Skip to content

בוטל המצב המיוחד בעורף

המצב המיוחד בדרום הארץ הוכרז, במהלך ימי המבצע, כדי לאפשר לפצות את התושבים על נזקי המלחמה

בוטל המצב המיוחד בעורף

המצב המיוחד בדרום הארץ הוכרז, במהלך ימי המבצע, כדי לאפשר לפצות את התושבים על נזקי המלחמה

הממשלה אישרה פה אחד במשאל טלפוני שהתקיים היום את ביטול המצב המיוחד בעורף ואת הפעלת מערך משק לשעת חירום, שהוכרזו עם תחילת מבצע "עמוד ענן". המצב המיוחד בדרום הארץ הוכרז, במהלך ימי המבצע, כדי לאפשר לפצות את התושבים על נזקי הלוחמה.

אמש כינס מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר, דיון ראשון של הצוות הממשלתי שבראשותו, להבטחת טיפול מהיר בצרכי התושבים והיישובים לאחר מבצע "עמוד ענן". המנכ"לים של משרדי הממשלה, שהשתתפו בדיון, הציגו את תמונת המצב ביישובי הדרום ואת פעילות המשרדים בשטח.

מנכ"ל משרד ראש הממשלה ציין לשבח את התפקוד של משרדי הממשלה בנוגע למעטפת האזרחית והעורף במהלך המבצע, והנחה את מנכ"לי המשרדים השונים להמשיך ולגלות את אותה שירותיות ונדיבות כלפי תושבי הדרום, כפי שגילו במהלך המבצע. הצוות יתכנס בשנית ביום ג' הקרוב. עוד השתתפו בדיון: מנכ"לי המשרדים של האוצר, הגנת העורף, תמ"ת, תיירות, רווחה, נגב גליל, חקלאות, פנים וחינוך.

לפני הדיון שוחח ראש הממשלה נתניהו עם המנכ"ל לוקר וביקש ממנו לפעול לקיצור התהליכים הביורוקרטיים, כדי להקל על התושבים שנפגעו.

הממשלה אישרה פה אחד במשאל טלפוני שהתקיים היום את ביטול המצב המיוחד בעורף ואת הפעלת מערך משק לשעת חירום, שהוכרזו עם תחילת מבצע "עמוד ענן". המצב המיוחד בדרום הארץ הוכרז, במהלך ימי המבצע, כדי לאפשר לפצות את התושבים על נזקי הלוחמה.

אמש כינס מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הראל לוקר, דיון ראשון של הצוות הממשלתי שבראשותו, להבטחת טיפול מהיר בצרכי התושבים והיישובים לאחר מבצע "עמוד ענן". המנכ"לים של משרדי הממשלה, שהשתתפו בדיון, הציגו את תמונת המצב ביישובי הדרום ואת פעילות המשרדים בשטח.

מנכ"ל משרד ראש הממשלה ציין לשבח את התפקוד של משרדי הממשלה בנוגע למעטפת האזרחית והעורף במהלך המבצע, והנחה את מנכ"לי המשרדים השונים להמשיך ולגלות את אותה שירותיות ונדיבות כלפי תושבי הדרום, כפי שגילו במהלך המבצע. הצוות יתכנס בשנית ביום ג' הקרוב. עוד השתתפו בדיון: מנכ"לי המשרדים של האוצר, הגנת העורף, תמ"ת, תיירות, רווחה, נגב גליל, חקלאות, פנים וחינוך.

לפני הדיון שוחח ראש הממשלה נתניהו עם המנכ"ל לוקר וביקש ממנו לפעול לקיצור התהליכים הביורוקרטיים, כדי להקל על התושבים שנפגעו.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן