Skip to content

הממונה על נזקים ישירים

בני דראי, מסניף מס רכוש בשדרות, מספר שאף שתפקידם של כל אנשי המקצוע הוא להתעסק ברכוש בלבד, הפעם אין מנוס והם מתמודדים גם עם הנפש

הממונה על נזקים ישירים

בני דראי, מסניף מס רכוש בשדרות, מספר שאף שתפקידם של כל אנשי המקצוע הוא להתעסק ברכוש בלבד, הפעם אין מנוס והם מתמודדים גם עם הנפש

אגף מס רכוש של מחוז דרום מאויש משעות הבוקר המוקדמות ועד חצות. בראשו עומד הממונה על נזקים ישירים, בני דראי. כל מי שנמצא שם באגף, עושה זאת מרצונו. כולם רשאים, על פי ההנחיות, להישאר בביתם ולקבל אותו שכר. למרות זאת, צוותי שמאות, מהנדסים ועובדי מס רכוש, מגיעים מכל רחבי הארץ ופרוסים בשטח והשאר נותנים מענה טלפוני ודואגים לענייני ניירת, בשדרות.

כל תושב שמזהה פגיעה שמקורה באירועים, ברכושו או בהכנסותיו פונה אליהם. אם היתה פגיעה בבית או ברכוש, יגיע צוות להעריך את חומרת הנזק ויציג בפני הנפגע שתי אפשרויות:
א. שיקום עצמי – שמאי ומנהדס יקבעו את גובה הנזק והנפגע יפוצה בהתאם ויתקן הנזקים בעצמו.
ב. על ידי חברה משקמת (עמיגור) שתבצע את התיקונים הנדרשים. הטיפול בנזק באמצעות החברה המשקמת הוא מידי, כלומר, יתבצע מיד כשיהיה הדבר אפשרי.

בני דראי, הממונה על טיפול בנזקים ישירים, מספר שאף שתפקידם של כל אנשי המקצוע הוא להתעסק ברכוש בלבד, הפעם אין מנוס  והם מתמודדים גם עם נפשם של הנפגעים. גם זה, בהתנדבות ובאהבה.

מתנדבים בשדרות (צילום: טל ים)
מתנדבים בשדרות (צילום: טל ים)

כשנפגע רכוש, שולחים צוות שטח שיאמוד את הנזק גם אצל הנפגע וגם אצל כל שכניו הסובבים אותו.
יש גם מקרי הונאה: לדוגמה תלונה על אייפון שנשבר או מסך שנפגע במרחק גדול מאוד ממקום הפגיעה. זה קורה רק לעתים רחוקות ביותר, אבל זה קורה.

בעופרת יצוקה, שנמשכה כשלושה וחצי שבועות, נרשמו יותר מ-2,400 פניות לאגף מס רכוש. במבצע הנוכחי, "עמוד ענן", נרשמו עד כה יותר מאלף תביעות בחמישה ימים, והספירה נמשכת. בנוגע לטיפול הרשויות בתלונות על נזק עקיף, כגון אובדן הכנסה, עוד מחכים להכרזתו של שר האוצר.

אגף מס רכוש של מחוז דרום מאויש משעות הבוקר המוקדמות ועד חצות. בראשו עומד הממונה על נזקים ישירים, בני דראי. כל מי שנמצא שם באגף, עושה זאת מרצונו. כולם רשאים, על פי ההנחיות, להישאר בביתם ולקבל אותו שכר. למרות זאת, צוותי שמאות, מהנדסים ועובדי מס רכוש, מגיעים מכל רחבי הארץ ופרוסים בשטח והשאר נותנים מענה טלפוני ודואגים לענייני ניירת, בשדרות.

כל תושב שמזהה פגיעה שמקורה באירועים, ברכושו או בהכנסותיו פונה אליהם. אם היתה פגיעה בבית או ברכוש, יגיע צוות להעריך את חומרת הנזק ויציג בפני הנפגע שתי אפשרויות:
א. שיקום עצמי – שמאי ומנהדס יקבעו את גובה הנזק והנפגע יפוצה בהתאם ויתקן הנזקים בעצמו.
ב. על ידי חברה משקמת (עמיגור) שתבצע את התיקונים הנדרשים. הטיפול בנזק באמצעות החברה המשקמת הוא מידי, כלומר, יתבצע מיד כשיהיה הדבר אפשרי.

בני דראי, הממונה על טיפול בנזקים ישירים, מספר שאף שתפקידם של כל אנשי המקצוע הוא להתעסק ברכוש בלבד, הפעם אין מנוס  והם מתמודדים גם עם נפשם של הנפגעים. גם זה, בהתנדבות ובאהבה.

מתנדבים בשדרות (צילום: טל ים)
מתנדבים בשדרות (צילום: טל ים)

כשנפגע רכוש, שולחים צוות שטח שיאמוד את הנזק גם אצל הנפגע וגם אצל כל שכניו הסובבים אותו.
יש גם מקרי הונאה: לדוגמה תלונה על אייפון שנשבר או מסך שנפגע במרחק גדול מאוד ממקום הפגיעה. זה קורה רק לעתים רחוקות ביותר, אבל זה קורה.

בעופרת יצוקה, שנמשכה כשלושה וחצי שבועות, נרשמו יותר מ-2,400 פניות לאגף מס רכוש. במבצע הנוכחי, "עמוד ענן", נרשמו עד כה יותר מאלף תביעות בחמישה ימים, והספירה נמשכת. בנוגע לטיפול הרשויות בתלונות על נזק עקיף, כגון אובדן הכנסה, עוד מחכים להכרזתו של שר האוצר.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן