Skip to content

נפסלו שתי הצעות חוק של ח"כ טיבי

יו"ר הכנסת, ח"כ ראובן (רובי) ריבלין: "יש קווים אדומים שאסור לחצות"; ח"כ טיבי: "יום שחור לכנסת. שוקל לפנות לבג"צ" מאת צבי זינגר שתי הצעות חוק, שביקש ח"כ אחמד טיבי להעלות על שולחן הכנסת, נפסלו ע"י נשיאות הכנסת.  ההצעה הראשונה קובעת כי  "אלקודס היא בירת פלסטין והאומה האסלאמית" וההצעה השנייה קובעת כי "הגוף המוסמך לא יאשר […]
פחות מדקה זמן קריאה: דקות

יו"ר הכנסת, ח"כ ראובן (רובי) ריבלין: "יש קווים אדומים שאסור לחצות"; ח"כ טיבי: "יום שחור לכנסת. שוקל לפנות לבג"צ"

מאת צבי זינגר

שתי הצעות חוק, שביקש ח"כ אחמד טיבי להעלות על שולחן הכנסת, נפסלו ע"י נשיאות הכנסת.  ההצעה הראשונה קובעת כי  "אלקודס היא בירת פלסטין והאומה האסלאמית" וההצעה השנייה קובעת כי "הגוף המוסמך לא יאשר ספר לימוד העוסק בתקופה הקודמת להקמת מדינת ישראל, הכולל מונחים שליליים בהקשר לאישים או לקבוצות ערבים שנלחמו על זכותם להגן על ארצם ומולדתם."

טיבי: "יום שחור לכנסת". צילום - אתר הכנסת

היועץ המשפטי לכנסת, אייל ינון, קבע בחוות דעת שהגיש לנשיאות כי הצעת החוק בעניין "אלקודס בירת פלסטין" שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי ועל כן נופלת בגדר עילת הפסילה הקבועה בתקנון הכנסת. עם זאת קבע היועץ המשפטי כי ספק רב אם הצעתו השניה של ח"כ טיבי נופלת בגדר עילת הפסילה.

נשיאות הכנסת דנה בנושא ובהצבעה נפסלו שתי ההצעות ברוב קולות. יו"ר הכנסת ראובן ריבלין, שתמך בפסילה, אמר בדיון: "יש דברים שבהם יש משמעות לעצם העלאת הנושא על סדר יומה של הכנסת. יש קווים אדומים שאני בתור דמוקרט, אומר שאי אפשר לחצות. אני רואה בכך התרסה נגד מדינת ישראל ובירתה ירושלים כמו גם התרסה נוספת נגד הנרטיב ההיסטורי, עניין התלוי ועומד ממילא בפני בג"צ".

 ח"כ אחמד טיבי אמר בתגובה: " זהו יום שחור לכנסת. הכנסת נמצאת בטירוף מערכות ואיבוד עשתונות שמוביל לפסילה סיטונית של החוקים שלי, שמטרתם להציג את הנרטיב הפלסטיני מנקודת מבט שלי, של מפלגתי ושל הציבור הערבי בארץ .

"תש כוחה של הכנסת לשמוע דעה אחרת ובמקום להצביע על הצעות החוק הנשיאות הימנית פוסלת אותם פעם אחר פעם, ומונעת ממני את השימוש בכלי העיקרי של חבר פרלמנט: חקיקה!"

ח"כ טיבי אמר עוד כי הוא שומר לעצמו את הזכות לפנות לבג׳צ, כפי שפנה לבג"צ גם בענין חוק הנכבה, שנפסל גם הוא ע׳י אותה נשיאות.

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן