הסכם לשיפור שכרם ותנאי העסקתם של עובדי הקבלן

על ההסכם חתמו שר האוצר יובל שטייניץ ויו"ר ההסתדרות הכללית עופר עיני. ההסכם מיועד לעובדי השמירה והניקיון במשרדי הממשלה, רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות. ההסכם יחול רטרואקטיבי החל מ-1 במאי 2012

הסכם לשיפור שכרם ותנאי העסקתם של עובדי הקבלן

על ההסכם חתמו שר האוצר יובל שטייניץ ויו"ר ההסתדרות הכללית עופר עיני. ההסכם מיועד לעובדי השמירה והניקיון במשרדי הממשלה, רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות. ההסכם יחול רטרואקטיבי החל מ-1 במאי 2012

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ויו"ר ההסתדרות הכללית, עופר עיני, חתמו על ההסכם המלא לשיפור שכרם ותנאי העסקתם של עובדי השמירה והניקיון במשרדי הממשלה. עקרונות ההסכם יחולו גם על הגופים הנתמכים והמתוקצבים לרבות רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות.

בחודש פברואר השנה חתמו שר האוצר ויו"ר ההסתדרות על מסמך עקרונות מוסכמים באשר לשיפור שכרם ותנאי העסקתם של עובדי הקבלן בתחום השמירה והניקיון במשרדי הממשלה. עם החתימה על מסמך העקרונות החלו צוותים משני הצדדים בראשות סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן ויו"ר האיגוד המקצועי בהסתדרות, עו"ד אבי ניסנקורן, לגבש את ההסכם המלא, בו מפורטים האוכלוסיות הזכאיות להטבות, מדרגות השכר, וההטבות השונות הניתנות בהתאם לתנאיהם של עובדי המדינה.

המדינה תפעל להחיל את ההסכם בהקדם האפשרי על ספקי השירותים להם התקשרויות קיימות, בכדי שהשכר והתנאים הסוציאליים יוענקו באופן רטרואקטיבי לעובדי השמירה והניקיון החל מיום 1.5.2012, כפי שנקבע במסמך העקרונות.

הסכם העקרונות עם ההסתדרות הכללית

1. אכיפה מחמירה
בהמשך לאישור חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, המעניק סמכויות אכיפה וכלים מינהליים משמעותיים ומטיל אחריות אישית ופלילית על מזמין השירותים (על פני על החברה הקבלנית) ולשם אכיפת זכויות העובדים, סוכם על תוספת כוח אדם משמעותית של 120 פקחים חדשים באגף ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת. בנוסף, סוכם על הצבת יעדי אכיפה למנהל ההסדרה, המגדילים את מספר העסקים והעובדים הנבדקים על ידי יחידת האכיפה.

2. שכר
השכר המינימלי המשולם לעובדי השמירה והניקיון במגזר הציבורי על ידי ספקי השירותים יעלה ל-4,500 שקל. כמו כן, השכר של אחראי שמירה וניקיון יעלה ל – 4,700 שקל. השכר יעודכן בהתאם לתוספות שבהסכמי המסגרת במגזר הציבורי, לרבות ההסכם הקיים (2.25% ביום 1.1.2013, ו-1% ביום 1.7.2013).

3. מענק מצוינות
על מנת לעודד הצטיינות בעבודה, יינתן אחת לשנה, מענק (בונוס) לעובדים מצטיינים, בהתאם לאמות מידה שייקבע מזמין השירות.

4. תנאים סוציאליים
יינתנו לעובדים האמורים מספר הטבות המשפרות באופן ניכר את תנאיהם של עובדי הניקיון והשמירה: הפרשת קרן השתלמות בשיעור של 7.5% (הגובה המקסימאלי במגזר הציבורי), שי לחג בהתאם לתשורות המחולקות לעובדי המדינה, הגדלת דמי ההבראה, הגדלת ההפרשות לפנסיה (1% מעביד, 1% עובד), ההפרשות יהיו על שכר בסיס ושעות נוספות, ארוחות מסובסדות במקומות בהם קיים הסדר שכזה לעובדים הקבועים. כל זאת בדומה לתנאיהם של עובדי המדינה.

הסוגיות להן נדרשו הצוותים המקצועיים

1. החלת עקרונות ההסכם על התקשרויות קיימות עם ספקי השירותים, כאשר יותר מ-60% מחוזי ההתקשרויות עם ספקי השירות צפויים להסתיים כבר בשנת 2012, כך שמכרזי ההתקשרויות החדשים שיחתמו, יתבססו על עקרונות הסכם עובדי הקבלן. באשר להתקשרויות הקיימות, מאחר ויש לכבד הסכמים קיימים, נקבע כי משרדי הממשלה יפנו לקבלני השירותים בבקשה להחיל את ההסכם על עובדיהם בתמורה לפיצוי כספי.
2. החלת עקרונות ההסכם על הגופים הנתמכים והמתוקצבים (לרבות רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות) – בהתאם להסכם העקרונות שנחתם, משרד האוצר יגיש הצעת מחליטים לאישור הממשלה, במסגרתה המדינה תפעל להחלת עקרונות ההסכם לשיפור שכר ותנאים סוציאליים בקרב הגופים הנתמכים והמתוקצבים, בהתאמה ובשינויים הנדרשים. בהתאם לכך, הצעת ההחלטה תנחה את שרי הממשלה, כל אחד בתחומו, לפעול להחלת ההסכם הקיבוצי של עובדי הקבלן.

לחזק עובדים חלשים

"ההסכם שנחתם היום הוא חלק ממהלך כולל לפתרון מצוקתם של העובדים החלשים במשק. מטרתנו המרכזית היא לחזק עובדים חלשים ולצמצם פערים. מהלך זה כולל שלושה נדבכים עיקריים: העלאת שכר המינימום, פריסה ארצית למס הכנסה שלילי, וההסכם שנחתם היום, שמשפר את תנאי העסקה והשכר של עובדי הקבלן בתחום הניקיון והשמירה", אמר שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ.

הטבות בשכר ובפנסיה

הוסיף סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן: "חתמנו היום על הסכם חשוב וצודק אשר משפר באופן משמעותי את שכרם ותנאי העסקתם של עובדי הקבלן בתחומי השמירה והניקיון. ההסכם, הכולל הטבות בשכר, בפנסיה, ואפשרות הניתנת לראשונה להפקיד כספים בקרן השתלמות, ועוד, תומך באוכלוסייה החלשה במדינה ונועד ומביא לצמצום הפערים במשק".

פריצת דרך

"יש כאן פריצת דרך, שכן מהיום והלאה עובדי הקבלן צמודים להסכם השכר הקיבוצי במגזר הציבורי. כל מאבק על שכרם של עובדי המגזר הציבורי יכלול גם את עובדי הקבלן. יחד עם זאת, ההסכם הוא תחילת הדרך. התופעה של עובדי קבלן לא ראויה שכן עובדים במקומות העבודה צריכים להרגיש ביטחון ועובד שאין לו ביטחון מאבד את כבודו. ההסכם הזה מחזיר לעובדים חלק מהכבוד, אבל יש עוד דרך לכבוד כולו", הדגיש יו"ר ההסתדרות הכללית, עופר עיני.

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, ויו"ר ההסתדרות הכללית, עופר עיני, חתמו על ההסכם המלא לשיפור שכרם ותנאי העסקתם של עובדי השמירה והניקיון במשרדי הממשלה. עקרונות ההסכם יחולו גם על הגופים הנתמכים והמתוקצבים לרבות רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות.

בחודש פברואר השנה חתמו שר האוצר ויו"ר ההסתדרות על מסמך עקרונות מוסכמים באשר לשיפור שכרם ותנאי העסקתם של עובדי הקבלן בתחום השמירה והניקיון במשרדי הממשלה. עם החתימה על מסמך העקרונות החלו צוותים משני הצדדים בראשות סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן ויו"ר האיגוד המקצועי בהסתדרות, עו"ד אבי ניסנקורן, לגבש את ההסכם המלא, בו מפורטים האוכלוסיות הזכאיות להטבות, מדרגות השכר, וההטבות השונות הניתנות בהתאם לתנאיהם של עובדי המדינה.

המדינה תפעל להחיל את ההסכם בהקדם האפשרי על ספקי השירותים להם התקשרויות קיימות, בכדי שהשכר והתנאים הסוציאליים יוענקו באופן רטרואקטיבי לעובדי השמירה והניקיון החל מיום 1.5.2012, כפי שנקבע במסמך העקרונות.

הסכם העקרונות עם ההסתדרות הכללית

1. אכיפה מחמירה
בהמשך לאישור חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, המעניק סמכויות אכיפה וכלים מינהליים משמעותיים ומטיל אחריות אישית ופלילית על מזמין השירותים (על פני על החברה הקבלנית) ולשם אכיפת זכויות העובדים, סוכם על תוספת כוח אדם משמעותית של 120 פקחים חדשים באגף ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת. בנוסף, סוכם על הצבת יעדי אכיפה למנהל ההסדרה, המגדילים את מספר העסקים והעובדים הנבדקים על ידי יחידת האכיפה.

2. שכר
השכר המינימלי המשולם לעובדי השמירה והניקיון במגזר הציבורי על ידי ספקי השירותים יעלה ל-4,500 שקל. כמו כן, השכר של אחראי שמירה וניקיון יעלה ל – 4,700 שקל. השכר יעודכן בהתאם לתוספות שבהסכמי המסגרת במגזר הציבורי, לרבות ההסכם הקיים (2.25% ביום 1.1.2013, ו-1% ביום 1.7.2013).

3. מענק מצוינות
על מנת לעודד הצטיינות בעבודה, יינתן אחת לשנה, מענק (בונוס) לעובדים מצטיינים, בהתאם לאמות מידה שייקבע מזמין השירות.

4. תנאים סוציאליים
יינתנו לעובדים האמורים מספר הטבות המשפרות באופן ניכר את תנאיהם של עובדי הניקיון והשמירה: הפרשת קרן השתלמות בשיעור של 7.5% (הגובה המקסימאלי במגזר הציבורי), שי לחג בהתאם לתשורות המחולקות לעובדי המדינה, הגדלת דמי ההבראה, הגדלת ההפרשות לפנסיה (1% מעביד, 1% עובד), ההפרשות יהיו על שכר בסיס ושעות נוספות, ארוחות מסובסדות במקומות בהם קיים הסדר שכזה לעובדים הקבועים. כל זאת בדומה לתנאיהם של עובדי המדינה.

הסוגיות להן נדרשו הצוותים המקצועיים

1. החלת עקרונות ההסכם על התקשרויות קיימות עם ספקי השירותים, כאשר יותר מ-60% מחוזי ההתקשרויות עם ספקי השירות צפויים להסתיים כבר בשנת 2012, כך שמכרזי ההתקשרויות החדשים שיחתמו, יתבססו על עקרונות הסכם עובדי הקבלן. באשר להתקשרויות הקיימות, מאחר ויש לכבד הסכמים קיימים, נקבע כי משרדי הממשלה יפנו לקבלני השירותים בבקשה להחיל את ההסכם על עובדיהם בתמורה לפיצוי כספי.
2. החלת עקרונות ההסכם על הגופים הנתמכים והמתוקצבים (לרבות רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות) – בהתאם להסכם העקרונות שנחתם, משרד האוצר יגיש הצעת מחליטים לאישור הממשלה, במסגרתה המדינה תפעל להחלת עקרונות ההסכם לשיפור שכר ותנאים סוציאליים בקרב הגופים הנתמכים והמתוקצבים, בהתאמה ובשינויים הנדרשים. בהתאם לכך, הצעת ההחלטה תנחה את שרי הממשלה, כל אחד בתחומו, לפעול להחלת ההסכם הקיבוצי של עובדי הקבלן.

לחזק עובדים חלשים

"ההסכם שנחתם היום הוא חלק ממהלך כולל לפתרון מצוקתם של העובדים החלשים במשק. מטרתנו המרכזית היא לחזק עובדים חלשים ולצמצם פערים. מהלך זה כולל שלושה נדבכים עיקריים: העלאת שכר המינימום, פריסה ארצית למס הכנסה שלילי, וההסכם שנחתם היום, שמשפר את תנאי העסקה והשכר של עובדי הקבלן בתחום הניקיון והשמירה", אמר שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ.

הטבות בשכר ובפנסיה

הוסיף סגן שר האוצר, הרב יצחק כהן: "חתמנו היום על הסכם חשוב וצודק אשר משפר באופן משמעותי את שכרם ותנאי העסקתם של עובדי הקבלן בתחומי השמירה והניקיון. ההסכם, הכולל הטבות בשכר, בפנסיה, ואפשרות הניתנת לראשונה להפקיד כספים בקרן השתלמות, ועוד, תומך באוכלוסייה החלשה במדינה ונועד ומביא לצמצום הפערים במשק".

פריצת דרך

"יש כאן פריצת דרך, שכן מהיום והלאה עובדי הקבלן צמודים להסכם השכר הקיבוצי במגזר הציבורי. כל מאבק על שכרם של עובדי המגזר הציבורי יכלול גם את עובדי הקבלן. יחד עם זאת, ההסכם הוא תחילת הדרך. התופעה של עובדי קבלן לא ראויה שכן עובדים במקומות העבודה צריכים להרגיש ביטחון ועובד שאין לו ביטחון מאבד את כבודו. ההסכם הזה מחזיר לעובדים חלק מהכבוד, אבל יש עוד דרך לכבוד כולו", הדגיש יו"ר ההסתדרות הכללית, עופר עיני.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן