Skip to content

היועץ המשפטי קבע: הצעת חוק של ח"כ טיבי "שוללת קיומה של מדינת ישראל"

היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד אייל ינון: "הצעת החוק חותרת באופן מובהק תחת קיומה של ישראל כמדינתו של העם היהודי, ועל כן נופלת בגדר עילת הפסילה שבתקנון"
פחות מדקה זמן קריאה: דקות

היועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד אייל ינון: "הצעת החוק חותרת באופן מובהק תחת קיומה של ישראל כמדינתו של העם היהודי, ועל כן נופלת בגדר עילת הפסילה שבתקנון"

מאת צבי זינגר

אם לא תהיינה הפתעות, צפויה כנראה נשיאות הכנסת לפסול הצעת חוק של ח"כ אחמד טיבי, לפיה תוכרז מזרח ירושלים כבירתה של פלסטין. הצעת החוק צפויה להיפסל לאחר שהיועץ המשפטי לכנסת, עו"ד אייל ינון, קבע בחוות דעת שהגיש לנשיאות, כי היא "שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי ועל כן נופלת בגדר עילת הפסילה הקבועה בתקנון הכנסת".

ח"כ טיבי: ”אלקודס בירת פלסטין”. צילום - אתר הכנסת

הצעת החוק, הנקראת ”אלקודס בירת פלסטין”, קובעת כי ”אלקודס היא בירת פלסטין והאומה האסלאמית”. בהתאם לדברי ההסבר, ”הצעת חוק זו באה להדגיש את חשיבותה של אלקודס בחיי הפלסטינים והאומה האסלאמית. אלקודס נחשבת לעיר קדושה למוסלמים בכל העולם, לרבות בשל הימצאותו של מסגד אלאקצה בלב העיר העתיקה. עיניהם של מאות מיליונים בעולם האסלאמי צופות לעיר הקדושה שהיא הלב הפועם של פלסטין מבחינה דתית, תרבותית, היסטורית ומדינית, ומוצע לעגן זאת בחוק.”

בחוות דעתו לנשיאות הכנסת כותב היועץ המשפטי לכנסת, עו”ד איל ינון, כי הצעת החוק בעניין אלקודס בירת פלסטין "חותרת באופן מובהק תחת קיומה של ישראל כמדינתו של העם היהודי, ועל כן נופלת בגדר עילת הפסילה שבתקנון".

לעומת זאת קובע היועץ המשפטי לכנסת, כי ספק אם הצעת חוק שנייה, שאותה הניח ח"כ טיבי על שולחן הכנסת, נופלת בגדר עילת הפסילה. זאת, משום שאינה שוללת באופן חזיתי וברור את קיומה של מדינת ישראל, כמדינתו של העם היהודי. בהצעת החוק השנייה, הנקראת "תוכן והגדרות בספרי הלימוד", מציע ח"כ טיבי לקבוע כי "הגוף המוסמך לא יאשר ספר לימוד העוסק בתקופה הקודמת להקמת מדינת ישראל, הכולל מונחים שליליים בהקשר לאישים או לקבוצות ערבים שנלחמו על זכותם להגן על ארצם ומולדתם". לפי דברי ההסבר שצרף חבר הכנסת טיבי להצעה, "הצעת חוק זו באה לקבוע, כי בספרי הלימוד המוכרים יופסק השימוש במונחים שליליים בכל הנוגע ללוחמים פלסטינים, לרבות השימוש במונח 'כנופיות".

טיבי מציע עוד כי שר החינוך ימנה ועדת מומחים, שתורכב מהיסטוריונים ואנשי מקצוע ערבים ויהודים, "שתבדוק ספרי לימוד שאושרו לפני תחילתו של חוק זה – ותציע בהם שינויים מתאימים כתנאי לאישורם מחדש".

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן