Skip to content

איגוד הפרלמנטים הבינלאומי: החמאס לא ישותף בדיונים

סוף לעימות בין הכנסת לאיגוד הפרלמנטים העולמי: יום לאחר שאיים בפרישת הכנסת מהאיגוד – קיבל יו"ר הכנסת מכתב התנצלות והבטחה שלא לשתף את נציגי החמאס בדיונים מאת צבי זינגר יום לאחר שיו"ר הכנסת שיגר מחאה חריפה לאיגוד הפרלמנטים הבינלאומי (IPU), והודיע כי הוא שוקל פרישה מן האיגוד – שיגר מזכ"ל האיגוד אנדרס ג'ונסון מכתב ליו"ר […]

איגוד הפרלמנטים הבינלאומי: החמאס לא ישותף בדיונים

סוף לעימות בין הכנסת לאיגוד הפרלמנטים העולמי: יום לאחר שאיים בפרישת הכנסת מהאיגוד – קיבל יו"ר הכנסת מכתב התנצלות והבטחה שלא לשתף את נציגי החמאס בדיונים מאת צבי זינגר יום לאחר שיו"ר הכנסת שיגר מחאה חריפה לאיגוד הפרלמנטים הבינלאומי (IPU), והודיע כי הוא שוקל פרישה מן האיגוד – שיגר מזכ"ל האיגוד אנדרס ג'ונסון מכתב ליו"ר […]

סוף לעימות בין הכנסת לאיגוד הפרלמנטים העולמי: יום לאחר שאיים בפרישת הכנסת מהאיגוד – קיבל יו"ר הכנסת מכתב התנצלות והבטחה שלא לשתף את נציגי החמאס בדיונים

מאת צבי זינגר

יום לאחר שיו"ר הכנסת שיגר מחאה חריפה לאיגוד הפרלמנטים הבינלאומי (IPU), והודיע כי הוא שוקל פרישה מן האיגוד – שיגר מזכ"ל האיגוד אנדרס ג'ונסון מכתב ליו"ר הכנסת והתחייב שלא לשתף את נציגי החמאס בדיוני הארגון.

במכתב, שהגיע בשעות אחר הצהריים (ג') לשכת יו"ר הכנסת, הסביר ג'ונסון כי נציגי החמאס הגיעו לג'נבה במסגרת ארגון שאינו ממשלתי (NGO), במטרה להופיע בפני הוועדה לזכויות אדם ולסקור את מצבם של הפרלמנטרים הפלשתינים המצויים בישראל במעצר מנהלי.

ג'ונסון הדגיש במכתבו ליו"ר הכנסת כי הוא מצטער, על שהמאמץ הכנה של הוועדה לדון בנושא "נוצל על ידי המשלחת הפלסטינית" והודיע כי לאיגוד הפרלמנטים הבינלאומי "לא היה ולא יהיה כל ממשק עם החמאס". עוד הוסיף ג'ונסון כי לוועדה לזכויות אדם לא היה כל רצון להתערב בדיון פוליטי והוועדה אף דחתה באופן נחרץ כמה מההצהרות שהשמיעה המשלחת הפלשתינית."

יו"ר הכנסת, השוהה בביקור רשמי באירלנד, אמר בתגובה: "מוטב אילו לא היינו נקלעים למצב זה ואילו האיגוד לא היה מאפשר במה כזו לארגון טרור. אנו מעריכים את תגובתו המידית של האיגוד, ומקבלים את התנצלותו".

סוף לעימות בין הכנסת לאיגוד הפרלמנטים העולמי: יום לאחר שאיים בפרישת הכנסת מהאיגוד – קיבל יו"ר הכנסת מכתב התנצלות והבטחה שלא לשתף את נציגי החמאס בדיונים

מאת צבי זינגר

יום לאחר שיו"ר הכנסת שיגר מחאה חריפה לאיגוד הפרלמנטים הבינלאומי (IPU), והודיע כי הוא שוקל פרישה מן האיגוד – שיגר מזכ"ל האיגוד אנדרס ג'ונסון מכתב ליו"ר הכנסת והתחייב שלא לשתף את נציגי החמאס בדיוני הארגון.

במכתב, שהגיע בשעות אחר הצהריים (ג') לשכת יו"ר הכנסת, הסביר ג'ונסון כי נציגי החמאס הגיעו לג'נבה במסגרת ארגון שאינו ממשלתי (NGO), במטרה להופיע בפני הוועדה לזכויות אדם ולסקור את מצבם של הפרלמנטרים הפלשתינים המצויים בישראל במעצר מנהלי.

ג'ונסון הדגיש במכתבו ליו"ר הכנסת כי הוא מצטער, על שהמאמץ הכנה של הוועדה לדון בנושא "נוצל על ידי המשלחת הפלסטינית" והודיע כי לאיגוד הפרלמנטים הבינלאומי "לא היה ולא יהיה כל ממשק עם החמאס". עוד הוסיף ג'ונסון כי לוועדה לזכויות אדם לא היה כל רצון להתערב בדיון פוליטי והוועדה אף דחתה באופן נחרץ כמה מההצהרות שהשמיעה המשלחת הפלשתינית."

יו"ר הכנסת, השוהה בביקור רשמי באירלנד, אמר בתגובה: "מוטב אילו לא היינו נקלעים למצב זה ואילו האיגוד לא היה מאפשר במה כזו לארגון טרור. אנו מעריכים את תגובתו המידית של האיגוד, ומקבלים את התנצלותו".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן