ניהול הפונקציות המערכתיות של החשמל יוצא מחברת החשמל

ההצעה הזאת נדונה ביום עיון שקיים היום סגן שר האוצר הרב יצחק כהן, בהצעות לרפורמה והשינוי המבני בחברת החשמל. שטייניץ: קידום רפורמה בחברת החשמל הוא צורך השעה

ניהול הפונקציות המערכתיות של החשמל יוצא מחברת החשמל

ההצעה הזאת נדונה ביום עיון שקיים היום סגן שר האוצר הרב יצחק כהן, בהצעות לרפורמה והשינוי המבני בחברת החשמל. שטייניץ: קידום רפורמה בחברת החשמל הוא צורך השעה

סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן, שמוביל את הדיונים על רפורמה בחברת חשמל, קיים היום יום עיון, שבו הוצג מתווה הרפורמה בחברת חשמל במטרה לגבש מתווה מוסכם וכולל לשינוי מבני בחברת החשמל, כולל הקמתה של חברה ממשלתית נוספת, שתנהל את כל הפונקציות המערכתיות של החשמל בארץ.

מטרת הרפורמה

במשך הדין דנו משתתפיו במטרות הרפורמה ובתכניה, ובהם: השינוי המבני והקמתה של חברה ממשלתית, נפרדת מחברת החשמך, לניהול מערכת אשר תעסוק בניהול כל הפונקציות המערכתיות ובכלל זה התכנון והפיתוח לטווח ארוך, ניהול הסחר בחשמל, תכנון העומס, ההולכה ועוד; יצירת תנאי תחרות במשק החשמל, בין היתר על ידי עידוד כניסת יצרני חשמל פרטיים, מכירה של תחנות כוח של חברת החשמל לגורמים פרטיים ועוד; תהליך התייעלות וגמישות ניהולית בחברת החשמל הכולל שינויים ארגוניים, השטחת מוטת הניהול וצמצום משמעותי של מספר העובדים והתקנים וחיזוק האיתנות הפיננסית של החברה.

יום העיון נפתח בדברי ברכה של שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ושר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו. בין המשתתפים שלקחו חלק מנכ"ל משרד האוצר, דורון כהן, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, גל הרשוקביץ, הממונה על השכר, קובי אמסלם, מנכ"ל משרד האנרגיה והמים, שאול צמח, יו"ר רשות החשמל, אורית פרקש הכהן, יו"ר דירקטוריון חברת חשמל, יפתח רון טל, מנכ"ל חברת חשמל, אלי גליקמן, מ"מ מנהל רשות החברות, רוני פרידמן, סמנכ"ל כלכלה ותשתיות במשרד ראש הממשלה, אמיר ברקן, נציגי משרד המשפטים, המועצה הלאומית לכלכלה.

ניהול מערכת החשמל

ביום העיון ניתנו סקירות מקצועיות על ידי נציגי חברת החשמל וחברת היעוץ האסטרטגיTASC , שהציגו את הדגשים השונים הנלווים לרפורמה, ובכלל זה את מרכיב האיתנות הפיננסית של החברה ותחרות במקטע הייצור. ד"ר אלמקיאס מנהל חטיבת תכנון, פיתוח וטכנולוגיה בחברת החשמל, סקר את המשמעויות בשילוב ניהול המערכת במשק החשמל, על מערך הייצור, הסחר, ההולכה ומרכיבים נוספים.

"קידום רפורמה בחברת החשמל הוא צורך השעה. משרד האוצר ימשיך לפעול עם כלל הגורמים בממשלה כדי להביא לפריצת דרך. העבודה היסודית שנעשתה עד כה היא מצויינת, ועלינו לעשות הכל לנצל את העיתוי המיוחד שבו אנו מצויים. אני מברך את סגן השר יצחק כהן על הובלתו את התהליך", ציין שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ שפתח את יום העיון.

"בעקבות הרפורמה תוכל חברת החשמל לנצל את הצטיינותה בתחומי התכנון, הפיתוח והביצוע ולייצאם לפרויקטים ברחבי העולם. זה יהיה חלק מכוח הייצוא של מדינת ישראל, בדומה למה שנעשה בתעשייה האווירית", הוסיף שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו.

"הרפורמה בחברת חשמל דרושה לצורך התפתחות משק החשמל בישראל. הירתמותם של כלל גורמי המקצוע ושל הנהלת חברת חשמל חשובה מאוד ליישום הרפורמה והטמעתה בחברה. אנו מתכוונים, בשבועות הקרובים, לפתוח בהליך הידברות אינטנסיבי עם החברה, העובדים, ההסתדרות וכלל הגופים הרלוונטיים, על מנת להגיע למתווה רפורמה מוסכם. קיומה של רפורמה בעת הזו היא כורח המצב, הן מבחינת החברה והעובדים והן מבחינת המדינה ומשק החשמל, ועלינו לעשות ככל הניתן על מנת למצות שעת כושר זו", הדגיש סגן שר האוצר הרב יצחק כהן.

משק החשמל במשבר חמור

"משק החשמל במשבר חמור, אולי החמור מאז ומעולם. הרפורמה איננה בבחינת אפשרות אלא הכרחית וחיוני להשלימה בחודשים ואולי אפילו בשבועות הקרובים. הנושא איננו פוליטי וניתן לסכמו עוד לפני הבחירות", הסביר יפתח רון טל, יו"ר דירקטוריון חברת חשמל

סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן, שמוביל את הדיונים על רפורמה בחברת חשמל, קיים היום יום עיון, שבו הוצג מתווה הרפורמה בחברת חשמל במטרה לגבש מתווה מוסכם וכולל לשינוי מבני בחברת החשמל, כולל הקמתה של חברה ממשלתית נוספת, שתנהל את כל הפונקציות המערכתיות של החשמל בארץ.

מטרת הרפורמה

במשך הדין דנו משתתפיו במטרות הרפורמה ובתכניה, ובהם: השינוי המבני והקמתה של חברה ממשלתית, נפרדת מחברת החשמך, לניהול מערכת אשר תעסוק בניהול כל הפונקציות המערכתיות ובכלל זה התכנון והפיתוח לטווח ארוך, ניהול הסחר בחשמל, תכנון העומס, ההולכה ועוד; יצירת תנאי תחרות במשק החשמל, בין היתר על ידי עידוד כניסת יצרני חשמל פרטיים, מכירה של תחנות כוח של חברת החשמל לגורמים פרטיים ועוד; תהליך התייעלות וגמישות ניהולית בחברת החשמל הכולל שינויים ארגוניים, השטחת מוטת הניהול וצמצום משמעותי של מספר העובדים והתקנים וחיזוק האיתנות הפיננסית של החברה.

יום העיון נפתח בדברי ברכה של שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ושר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו. בין המשתתפים שלקחו חלק מנכ"ל משרד האוצר, דורון כהן, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, גל הרשוקביץ, הממונה על השכר, קובי אמסלם, מנכ"ל משרד האנרגיה והמים, שאול צמח, יו"ר רשות החשמל, אורית פרקש הכהן, יו"ר דירקטוריון חברת חשמל, יפתח רון טל, מנכ"ל חברת חשמל, אלי גליקמן, מ"מ מנהל רשות החברות, רוני פרידמן, סמנכ"ל כלכלה ותשתיות במשרד ראש הממשלה, אמיר ברקן, נציגי משרד המשפטים, המועצה הלאומית לכלכלה.

ניהול מערכת החשמל

ביום העיון ניתנו סקירות מקצועיות על ידי נציגי חברת החשמל וחברת היעוץ האסטרטגיTASC , שהציגו את הדגשים השונים הנלווים לרפורמה, ובכלל זה את מרכיב האיתנות הפיננסית של החברה ותחרות במקטע הייצור. ד"ר אלמקיאס מנהל חטיבת תכנון, פיתוח וטכנולוגיה בחברת החשמל, סקר את המשמעויות בשילוב ניהול המערכת במשק החשמל, על מערך הייצור, הסחר, ההולכה ומרכיבים נוספים.

"קידום רפורמה בחברת החשמל הוא צורך השעה. משרד האוצר ימשיך לפעול עם כלל הגורמים בממשלה כדי להביא לפריצת דרך. העבודה היסודית שנעשתה עד כה היא מצויינת, ועלינו לעשות הכל לנצל את העיתוי המיוחד שבו אנו מצויים. אני מברך את סגן השר יצחק כהן על הובלתו את התהליך", ציין שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ שפתח את יום העיון.

"בעקבות הרפורמה תוכל חברת החשמל לנצל את הצטיינותה בתחומי התכנון, הפיתוח והביצוע ולייצאם לפרויקטים ברחבי העולם. זה יהיה חלק מכוח הייצוא של מדינת ישראל, בדומה למה שנעשה בתעשייה האווירית", הוסיף שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו.

"הרפורמה בחברת חשמל דרושה לצורך התפתחות משק החשמל בישראל. הירתמותם של כלל גורמי המקצוע ושל הנהלת חברת חשמל חשובה מאוד ליישום הרפורמה והטמעתה בחברה. אנו מתכוונים, בשבועות הקרובים, לפתוח בהליך הידברות אינטנסיבי עם החברה, העובדים, ההסתדרות וכלל הגופים הרלוונטיים, על מנת להגיע למתווה רפורמה מוסכם. קיומה של רפורמה בעת הזו היא כורח המצב, הן מבחינת החברה והעובדים והן מבחינת המדינה ומשק החשמל, ועלינו לעשות ככל הניתן על מנת למצות שעת כושר זו", הדגיש סגן שר האוצר הרב יצחק כהן.

משק החשמל במשבר חמור

"משק החשמל במשבר חמור, אולי החמור מאז ומעולם. הרפורמה איננה בבחינת אפשרות אלא הכרחית וחיוני להשלימה בחודשים ואולי אפילו בשבועות הקרובים. הנושא איננו פוליטי וניתן לסכמו עוד לפני הבחירות", הסביר יפתח רון טל, יו"ר דירקטוריון חברת חשמל

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן