyond Boobs, ערוץ Yes דוקו

הבמאית האמריקנית כריסטן ורמילייה נולדה עם חזה שופע, הנתון הביולוגי הזה השפיע על כל מהלך חייה. לצד כאבי הגב והצוואר היומיומיים, היא תמיד זכתה למבטים ולהתייחסות יוצאת דופן מהסביבה. אחרי שנים רבות של סבל מחליטה כריסטן לעבור ניתוח להקטנת השדיים. אך רגע לפני המפגש עם סכין המנתחים – היא רוצה לנסות ולרדת לעומקה של האובססיה העולמית סביב עניין השדיים. לשם כך היא יוצאת ל'מסע ציצים' אישי ופרובוקטיבי שבמהלכו היא מעלה את השאלות – מה בעצם המשמעות של שדיים גדולים ולמה אנשים כל כך אובססיביים ביחס אליהם? מהי התחושה של להיות מוגדר ומזוהה על ידי איבר מסוים בגוף ואיך צריכה להרגיש אישה כשהיא מוגדרת ומסומנת כסמל סקס רק בגלל שנולדה עם איבר גוף גדול משל אחרים? 52 דקות, שוויץ / צרפת, 2018.

ביחד ולחוד | Splitting Up Together, סלקום TV

הסיטקום אמריקני של ABC (שכבר חודש לעונה שנייה), אודות זוג נשוי המחליט להתגרש, ופעולה זו רק מציתה את האהבה שלהם מחדש. שחקנים: ג'נה פישר, אוליבר הדסון, בובי לי.

אימוג'י: הסרט | The Emoji Movie, סלקום TV

בתוך אפליקציית המסרים, נמצא לו העולם הנסתר של 'טקסטופוליס', עיר שוקקת חיים שבה כל סמלי האימוג'י גרים, בתקווה להיבחר על ידי המשתמש של הטלפון. בעולם הזה, לכל אימוג'י יש רק הבעת פנים אחת – למעט ג'ין, אימוג'י שנולד ללא פילטר והוא מלא בהבעות ורגשות. ג'ין נחוש בדעתו להיות כמו כולם, ומגייס את עזרתם של החברים הכי טובים שלו ויחד הם יוצאים למסע בין היישומים השונים במטרה למצוא את הקוד שיתקן אותו. אבל כאשר סכנה גדולה מאיימת על הטלפון, גורלם של כל האימוג'ים תלוי בשלושת החברים, אשר חייבים להציל את העולם שלהם לפני שיימחק לנצח. דיבוב לאנגלית: ג'יימס קורדן, אנה פריס, מאיה רודולף, סופיה ורגרה. דיבוב לעברית: דקלה הדר, איילת רובינסון, דב רייזר. בימוי: טוני לאונדיס. ארה"ב, 2017. הסרט עוסק ביציאתה של הצלמית מהארון ומהטלפון החכם, אך מלבד המסר החשוב לצעירים שמחפשים את עצמם, אפשר למצוא מעט הומור ובידור לא מזיק. ציון: 

טירת הזכוכית | The Glass Castle, סלקום TV

דרמה משפחתית על פי רב-המכר האוטוביוגרפי של ג'אנט וולס. בחורה צעירה ואחיה, גדלו עם הורים לא מתפקדים שדגלו בחינוך עצמאי ושונה מכל משפחה אחרת, בעודם נודדים ברחבי ארצות הברית. כעבור שנים, היא מנסה להשלים עם עברה ועם מערכת היחסים המורכבת עם אביה ואימה. שחקנים: ברי לארסון, וודי הארלסון, נעמי ווטס. במאי: דסטין דניאל קרטון ("בית זמני"). ארה"ב, 2017.


מדור "חדש ב-TV" מסכם את כל מה שחדש בערוצי הטלוויזיה, בהתאם לעדכונים המתקבלים מגופי התוכן והשידור. לעיתים נופלות טעויות בשל שינויים בלוחות המשדרים – נשמח אם תעדכנו אותנו לטובת הקוראים. כותב המדור מדרג רק את התכנים בהם צפה, אשר לחלקם אף ניתן למצוא ביקורת רחבה ומפורטת בהקלקת שם הסרט. מעוניינים להצטרף לצוות הכתיבה? צרו קשר !

פורסם בקטגוריה מה חדש ב-TV | עם התגים , , , , , | להגיב

משפט הזוטא ברצח דאוובשה – נפסלו ההודאות שנגבו בלחץ ובאיומי שב"כ

בית המשפט המחוזי בלוד הכריע היום (שלישי) כי הודאות הנאשמים במעורבות ברצח בני משפחת דוואבשה בדומא שנגבו מהם תוך הפעלת לחץ פיזי אינן קבילות. תוך כך בית המשפט קבע כי כל ההודאות של הנאשם עמירם בן אוליאל קבילות למעט אלה שנגבו ממנו תחת עינויים. לגבי קטין נוסף ששמו נאסר לפרסום, קבע בית המשפט כל ההודאות שמסר הנאשם הקטין בזמן ואחרי החקירות בעינויים נפסלו.

הנאשמים כולם טענו כי ההודאות נגבו מהם בהשפעת עינויים מצד אנשי השב"כ ולכן יש לדחות אותן, בעוד המדינה טוענת כי הן נגבו כחוק. בפרקליטות הודיעו בתגובה להחלטת בית המשפט כי הפרקליטות אינה מסתמכת על ההודאות שנמסרו לאחר עינויים.

עמירם בן אוליאל

עמירם בן אוליאל

עורך הדין יצחק בם, אחד מסניגוריו של בן אוליאל אמר לאחר ההכרעה כי "ברור שהשב"כ גרם כאב פיזי וסבל לנחקר על מנת לגרום לו להודות. שיטת משפט המכבדת את כבוד האדם אינה יכולה להשלים עם קבלת הודאות שנגבו בעקבות גרימת סבל פיזי מכוון כראיות במשפט. החשש מפני המשך העינויים היה הטעם היחיד שמחמתו המשיך הנחקר להודות בין הסבבים של עינוייהם" הפרקליטות הודיעה כי היא מוותרת על ההודאות שנמסרו תחת "חקירות הצורך", אולם השופטים רות לורך, צבי דותן ודבורה עטר החליטו להכריע גם בעניינן ופסלו אותן. "האמצעים הללו פגעו פגיעה חמורה בזכות היסוד של הנאשמים לשמירה של שלמות הגוף והנפש. כמו כן נפגע כבודם של הנאשמים", נכתב בהחלטה. "השימוש באמצעים המיוחדים שהפעילות בחקירות הצור, בענייננו, בן אם קיימת לחוקרים הגנת הצורך ובן אם לאו, הינו פסול", כתבו השופטים. "הפגיעה מחייבת פסילת כל ההודאות שנגבו בחקירות הצורך אף מבלי לבחון את השפעתם בפועל של האמצעים על החופשיות רצונם של הנחקרים, אף שגם דבר זה הוכח מעבר לדרוש".


מפרקליטות המדינה נמסר כי ביהמ"ש קיבל היום בהחלטתו בעניין דומא את רובן הגדול של טענות המדינה. ביהמ"ש קבע כי "מטרות החקירה היו בעלות אופי סיכולי", וכי "לצורך סיכולן של תכניות עתידיות נדרשו החוקרים לפעול לפענוח פיגועים שבוצעו על ידי חברי התשתית בעבר, כשפיגוע דומא הוא הבולט ביותר". זאת, על מנת לסכל את המשך פעילותם של חברי תשתית הטרור, "המרד", שהנאשמים היו חלק ממנה. לאורך כל הדרך טענה המדינה כי השימוש באמצעים מיוחדים בחקירה זו נבע מהצורך המיידי והחיוני לסכל את המשך פעילות הטרור של הנאשמים, וכאמור ביהמ"ש קיבל את עמדת התביעה כי החקירה נועדה למטרה סיכולית זו. כן קבע ביהמ"ש כי "מניעת המפגש בין הנאשם לעורך דינו, נעשתה כדין ומתוך שיקולים סיכוליים כנים".

לטענת הפרקליטות "קביעה זו דוחה מכל וכל את טענות הנאשמים, לפיהן האמצעים שהופעלו בחקירה זו לא נועדו למטרה של סיכול פיגועים עתידיים. בנוסף, ביהמ"ש לא קבע כי אמצעי החקירה שהופעלו היו בגדר עינויים, ולא הכריע בשאלה זו.

בנוסף, ביהמ"ש קבע שההודאות שמסר הנאשם הבגיר, המואשם ברצח בני משפחת דוואבשה, אותן ביקשה המדינה לקבל כראיה נגדו, אכן יוכלו לשמש נגדו במהלך המשפט. זאת, למעט הודאה אחת שלא התקבלה מחמת הספק. לגבי הנאשם הקטין, המואשם בקשירת קשר לביצוע הרצח, קבע ביהמ"ש שחלק מההודאות שנמסרו על ידו יוכלו לשמש נגדו במהלך המשפט. בכך דחה בית המשפט את עמדת הנאשמים אשר ביקשו לפסול באופן גורף את כלל ההודעות שנמסרו".

בפרקילטות שבים ומדגישים כי "באשר לקביעת ביהמ"ש כי הוא אינו מקבל את ההודאות שנגבו במהלך החקירות בהן הופעלו אמצעים מיוחדים (חקירת צורך), נבקש להדגיש כי המאשימה ממילא לא ביקשה להסתמך על הודאות אלה, והודיעה זאת לביהמ"ש כבר בפתיחת המשפט".

לגבי ההודאות שנגבו אחרי החקירות בהן הופעלו אמצעים פיזיים, ציינו השופטים כי "אין מקום לקבוע כלל או חזקה משפטית לפיהם כל הודאה עוקבת שנמסרה לאחר הודאה שנגבתה אגב הפעלת אמצעים אלימים הינה פסולה". הודאה אחת של בן אוליאל שהתקבלה מיד אחרי החקירה בה הופעלו אמצעים פיזיים, נפסלה. השופטים קבעו כי "לא ניתן לומר כי המאשימה עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי היא ניתנה באופן חופשי ומרצון". עם זאת, יתר ההודאות שהתקבלו בחקירות העוקבות.

"אלה ניתנו מרצונו החופשי של הנאשם", ציינו השופטים. "התיעוד החזותי במהלך החקירות הללו וכן בהובלה והצבעה, סיפקו כלי חשוב ביותר להתרשמות בלתי אמצעים מהאווירה בחקירות ומהתנהלות הנאשם. התיעוד ממחיש די ההודאות ניתנו מרצון ומתוך בחירה מודעת של הנאשם במה להודות ובמה לכפור", נכתב בהחלטה.

לגבי קבילות ההודאות של הקטין הנאשם בקשירת קשר לביצוע רצח, שנמסרו בין שלוש חקירות הצורך, נכתב בהחלטה כי הן נגבו במהלך ארבעה ימים, ולא ניתן לנתק אותן מהחקירות בהן הופעל לחץ פיזי. "נוכח אופן התנהלות של החקירה בתקופה זו: הימשכות החקירות לאורך ימים שלמים, תוך מתן הפסקות קצרות, אם בכלל, ולעתים בנוכחות חוקרים שהשתתפו בחקירות צורך -לא ניתן לערוך אבחנה וניתוק בין תוצרי החקירות שהמאשימה מבקשת לקבל, לבין חקירות הצורך שקדמו להן. פער הזמנים אינו כזה שאיפשר לנאשם לנוח, לאגור כוחות ולשקול באופן מושכל את מצבו", נכתב בהחלטה.

עוד התייחסו השופטים לכך שבמקרה של נאשם זה אין להם תיעוד של החקירות. "הנאשם התבטא בזמן אמת בפני חוקרי ובפני השופט שדן בהארכת מעצרו אודות חששו הרב מחזרה לחקירת צורך", נכתב.

עם זאת, השופטים קיבלו את ההודאות שמסר הנאשם הקטין בחקירות לפניכן ובתרגיל מדובבים, אך באלה הוא לא הודה בפיגוע. בתרגיל מדובבים הוא הודה בפעולות אחרות נגד פלסטינים ובחברות בארגון טרור. בחקירות הוא תיאר באופן היפותטי את הפיגוע, אך לא קשר את עצמו.
חל אבישר מפרקליטת מחוז מרכז אמרה כי "בית המשפט קיבל את עמדתנו ביחס לבן אוליאל כמעט במלואה ולגבי הקטין באופן חלקי. ההודאות שניתנו על ידיו קבילות. לגבי הקטין, נקבע כי מה שנמסר על ידו עד חקירת הצורך הוא קביל. אנחנו לא ביקשנו להכשיר את החקירות שנמסרו במהלך חקירת הצורך. ההמשך המשפט נביא את שאר הראיות שיתמכו בהודאות".

אביו של הקטין הגיב לפסק הדין ואמר "אנו שמחים כי הצדק יוצא לאור, ובית המשפט פסק כי בננו לא קשור כלל לסיפור של ארוע דומא. החלטתבית המשפט מאשרת את מה שטענו לכל אורך הדרך, בנינו עבר עינויים קשים במהלך החקירות. מלבד קביעת בית המשפט שניטל רצונו החופשי של הבן, העינויים גרמו לו תופעות פוסט טראומתיות שמהם סובל עד היום".

האב הוסיף כי "אנו איתנים בדרישתנו להקמת ועדת חקירה בלתי תלויה באופן מידי אשר תחקור את העינויים ואת האישור המשפטי שניתן להם. אנו דורשים לשחרר את בנינו לאלתר ממעצרו הקשה, ומהבידוד המוחלט שבו הוא נמצא כיום. מדובר בתנאי כליאה הקשים במדינת ישראל".


עו"ד איתמר בן גביר שהיה עד ההגנה המרכזי במשפט דומא וייצג את בן אוליאל בשלב המעצר אמר "היום ברור כי אנשי השב"כ עשו מהלך שייזכר לדיראון עולם בספרי ההיסטוריה של מדינת ישראל. יהודי לא מענה יהודי ובשב"כ חייבים להפנים זאת".

חוסיין דוואבשה, סבו של הילד עלי שנרצח בשריפה, אמר לפני הדיון כי "אנחנו רוצים לדעת מה הם מחליטים היום ומה הם הולכים להגיד על הפושעים האלה ששרפו ממשפחה שלמה. הילד כל הזמן רוצה את אבא שלו ואת אמא שלו, ואני מבקש מהשופט שישים את הילד הזה מול העיניים שלו ויהיה צדק במשפט הזה. אם זה היה בצד השני, אם זה היה ישראלי – היה משהו אחר לגמרי. היו נותנים עונש מוות במקום לא מחכים למשפטים ודיון".

על פי כתב האישום עמירם בן אוליאל הואשם בשלוש עבירות רצח בינואר 2016, יחד עם קטין מהשומרון שהואשם רק בקשירת קשר לביצוע רצח. בנוסף לכך שניהם הואשמו בחברות בארגון טרור יהודי. על פי כתב האישום, השניים ביקשו לגרום לתסיסה בקרב האוכלוסייה הערבית ולהוביל להתלקחות אלימה של אירועים ביטחוניים שתרתיע את מקבלי ההחלטות מפני פינוי יישובים. עוד תואר בכתב האישום כי השניים תכננו בקפידה את פיגוע הנקמה על רצח מלאכי רוזנפלד שהתרחש חודש לפני כן. כל סעיפי האישום הללו נותרו כפי שהם ובפניהם יצטרכו השנים להתגונן בבית המשפט.  הרשעה בסעיפים אלו תגרור בעקבותיה מאסר של שנים ארוכות.

מכתב האישום עולה כי שני הנאשמים סיכמו להיפגש ביום הפיגוע במערה במאחז חוות יישוב הדעת. בן אוליאל היה אחראי על אספקת הציוד לפיגוע בו נכללו שני בקבוקים מלאים בנוזל דליק, סמרטוטים, מצית, קופסת גפרורים, כפפות וספריי צבע שחור. כשהגיע למערה בן אוליאל החליט שלא לחכות לקטין ויצא לכפר דומא. הוא הוריד חולצתו וקשר את שרווליה סביב ראשו כדי להסתיר את פניו, עטה כפפות, והחל לחפש בית מיושב ואינו נטוש "כדי להגביר את עוצמת ההרתעה".
תחילה השליך בקבוק תבערה לביתו של מאמון דוואבשה, והבית שהיה ריק עלה באש. אחר כך השליך בקבוק תבערה לביתם של סעד וריהאם דוואבשה. כשראה שהאש אחזה בבית, הוא נמלט. סעד, ריהאם ובנם עלי בן השנה וחצי נהרגו מהאש, ואילו בם אחמד בן הארבע נפצע באורח קשה מאוד, שהה ארטכות בביית חולים וכיום מטופל בידי סבו ומשפחתו.

כאמור במשפט הזוטא הודיעה הפרקליטות כי היא מוותרת על הודאות הנאשמים שנגבו באמצעי לחץ, אך עם זאת, ביקשה הפרקליטות שהודאות ופרטים שנגבו לפני או אחרי בחקירות שב"כ ובמשטרה יאושרו כקבילות, שכן לשיטתה חלף זמן מהשימוש בלחץ פיזי. זאת, בעוד סנגורי הנאשמים טענו כי גם הודאות שהתקבלו לאחר חקירות אלימות הושפעו מהן ולכן יש לדחות אותן.

על פי עדויות, הנאשמים השימוש של השב"כ "באמצעים מיוחדים" כלל סטירות, כריעות, כיפוף הגב, מניעת שינה וכו'. בג"ץ פסק בשנת 1999 כי לחוקרי שב"כ אין סמכות לענות נחקרים, אך עם זאת, קבע כי חוקרים יוכלו לטעון בדיעבד כי השתמשו באמצעי לחץ בשל סכנה לפגיעה ודאית בחיי אדם.

עו"ד איתמר בן גביר ששימש כעד במשפט הזוטא סיפר כי פגש במרשו עמירם בן אוליאל, אותו ייצג בעת מעצרו לאחר ימים ארוכים של חקירות שב"כ ופגש בבחור שהוא שבר כלי ש"אמר לי – טוב מותי מחיי".

יו"ר ארגון חוננו שמואל (זנגי) מידד הגיב: "הנערים עברו אונס אכזרי, אנסו אותם להודות. קראו לזה חקירת צורך, אבל האמת  היא שהצורך היחיד היה להוציא מהם הודאה. כל זה נעשה תוך כדי שהשב"כ משקר כאילו מדובר בפצצה מתקתקת, וכאילו הוא הולך למנוע פיגוע. כל הפשע הזה נעשה בשם החוק. אין שום הצדקה שבעולם לפשע כזה. כשאנשי חוק מנצלים את הכח שניתן להם לאכזריות כזו הם צריכים לעמוד לדין.  החל מהמענים עצמם, חוקרי השב"כ, דרך הדרגים שמעליהם דרך השופטים שאטמו את אוזניהם לזעקות נער שמתחנן על נפשו "אני מעדיף למות. רק אל תחזיר אותי לחדרי העינויים" ועד שרים ואנשי ציבור שידעו והכחישו. איש מהם לא יוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה."

עורך הדין יצחק בם אחד מסניגוריו של עמירם בן אוליאל מסר כי "ברור כי השב"כ גרם כאב פיזי וסבל לנחקר על מנת לגרום לו להודות. שיטת משפט המכבדת את כבוד האדם אינה יכולה להשלים עם קבלת הודאות שנגבו בעקבות גרימת סבל פיזי מכוון כראיות במשפט. החשש מפני המשך העינויים היה הטעם היחיד שמחמתו המשיך הנחקר להודות בין הסבבים של עינויים".


חבר הכנסת איימן עודה, יו"ר הרשימה המשותפת, התייחס להחלטת בית המשפט ואמר: "אף אדם אינו צריך להיחקר תחת עינויים, אבל הוצאת ההודאה בדרכים לא חוקיות זה לא מרכז הנושא. השאלה היא האם לרשויות יש רצון אמתי לטפל בטרור הזה! כשהרוצחים הם יהודים באורח פלא אין ראיות ואין הוכחות מספיקות. חייבים למצות את הדין עם האחראים לפשע הנתעב הזה. אסור שהמדינה תעביר מסר סלחני כלפי טרור יהודי". לדבריו "לא מדובר בעשבים שוטים, אלא בקריאות חוזרות ונשנות לרצח שבכירים בממשלה מעודדים בהסתה נלהבת נגד הציבור הערבי בלי לחשוב על ההשלכות. טוב שבית המשפט בחר לקבל את ההודאות שניתנו בלי שימוש באמצעים לא לגיטימיים כמו עינויים, ועכשיו הזמן למצות את הדין עם הפושעים".

בית המשפט היום

בית המשפט היום

ח"כ דב חנין אמר כי:  "טוב שבית המשפט פסל הודאות שנגבו תחת עינויים. השימוש בעינויים, כלפי כל אדם, הוא פסול ומעוות את הדין. אבל עלינו לשאול את עצמנו כמה הודאות של פלסטינים נפסלו מתוך כל אלה שהוצאו תוך שימוש בעינויים?

למרבית הצער, עדיין לא נעשה צדק עם בני משפחת דוואבשה שנותרו בחיים, לא נעשה חשבון הנפש הנדרש מאיתנו כחברה, לא נעצרה ההסתה הפרועה שתרמה לרצח ולא מטופלים ברצינות פשעים יומיומיים המבוצעים נגד הפלסטינים."

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, בטחוני, חדשות בארץ, פליליים | עם התגים , , , , | להגיב

שְׁלִישִׁיר: שירה בשלישי – המשוררת לי ממן

ילדוּת/ לי ממן

כְּשֶׁהָיְתָה אִמִּי חוֹזֶרֶת אֵלֵינוּ מִדֵּי יוֹם

לֹא הָיָה שְׂרִיד עָפָר עַל בְּגָדֶיהָ וּבְפָנֶיהָ לֹא הָיָה זֵכֶר

לַמִּלְחָמוֹת הַנּוֹרָאוֹת שֶׁשָּׁבָה מֵהֶן

וְרַק כֶּלֶב הָאֵבֶל שֶׁלָּנוּ קִדֵּם אֶת פָּנֶיהָ.

בְּמַבָּט עָיֵף הָיְתָה מְשַׁלַּחַת אוֹתוֹ מֵעָלֶיהָ

שֶׁיֵּלֵךְ לַחְגֹּג אֶת בְּתוּלָיו בַּגְּבָעוֹת

וְהָיְתָה עוֹרֶכֶת לְפָנֵינוּ שֻׁלְחָן עִם חֲבִיתוֹת יֶרֶק רַכּוֹת

שֶׁבְּטַעֲמָן לֹא הָיָה זֵכֶר לְכַעֲסָהּ עַל מוֹתוֹ הַמֻּקְדָּם מִדַּי שֶׁל אָבִי

וְכָל הֲמֻלַּת בֵּיתֵנוּ וְכָל דּוּמִיּוֹתָיו הָיוּ לְהַפְנָיַת עָרְפָּהּ לֵאלֹהִים

שֶׁאִי אֶפְשָׁר לוֹמַר שֶׁלֹּא סָלְחָה לוֹ, כֵּיוָן שֶׁלֹּא נִדְבְּרָה עִמּוֹ

וְלֹא בִּקְּשָׁה טוֹבוֹת

לֹא אָז וְלֹא עַתָּה

 **

שיריה של המשוררת לי ממן משופעים באזכורים גלויים וסמויים מן המקורות היהודיים, בעושר כזה שכמעט לא נתקלים בו בשירה עכשווית. השירים בהם האזכורים הם גלויים הם לדעתי השירים הפחות טובים, מכיוון שאותו ציטוט או מובאה הם מאוד נוכחים, הם "כופים" את עצמם על הקורא כבר מההתחלה. לעומת זאת, השירים מהסוג הסמוי מאפשרים קריאה חוזרת ומחכימה יותר מאשר בקריאה הראשונה.

השיר "ילדות", המובא למעלה (מתוך ספר שיריה "למה הדבר דומה", ידיעות ספרים, 2017), הוא דוגמא לשירים מהסוג השני בהם הרפרור הוא סמוי. בקריאה ראשונה מדובר בשיר שמתאר באופן רגיש ויפהפה פיסת חיים. וכבר בקריאה הראשונה מדובר בשיר שמהלך קסם על הקורא.

אבל בקריאה שנייה נוסף לשיר רובד נוסף, שכן השיר מרפרר לסיפור של בת-יפתח מהתנ"ך. לפי המסופר בספר שופטים (פרק יא, 40-29), יפתח נודר נדר לאלוהים לפיו אם הוא יסייע לו לנצח את אויביו, הוא יקריב למענו את מי שייצא מפתח ביתו לאחר שישוב מן המלחמה. יפתח, לפי הפירוש המקובל, חשב שהכלב שלו הוא זה שייצא לקבל את פניו, ובסוף מי שיצאה לקראתו היא בתו. לאחר תקופה שבת-יפתח מתאבלת על הבתולים שלה (עניין שמוזכר שלוש פעמים בפסוקים), יפתח מקיים את נדרו.

ממן לוקחת את הסיפור של בת יפתח והופכת אותו על ראשו: יש בו אמנם אֵבֶל, אבל נדמה כי הוא מוצג בכוונה באופן קליל יותר (הבתולים של הכלב), על מנת להקטין אותו; במקום ציפייה או דרישה מאלוהים יש ניתוק, הפניית עורף, ובמקום האב שמקריב את בתו, נדמה שזה האב שמוקרב. האם הבת חשה אשמה שהיא זו שהקריבה את אביה?

לי ממן היא משוררת ועורכת. ספר שיריה "למה הדבר דומה" יצא לאור בשנת 2017 בהוצאת ידיעות ספרים 

פורסם בקטגוריה ספרות, פנאי, רשמים, שירה | עם התגים , , , , , | להגיב

הסרט "הבלתי רשמיים" יפתח את פסטיבל הקולנוע בירושלים

"הבלתי רשמיים", סרטו העלילתי הראשון של הבמאי אלירן מלכה, יפתח את פסטיבל הקולנוע ה-35 ירושלים בהקרנת בכורה חגיגית אשר תתקיים ב-26 ביולי, 2018, בבריכת הסולטן.

הבלתי רשמיים (צילום: ירון שרף)

הסרט לוקח אותנו אל שנת 1983. ליעקב כהן, בעל בית דפוס ירושלמי נשבר מלהוריד את הראש. נדמה שהוא נולד בצד הלא נכון, עם שם המשפחה הלא נכון ובהחלטה של רגע הוא מחליט להקים רשימה מזרחית חרדית שתרוץ לעיריית ירושלים. הוא אוסף שני חברים שלאף אחד מהם אין מושג בפוליטיקה ויחד הם מאלתרים קמפיין – בלי אמצעים, בלי קשרים, בלי כסף, אבל עם הרבה זעם, תשוקה וחוש צדק. נגד כל הציפיות, נדמה שאנשים מקשיבים להם… אבל כמה מקום יש בפוליטיקה לאדם ישר, פשוט ומלא אמונה?

"הבלתי רשמיים", סרטו של יוצר הלהיט "שבאבניקים" אלירן מלכה, הוא דרמה קומית מקורית וסוחפת בהשראת הסיפור יוצא הדופן של הקמת מפלגת ש"ס, עם קאסט שחקנים יוצא דופן ובראשם שולי רנד, בהופעה נדירה ומרשימה, בתפקיד אדם אחד שרצה שינוי קטן, ושינה מדינה שלמה.

על בחירת הסרט, מסרה הנהלת הפסטיבל: "אנחנו מאוד שמחים לפתוח את הפסטיבל עם סרט הביכורים של אלירן מלכה, סיפור מקורי, בהשראת סיפור ירושלמי מלפני ארבעה עשורים שעובד לכדי יצירה אוניברסלית ומלאת רגש, הכתובה ומבוימת ביד מדויקת ובטוחה. מאוד התרגשנו לראות שוב על המסך את שולי רנד, המגיש בתפקיד הראשי שיעור מאלף במשחק קולנועי ומציג את דמותו של אדם נטול יומרות פוליטיות, הנחוש לחולל שינוי ופועל למען צדק חברתי".

XXX

הסרט, שהופק על ידי חברת דורי מדיה פארן – יוני פארן, יופץ על ידי בתי קולנוע לב ויעלה לאקרנים ברחבי הארץ ב-26 ביולי.

הפסטיבל יינעל בהקרנה חגיגית של סרט האנימציה "אי הכלבים" של הבמאי האמריקאי ווס אנדרסון. הסרט פתח את פסטיבל ברלין האחרון וזכה לשבחי המבקרים.

אי הכלבים של וס אנדרסון

סרטו החדש של אנדרסון לוקח אותנו ליפן ומביא את סיפורו של אטארי קוביאשי, אחיינו הצעיר של ראש עיר מושחת. כשצו מנהלי מוביל לגירוש כל הכלבים מהעיר מגאסאקי לאתר אשפה עזוב, אטארי חוטף מטוס ומגיע לאי הזבל כדי לאתר את כלבו האהוב. יחד עם להקת כלבים נועזת הוא יוצא למסע שיכריע את גורל האזור כולו.

לאורך שורה ארוכה של סרטים ובהם: "עמוק במים", "משפחת טננבאום", "מלון גרנד בודפשט" ועוד, ביסס עצמו אנדרסון כאחד הקולנוענים המוערכים והמקוריים ביותר בעולם. ב"אי הכלבים", סרט האנימציה השני שכתב וביים (לאחר "מר שועל המהולל"), הוא בורא עולם גדוש ומסעיר וממשיך לשכלל את קולו הייחודי, המושתת על שפה ויזואלית מרהיבה ודיאלוגים מושחזים.

XXX

הסרט יופץ בישראל על ידי חברת פורום פילם ויעלה לאקרנים ב-9 באוגוסט, 2018.

למעלה מ-180 סרטים מ-60 מדינות שונות יוקרנו בפסטיבל והם משקפים את מיטב היבול השנתי הישראלי והבינלאומי. הסרטים מוקרנים בסינמטק ירושלים ובבתי קולנוע נבחרים ברחבי העיר. אירועי הפסטיבל כוללים מפגשים עם יוצרי קולנוע מובילים מן הארץ והעולם וסדנאות מקצועיות בתחום הקולנוע, בכורות נוצצות, מסיבות, מופעים, ואירועי חוצות בהיקף חסר תקדים.

השנה ישיק הפסטיבל לראשונה "פארקולנוע", פרויקט חוצות מיוחד בגן העצמאות: מתחם חדש וקיצי המיועד לקהל הרחב אשר יציע במחיר סמלי אירועים אטרקטיביים למגוון קהלים, משפחות נוער וילדים ויכלול מתחמים שונים של הקרנות סרטים, מופעים של כוכבי היפ-הופ ישראלים, "קולנוע מים" המקרין סרטי קיץ לצופים היושבים בסירות בתוך בריכת ענק. סרט שילווה בתזמורת סימפונית חיה על הבמה, במה מרכזית עם הופעות ואירועי לילה, משאיות אוכל (פוד טראקס) ועוד.

כמו כן, יקיים הפסטיבל בית קולנוע נודד המאובזר בציוד הקרנה איכותי שיסייר בשכונות העיר ויציע לקהל הרחב ללא תשלום ממיטב סרטי הפסטיבל.

מנכ"לית הפסטיבל: נועה רגב, מנהל אמנותי: אלעד סמורזיק.

הפסטיבל מתקיים בתמיכת המועצה הישראלית לקולנוע – משרד התרבות והספורט, משרד ירושלים ומורשת , הרשות לפיתוח ירושלים, עיריית ירושלים, הקרן לירושלים, קרן ון-ליר, קרן אריסון, קרן משפחת אוסטרובסקי ומפעל הפיס.

התוכנית המלאה של הפסטיבל תפורסם באתר האינטרנט החל מתאריך 5 ביולי, 2018, באתר: https://www.jff.org.il

פורסם בקטגוריה מסך גדול-קטן | עם התגים | להגיב