Skip to content

נתניהו: "בקרוב נעצים את הקנסות על מעסיקי מסתננים"

ראש הממשלה מצהיר: "הגדר תושלם תוך 10 חודשים. זו חובתנו וזו זכותנו להגן על גבולותינו"

נתניהו: "בקרוב נעצים את הקנסות על מעסיקי מסתננים"

ראש הממשלה מצהיר: "הגדר תושלם תוך 10 חודשים. זו חובתנו וזו זכותנו להגן על גבולותינו"

ראש הממשלה מצהיר: "הגדר תושלם תוך 10 חודשים. זו חובתנו וזו זכותנו להגן על גבולותינו"

מאת צבי זינגר

"בימים הקרובים נעצים את הקנסות על המעסיקים שמעסיקים מסתננים בלתי חוקיים בדרך בלתי חוקית." כך הבטיח הבוקר ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בתחילת ישיבת הממשלה.

ראש הממשלה הדגיש, כי גדר הביטחון בגבול מצרים נבנית והולכת. "תוך עשרה חודשים או תשעה חודשים מהיום, הגדר הזאת תושלם," הבטיח נתניהו.

בהקשר ל"חוק המסתננים", שאושר בשבוע שעבר בכנסת, אמר ראש הממשלה כי למרות שהחוק מאפשר לעצור מסתננים בלתי חוקיים עד שלוש שנים, "זה לא אומר שצריך לכל התקופה, אבל זה מבדיל מהמציאות הקיימת שבה עוצרים מסתנן, כעבור שבועיים משחררים אותו והוא הולך לדרכו – לאילת, לתל-אביב, לכל מקום. זה שינוי מבורך וחשוב והוא הכרחי כדי לשמור על אופייה של מדינת-ישראל, להבטיח את עתידנו כמדינה יהודית ודמוקרטית", הדגיש נתניהו. "הפעולות האלה אינן מכוונות נגד פליטים, שמספרם בכל מקרה הוא זניח בתוך כלל ציבור המסתננים. אנחנו מדברים על מסתנני עבודה בלתי חוקיים. זו חובתנו וזכותנו להגן על גבולותינו וכך אנחנו נוהגים."

ראש הממשלה מצהיר: "הגדר תושלם תוך 10 חודשים. זו חובתנו וזו זכותנו להגן על גבולותינו"

מאת צבי זינגר

"בימים הקרובים נעצים את הקנסות על המעסיקים שמעסיקים מסתננים בלתי חוקיים בדרך בלתי חוקית." כך הבטיח הבוקר ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בתחילת ישיבת הממשלה.

ראש הממשלה הדגיש, כי גדר הביטחון בגבול מצרים נבנית והולכת. "תוך עשרה חודשים או תשעה חודשים מהיום, הגדר הזאת תושלם," הבטיח נתניהו.

בהקשר ל"חוק המסתננים", שאושר בשבוע שעבר בכנסת, אמר ראש הממשלה כי למרות שהחוק מאפשר לעצור מסתננים בלתי חוקיים עד שלוש שנים, "זה לא אומר שצריך לכל התקופה, אבל זה מבדיל מהמציאות הקיימת שבה עוצרים מסתנן, כעבור שבועיים משחררים אותו והוא הולך לדרכו – לאילת, לתל-אביב, לכל מקום. זה שינוי מבורך וחשוב והוא הכרחי כדי לשמור על אופייה של מדינת-ישראל, להבטיח את עתידנו כמדינה יהודית ודמוקרטית", הדגיש נתניהו. "הפעולות האלה אינן מכוונות נגד פליטים, שמספרם בכל מקרה הוא זניח בתוך כלל ציבור המסתננים. אנחנו מדברים על מסתנני עבודה בלתי חוקיים. זו חובתנו וזכותנו להגן על גבולותינו וכך אנחנו נוהגים."

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן