Skip to content

התנועה לאיכות השלטון לרה"מ: "בטלו את חוק טל!"

"חוק טל הינו ביטוי לליקוי מאורות קשה, העדפת שיקולים פוליטיים צרים על טובתה של המדינה ועל חוסנה החברתי, ביטחונה ושרידותה" מאת צבי זינגר התנועה לאיכות השלטון תובעת מראש הממשלה לחזור בו מן הכוונה להאריך את "חוק טל", המאפשר דחיית שירות בצה"ל לתלמידי ישיבות "שתורתם אומנותם". התנועה תובעת גם משרי הממשלה להתנגד להארכת תוקפו של החוק. […]

התנועה לאיכות השלטון לרה"מ: "בטלו את חוק טל!"

"חוק טל הינו ביטוי לליקוי מאורות קשה, העדפת שיקולים פוליטיים צרים על טובתה של המדינה ועל חוסנה החברתי, ביטחונה ושרידותה" מאת צבי זינגר התנועה לאיכות השלטון תובעת מראש הממשלה לחזור בו מן הכוונה להאריך את "חוק טל", המאפשר דחיית שירות בצה"ל לתלמידי ישיבות "שתורתם אומנותם". התנועה תובעת גם משרי הממשלה להתנגד להארכת תוקפו של החוק. […]

"חוק טל הינו ביטוי לליקוי מאורות קשה, העדפת שיקולים פוליטיים צרים על טובתה של המדינה ועל חוסנה החברתי, ביטחונה ושרידותה"

מאת צבי זינגר

התנועה לאיכות השלטון תובעת מראש הממשלה לחזור בו מן הכוונה להאריך את "חוק טל", המאפשר דחיית שירות בצה"ל לתלמידי ישיבות "שתורתם אומנותם". התנועה תובעת גם משרי הממשלה להתנגד להארכת תוקפו של החוק. זאת, על רקע הודעתו של ראש הממשלה אתמול, כי יעלה בישיבת הממשלה הקרובה, את ההצעה להאריך את תוקף החוק בחמש שנים נוספות.

במכתב מפורט שהעביר היום לראש הממשלה ולשרים, טען מנכ"ל התנועה אלי סולם, כי חוק טל הינו "ביטוי לליקוי מאורות קשה, העדפת שיקולים פוליטיים צרים על טובתה של המדינה, על חוסנה החברתי ועל ביטחונה ושרידותה".

במכתב נאמר עוד כי החוק מפלה בין דם לדם, בין אלה הנושאים בנטל לבין אלו הפטורים בפועל מנשיאה בנטל. "בכך יוצר החוק אווירה קשה, אווירה הפוגעת במוטיבציה לשרת את המדינה ומביאה ניכור הולך וגובר בין חלקי הציבור השונים".

התנועה לאיכות השלטון אומרת כי מהנתונים – כפי שהובאו על ידי המדינה בפני בג"צ, לפני כשנה בלבד – עולה כי אומנם קיים גידול מסויים ביחס למצטרפים לשירות האזרחי, לשירות במסגרת פרוייקט שח"ר ולמתגייסים לשירות קרבי במסגרת הנח"ל החרדי. אולם בבחינה מדוקדקת של הנתונים, בחלוף למעלה מ-9 שנים מאז חקיקת החוק, "מדובר עדיין בהישגים דלים, ובמספרים מצומצמים, שמשמעותם האחת היא כשלון החוק, במתכונתו הנוכחית".

במכתב טוען מנכ"ל התנועה, כי בתקופה בה הסדקים בסולידריות ובערבות ההדדית הופכים לקרעים כואבים ותחושת השייכות והמחויבות למדינה הולכת ונעלמת, הרי שהארכה נוספת של חוק טל פוגעת בשרידותה של מדינת ישראל.

"חוק טל חסר את האמירות וההסדרים הערכיים המתבקשים כדי ליצור משוואה הוגנת", נאמר במכתב. "כל כולו נולד בחטא, כאשר נועד הוא לרצות צרכים פוליטיים, תוך בריחה מהכרעה ערכית. הכרעה ערכית ראויה הייתה מכפיפה את כל ההסדרים לעקרון השוויון בחובת השירות ומעלה על הדגל את המיעוט המשרת, לא רק במלל אלא הלכה למעשה, זאת במקום לרמוס אותו ואת זכויותיו, כפי שנעשה עתה.

אהוד ברקבסיור באוגדת איו"ש. צילום - לשכת השר

"נוכח האמור לעיל, ברור, כי אין כל הגיון, במציאות הקיימת לבוא ולהאריך את תקפו של החוק ולהחילו בפעם השלישית. לכל הפחות ראוי כי החוק וחלופותיו יגיעו לדיון מחודש ולשינויים יסודיים, על ידי נבחרי הציבור", נאמר במכתב.

גם שר הביטחון חזר היום ומתח ביקורת על החוק, כפי שהוא. בסיור שערך היום באוגדת איו"ש אמר השר ברק:"בסך הכל החוק לא עמד במה שציפינו ממנו, ונכון להאריך אותו רק למשך שנה – ובמהלך השנה הזאת לעשות סדר בנושא כולו. צריך לאפשר לצה"ל לגייס לגיוס חובה את מי שצה"ל בוחר, ובאותו זמן לקבוע שכל מי שאיננו נקרא לשירות בצה"ל יעשה שירות לאומי-אזרחי בקהילה במקרה הצורך ולאחר מכן יתפנה לשוק העבודה".

ברק אף תבע כי המתגייסים לצה"ל, יקבלו מעבר לשנה הראשונה שכר, שבהדרגה יתקרב אל שכר המינימום. זאת כדי לאפשר לחיילים, ובעיקר ללוחמים, "להיכנס לחיים הצעירים שלהם ברגל ימין".

"חוק טל הינו ביטוי לליקוי מאורות קשה, העדפת שיקולים פוליטיים צרים על טובתה של המדינה ועל חוסנה החברתי, ביטחונה ושרידותה"

מאת צבי זינגר

התנועה לאיכות השלטון תובעת מראש הממשלה לחזור בו מן הכוונה להאריך את "חוק טל", המאפשר דחיית שירות בצה"ל לתלמידי ישיבות "שתורתם אומנותם". התנועה תובעת גם משרי הממשלה להתנגד להארכת תוקפו של החוק. זאת, על רקע הודעתו של ראש הממשלה אתמול, כי יעלה בישיבת הממשלה הקרובה, את ההצעה להאריך את תוקף החוק בחמש שנים נוספות.

במכתב מפורט שהעביר היום לראש הממשלה ולשרים, טען מנכ"ל התנועה אלי סולם, כי חוק טל הינו "ביטוי לליקוי מאורות קשה, העדפת שיקולים פוליטיים צרים על טובתה של המדינה, על חוסנה החברתי ועל ביטחונה ושרידותה".

במכתב נאמר עוד כי החוק מפלה בין דם לדם, בין אלה הנושאים בנטל לבין אלו הפטורים בפועל מנשיאה בנטל. "בכך יוצר החוק אווירה קשה, אווירה הפוגעת במוטיבציה לשרת את המדינה ומביאה ניכור הולך וגובר בין חלקי הציבור השונים".

התנועה לאיכות השלטון אומרת כי מהנתונים – כפי שהובאו על ידי המדינה בפני בג"צ, לפני כשנה בלבד – עולה כי אומנם קיים גידול מסויים ביחס למצטרפים לשירות האזרחי, לשירות במסגרת פרוייקט שח"ר ולמתגייסים לשירות קרבי במסגרת הנח"ל החרדי. אולם בבחינה מדוקדקת של הנתונים, בחלוף למעלה מ-9 שנים מאז חקיקת החוק, "מדובר עדיין בהישגים דלים, ובמספרים מצומצמים, שמשמעותם האחת היא כשלון החוק, במתכונתו הנוכחית".

במכתב טוען מנכ"ל התנועה, כי בתקופה בה הסדקים בסולידריות ובערבות ההדדית הופכים לקרעים כואבים ותחושת השייכות והמחויבות למדינה הולכת ונעלמת, הרי שהארכה נוספת של חוק טל פוגעת בשרידותה של מדינת ישראל.

"חוק טל חסר את האמירות וההסדרים הערכיים המתבקשים כדי ליצור משוואה הוגנת", נאמר במכתב. "כל כולו נולד בחטא, כאשר נועד הוא לרצות צרכים פוליטיים, תוך בריחה מהכרעה ערכית. הכרעה ערכית ראויה הייתה מכפיפה את כל ההסדרים לעקרון השוויון בחובת השירות ומעלה על הדגל את המיעוט המשרת, לא רק במלל אלא הלכה למעשה, זאת במקום לרמוס אותו ואת זכויותיו, כפי שנעשה עתה.

אהוד ברקבסיור באוגדת איו"ש. צילום - לשכת השר

"נוכח האמור לעיל, ברור, כי אין כל הגיון, במציאות הקיימת לבוא ולהאריך את תקפו של החוק ולהחילו בפעם השלישית. לכל הפחות ראוי כי החוק וחלופותיו יגיעו לדיון מחודש ולשינויים יסודיים, על ידי נבחרי הציבור", נאמר במכתב.

גם שר הביטחון חזר היום ומתח ביקורת על החוק, כפי שהוא. בסיור שערך היום באוגדת איו"ש אמר השר ברק:"בסך הכל החוק לא עמד במה שציפינו ממנו, ונכון להאריך אותו רק למשך שנה – ובמהלך השנה הזאת לעשות סדר בנושא כולו. צריך לאפשר לצה"ל לגייס לגיוס חובה את מי שצה"ל בוחר, ובאותו זמן לקבוע שכל מי שאיננו נקרא לשירות בצה"ל יעשה שירות לאומי-אזרחי בקהילה במקרה הצורך ולאחר מכן יתפנה לשוק העבודה".

ברק אף תבע כי המתגייסים לצה"ל, יקבלו מעבר לשנה הראשונה שכר, שבהדרגה יתקרב אל שכר המינימום. זאת כדי לאפשר לחיילים, ובעיקר ללוחמים, "להיכנס לחיים הצעירים שלהם ברגל ימין".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן