משרד הבריאות "מחזיר הביתה" את אחיות בתי הספר בדרום הארץ

יחימוביץ' בדיון בועדת העבודה והרווחה: "העבדות של האחיות המועסקות בידי קבלנים, הפקרת הרפואה המונעת, הזנחת התלמידים והסכנה לפריצת מגיפות – מחייבים התעשתות". משרד הבריאות החל לגייס אחיות בתי ספר לשירות המדינה בדרום הארץ תחת הכותרת: הדרום מחפש 20 מלאכיות

משרד הבריאות "מחזיר הביתה" את אחיות בתי הספר בדרום הארץ

יחימוביץ' בדיון בועדת העבודה והרווחה: "העבדות של האחיות המועסקות בידי קבלנים, הפקרת הרפואה המונעת, הזנחת התלמידים והסכנה לפריצת מגיפות – מחייבים התעשתות". משרד הבריאות החל לגייס אחיות בתי ספר לשירות המדינה בדרום הארץ תחת הכותרת: הדרום מחפש 20 מלאכיות

נמצא את עצמנו חשופים ולא מוכנים. יחימוביץ' (צילום: מיכל בירן)

יחימוביץ' בדיון בועדת העבודה והרווחה: "העבדות של האחיות המועסקות בידי קבלנים, הפקרת הרפואה המונעת, הזנחת התלמידים והסכנה לפריצת מגיפות – מחייבים התעשתות". משרד הבריאות החל לגייס אחיות בתי ספר לשירות המדינה בדרום הארץ תחת הכותרת: הדרום מחפש 20 מלאכיות

מאת עמית קרטס בנין

יו"ר מפלגת העבודה, שלי יחימוביץ', אמרה בדיון בוועדת עבודה ורווחה, כי ייתכן ובשלה הקרקע הציבורית לתקן שגיאה וכשל חמורים במערכת הבריאות ולהלאים את שירותי בריאות התלמיד.

יחימוביץ', אשר עוסקת בנושא כבר שש שנים ואף הגישה הצעת חוק בעניין, אמרה  בישיבת הועדה, כי מדובר בהפרטת אחד השירותים הלאומיים הבסיסיים ביותר, אשר אינם נתונים כלל לוויכוח, על גבולות ההפרטה. "רפואה מונעת היא הכרח לאומי בכל מדינה מערבית מפותחת. מדינת ישראל היתה המובילה בתחום זה באמצעות אחיות בריאות התלמיד וטיפות החלב ואף זכתה בפרסי ארגון הבריאות העולמי, אולם מרגע שאחיות בריאות התלמיד הועברו לקבלנים, הרפואה המונעת הדרדרה והלכה, וכיום אנו נמצאים במצב כה חמור עד שהפרטה זו מאיימת גם על בריאות הציבור וגם על הכלכלה.

"מי שחושב שחסך כמה שקלים בגלל ההפרטה יתבדה כשתהיה התפרצות של מגיפות, בגלל שיעורי חיסון ירודים. מגיפות כאלה יביאו לקריסת מערכת הבריאות ואז נמצא את עצמנו חשופים וחלשים ובלתי מוכנים, ממש כפי שקרה בשריפה בכרמל אחרי ייבוש שיטתי של שירותי הכבאות."

"הדרום מחכה לך". סגן השר יעקב ליצמן (צילום: אתר הכנסת)

יחימוביץ' הדגישה, כי מעבר לעובדה שהילדים מוזנחים וחסרי כתובת, שהיתה פעם כה טבעית בבית הספר – אחות ביה"ס, מדובר בעבדות ושיעבוד של אחיות בריאות התלמיד. אחיות אלה הן, לטענתה, עובדות קבלן מנוצלות ועשוקות אשר זכויותיהן מופרות כל הזמן, "הן עוברות מקבלן לקבלן ואין להן כל עתיד תעסוקתי. האוצר יודע לדבר יפה מאוד על כמה עובדי הקבלן הם מסכנים ,אבל כאן הוא נותן ידו לעושק ולעבדות של מאות נשים משכילות, מסורות, בנות מעמד הביניים, שבשל צורת ההעסקה הקבלנית הן נשים עניות".

המכרז בוטל

ממשרד הבריאות נמסר, כי לאחר בדיקה יסודית הודיעה ועדת המכרזים של משרד הבריאות על ביטול המכרז למתן שירותי בריאות התלמיד. מכיוון שניתנה זכות טיעון לאחת המציעות, עדיין אין מדובר בהחלטה סופית. על פי מדיניות הנהלת המשרד, יש להבטיח מעל לכל ספק מתן שירות הולם איכותי ורחב יותר מהשירות שניתן כיום. לאחר שנבחנו כל ההצעות, החליטה ועדת המכרזים לבטל את המכרז לשירותי בריאות התלמיד, מהסיבות הבאות: מתוך שלושת ההצעות שהוגשו, נקבעה הצעה אחת במחיר נמוך בצורה קיצונית מההערכה התקציבית של מתן השירות. לאחר שלא ניתן מענה מניח את הדעת על הפערים שבין ההצעה לדרישות השירות, החליטה הועדה על פסילת ההצעה. המציע יוזמן לטעון עמדתו.

ההפרטה נסוגה בדרום הארץ

שתי ההצעות האחרות שהוגשו חרגו באופן קיצוני מההערכה התקציבית של מתן השירות, והיו יקרות באופן שלא איפשר לבחור בהן, מחמת פגיעה בקופה הציבורית. על פי החלטת סגן שר הבריאות ח"כ  יעקב ליצמן, יעברו שירותי בריאות התלמיד במחוזות אשקלון ודרום לניהול ישיר של משרד הבריאות. כבר היום החלו בקליטת האחיות מחברת 'נטלי' לשירות המדינה, כשלכך הוקצו 87 תקנים. ביתר האזורים תמשיך חברת 'נטלי' את מתן השירות, תוך בקרה קפדנית של משרד הבריאות על שיעור הכיסוי של החיסונים ובדיקות למתן שירות איכותי , על פי דרישות מינהל שירותי בריאות הציבור. דיון באופן ההסדרה ארוך הטווח של שירותי בריאות התלמיד יבוצע בתיאום משרדי הבריאות, האוצר והמשפטים בשים לב להחלטת בג"ץ בנושא.

אם את אחות במקצועך…

משרד הבריאות מגייס אחיות לשירותי בריאות הילד בדרום. תחת הכותרת: "הדרום מחכה לך" ו-" הדרום מחכה ל-20 מלאכיות",  מתפרסמת ההודעה הבאה: "אם את אחות במצועך, זו ההזדמנות שלך לקריירה חדשה, מרגשת, מלאת עניין ומתגמלת. משרד הבריאות מציע לך לעבוד בסביבה אנושית, מאתגרת הזקוקה לידע, אוזן קשבת…"

יחימוביץ' שיבחה את סגן השר ליצמן על כך, שלראשונה זה 15 שנה הוא הצליח להחזיר לאחריות המדינה את שירותי בריאות התלמיד בנגב, איחלה לו הצלחה בפיילוט, וקראה לו לעמוד במערכה מול האוצר, כדי שהפיילוט יורחב לכל הארץ.

 

נמצא את עצמנו חשופים ולא מוכנים. יחימוביץ' (צילום: מיכל בירן)

יחימוביץ' בדיון בועדת העבודה והרווחה: "העבדות של האחיות המועסקות בידי קבלנים, הפקרת הרפואה המונעת, הזנחת התלמידים והסכנה לפריצת מגיפות – מחייבים התעשתות". משרד הבריאות החל לגייס אחיות בתי ספר לשירות המדינה בדרום הארץ תחת הכותרת: הדרום מחפש 20 מלאכיות

מאת עמית קרטס בנין

יו"ר מפלגת העבודה, שלי יחימוביץ', אמרה בדיון בוועדת עבודה ורווחה, כי ייתכן ובשלה הקרקע הציבורית לתקן שגיאה וכשל חמורים במערכת הבריאות ולהלאים את שירותי בריאות התלמיד.

יחימוביץ', אשר עוסקת בנושא כבר שש שנים ואף הגישה הצעת חוק בעניין, אמרה  בישיבת הועדה, כי מדובר בהפרטת אחד השירותים הלאומיים הבסיסיים ביותר, אשר אינם נתונים כלל לוויכוח, על גבולות ההפרטה. "רפואה מונעת היא הכרח לאומי בכל מדינה מערבית מפותחת. מדינת ישראל היתה המובילה בתחום זה באמצעות אחיות בריאות התלמיד וטיפות החלב ואף זכתה בפרסי ארגון הבריאות העולמי, אולם מרגע שאחיות בריאות התלמיד הועברו לקבלנים, הרפואה המונעת הדרדרה והלכה, וכיום אנו נמצאים במצב כה חמור עד שהפרטה זו מאיימת גם על בריאות הציבור וגם על הכלכלה.

"מי שחושב שחסך כמה שקלים בגלל ההפרטה יתבדה כשתהיה התפרצות של מגיפות, בגלל שיעורי חיסון ירודים. מגיפות כאלה יביאו לקריסת מערכת הבריאות ואז נמצא את עצמנו חשופים וחלשים ובלתי מוכנים, ממש כפי שקרה בשריפה בכרמל אחרי ייבוש שיטתי של שירותי הכבאות."

"הדרום מחכה לך". סגן השר יעקב ליצמן (צילום: אתר הכנסת)

יחימוביץ' הדגישה, כי מעבר לעובדה שהילדים מוזנחים וחסרי כתובת, שהיתה פעם כה טבעית בבית הספר – אחות ביה"ס, מדובר בעבדות ושיעבוד של אחיות בריאות התלמיד. אחיות אלה הן, לטענתה, עובדות קבלן מנוצלות ועשוקות אשר זכויותיהן מופרות כל הזמן, "הן עוברות מקבלן לקבלן ואין להן כל עתיד תעסוקתי. האוצר יודע לדבר יפה מאוד על כמה עובדי הקבלן הם מסכנים ,אבל כאן הוא נותן ידו לעושק ולעבדות של מאות נשים משכילות, מסורות, בנות מעמד הביניים, שבשל צורת ההעסקה הקבלנית הן נשים עניות".

המכרז בוטל

ממשרד הבריאות נמסר, כי לאחר בדיקה יסודית הודיעה ועדת המכרזים של משרד הבריאות על ביטול המכרז למתן שירותי בריאות התלמיד. מכיוון שניתנה זכות טיעון לאחת המציעות, עדיין אין מדובר בהחלטה סופית. על פי מדיניות הנהלת המשרד, יש להבטיח מעל לכל ספק מתן שירות הולם איכותי ורחב יותר מהשירות שניתן כיום. לאחר שנבחנו כל ההצעות, החליטה ועדת המכרזים לבטל את המכרז לשירותי בריאות התלמיד, מהסיבות הבאות: מתוך שלושת ההצעות שהוגשו, נקבעה הצעה אחת במחיר נמוך בצורה קיצונית מההערכה התקציבית של מתן השירות. לאחר שלא ניתן מענה מניח את הדעת על הפערים שבין ההצעה לדרישות השירות, החליטה הועדה על פסילת ההצעה. המציע יוזמן לטעון עמדתו.

ההפרטה נסוגה בדרום הארץ

שתי ההצעות האחרות שהוגשו חרגו באופן קיצוני מההערכה התקציבית של מתן השירות, והיו יקרות באופן שלא איפשר לבחור בהן, מחמת פגיעה בקופה הציבורית. על פי החלטת סגן שר הבריאות ח"כ  יעקב ליצמן, יעברו שירותי בריאות התלמיד במחוזות אשקלון ודרום לניהול ישיר של משרד הבריאות. כבר היום החלו בקליטת האחיות מחברת 'נטלי' לשירות המדינה, כשלכך הוקצו 87 תקנים. ביתר האזורים תמשיך חברת 'נטלי' את מתן השירות, תוך בקרה קפדנית של משרד הבריאות על שיעור הכיסוי של החיסונים ובדיקות למתן שירות איכותי , על פי דרישות מינהל שירותי בריאות הציבור. דיון באופן ההסדרה ארוך הטווח של שירותי בריאות התלמיד יבוצע בתיאום משרדי הבריאות, האוצר והמשפטים בשים לב להחלטת בג"ץ בנושא.

אם את אחות במקצועך…

משרד הבריאות מגייס אחיות לשירותי בריאות הילד בדרום. תחת הכותרת: "הדרום מחכה לך" ו-" הדרום מחכה ל-20 מלאכיות",  מתפרסמת ההודעה הבאה: "אם את אחות במצועך, זו ההזדמנות שלך לקריירה חדשה, מרגשת, מלאת עניין ומתגמלת. משרד הבריאות מציע לך לעבוד בסביבה אנושית, מאתגרת הזקוקה לידע, אוזן קשבת…"

יחימוביץ' שיבחה את סגן השר ליצמן על כך, שלראשונה זה 15 שנה הוא הצליח להחזיר לאחריות המדינה את שירותי בריאות התלמיד בנגב, איחלה לו הצלחה בפיילוט, וקראה לו לעמוד במערכה מול האוצר, כדי שהפיילוט יורחב לכל הארץ.

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן