דן בר דוב
אפיפניה 
חג האפיפניה
דן בר דוב
דבורה וכוורן
פסטיבל דרום אדום
עמית מנדלזון
אמנות אפריקאית בת זמננו
אמנות אפריקאית בת זמננו

דן בר דוב
תותים  "שחי-תות" במקס ברנר