Skip to content

נזקי הזיופים בענפי המוזיקה והקולנוע: כ-160 מיליון דולר בשנת 2011

מכל 10 תקליטורים שנמכרים, 4 הם מזויפים; בשוק המוזיקה באינטרנט כ-96% מהמכירות הן פיראטיות; יצחק כהן, מנכ"ל אלי"ס: "אם הורדת הסרטים באינטרנט לא תוגבל בחוק ספציפי ויעיל, תעשיית הקולנוע תעמוד בפני משבר חמור"  מאת מערכת מגפון הזיופים בתחומי הבידור (מוזיקה וקולנוע) הסתכמו בשנת 2011 ביותר מ-160 מיליון דולר, כך עולה מנתונים שמפרסם הבוקר הפורום לקניין […]
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

מכל 10 תקליטורים שנמכרים, 4 הם מזויפים; בשוק המוזיקה באינטרנט כ-96% מהמכירות הן פיראטיות; יצחק כהן, מנכ"ל אלי"ס: "אם הורדת הסרטים באינטרנט לא תוגבל בחוק ספציפי ויעיל, תעשיית הקולנוע תעמוד בפני משבר חמור"

 מאת מערכת מגפון

הזיופים בתחומי הבידור (מוזיקה וקולנוע) הסתכמו בשנת 2011 ביותר מ-160 מיליון דולר, כך עולה מנתונים שמפרסם הבוקר הפורום לקניין רוחני באיגוד לשכות המסחר. מהסיכום עולה תמונה עגומה, לפיה בשנה החולפת הפסידו התעשיות הישראליות, העוסקות בתחום המוזיקה למעלה מ-100 מיליון דולר, ואילו התעשיות העוסקות בתחום הקולנוע הפסידו כתוצאה מזיופים כ-60 מיליון דולר.

4 מתוך 10 דיסקים שנמכרים הם מזוייפים

בשוק מכירות התקליטורים (דיסקים) נאמד היקף הזיופים בכ-40%, כך שמכל 10 תקליטורים שנמכרים, ארבעה מהם מזויפים. בשוק המוזיקה באינטרנט המצב חמור בהרבה ושם כ-96% מהמכירות הן פיראטיות.

לדברי מוטי אמיתי, ראש אגף אכיפה בפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות, היעדר חקיקה מעודכנת בנושא הקניין הרוחני גורמת להיקפי הזיוף הגדולים בישראל. "בשנת 2011 'הפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות' העמיקה והרחיבה את פעילות האכיפה כנגד אתרים פיראטיים ברשת האינטרנט ובפרט אתרי STREAMING ON DEMAND ואתרי 'הורדות'", הוא אומר. "בין היתר, ננקטו הליכים משפטיים וצעדי אכיפה, שבעקבותיהם נסגרו מספר רב של אתרים. על אף פעילות אינטנסיבית זו, מצב הפיראטיות הדיגיטאלית בארץ הוא מן החמורים ביותר בעולם, וזאת בין היתר בשל העדר חקיקה מעודכנת, המאפשרת להילחם באופן אפקטיבי באתרים פיראטיים, בפרט כאלו אשר בעליהם ומפעיליהם מסתירים את זהותם".

לדבריו, קיימת בעיה נוספת והיא מחזורי הכספים הניכרים שאתרים פיראטיים מגלגלים (בין היתר, רווחים מפרסומות). כספים אלה, בחלקם הגדול, אינם מדווחים אף שהם מהווים את המנוע הכלכלי לפעילות האתרים", אומר אמיתי. "יש לפעול לקידום חקיקה עדכנית, שתאפשר לחסום גישת גולשים לאתרים פיראטיים, וכן לחשוף ולהטיל סנקציות על כל מי שמעורבים בפעילות אתרים כאלה, לרבות מתווכי פרסום למיניהם".

מבדיקת תחום הקולנוע נראה כי גם שם התמונה דומה. שוק הפיראטיות במכירות עמד בשנת 2011 על כ-50%, והנזק הכלכלי לשוק הקולנוע בישראל  מוערך בכ-60 מיליון דולר. בהתייחסו לנתונים אלו מציין יצחק כהן, מנכ"ל אלי"ס (האגודה לשמירת זכויות קולנועיות וטלוויזיוניות), כי "אם נושא הורדת הסרטים באינטרנט לא יוגבל בחוק ספציפי ובאופן יעיל, תעשיית הקולנוע תעמוד בפני משבר חמור. רמת הפיראטיות בישראל העומדת על כ-50% היא מהגבוהות בעולם המערבי, זאת לעומת רמת הפיראטיות באירופה שנעה בין 10 ל-20 אחוזים. הנזק התרבותי והאמנותי המתמשך שנגרם מהפרת קניין רוחני הוא בכייה לדורות, וכך גם הנזק לקשרי הסחר הבינלאומיים של ישראל".

לדברי עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר, על המדינה להקים גוף מפקח על הגנת הקניין הרוחני: "בישראל טרם הפנימו את העובדה שקניין רוחני הוא קניין לכל דבר ועניין, ויש להגן עליו בצורה טובה ויעילה. רשויות המדינה עדיין לא נתנו דגש מספק למניעת התופעה, ועובדה היא שטרם הוקם גוף אחד המרכז את הטיפול באופן  גורף, וכך עניינים רבים פשוט נופלים בין הכיסאות. אחת הרעות החולות במשק היא הכלכלה השחורה שפוגעת בכולנו. הכתובת רשומה על הקיר ויש לטפל בה במלוא הרצינות וביסודיות".

Image: Giovanni Sades / FreeDigitalPhotos.net

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן