חזון מגפון

בעלי המניות וחברי המערכת של מגפון אימצו את עקרונות החזון הבאים:

מטרתו העיקרית של מגפון היא להאיר את החברה הישראלית וקוראי העיתון ברחבי העולם, על-ידי איסוף והפצת חדשות איכותיות, מידע ובידור. אחריות חברתית היא שורש החזון של מגפון, והדבר בולט במיוחד במסירות שלנו לסטנדרטים הגבוהים ביותר של עיתונות איכותית.

מגפון מתחייב להילחם בשחיתות, תוך אומץ והתמדה עיקשת, במטרה להחזיר לעיתונאי את תפקידו הראשוני: כלב השמירה של הדמוקרטיה.

מבחינה ארגונית, מטרתו של מגפון היא לכסות את החדשות ללא משוא פנים, ולטפל בקוראים, במקורות חדשות, במפרסמים ובכל חלקי החברה בהגינות ובאופן גלוי ובלתי תלוי. המוניטין, היושרה והאתיקה העיתונאית של מגפון נשענים על תפיסה זו, וכך גם המוניטין המקצועי של חברי המערכת.

לכן, היחידות העסקיות של מגפון נפרדות מחברי מדורי החדשות, ובאחריות העורכים להימנע מניגוד עניינים או מראית עין לניגוד כלשהו.

כדי לשמר על עצמאות זו, מושתת מגפון על מבנה ארגוני של קואופרטיב, ללא מתן אפשרות להיווצרות גרעין שליטה מרכזי. עיתון מגפון פועל בהתאם לתוכנית עסקית, הנקבעת על-ידי השותפים המשקיעים, במטרה להגיע לאיזון תקציבי וליצירת רווחים.