Skip to content

הסערה סביב הדחתו של גלעד נתן נמשכת

היועץ המשפטי לכנסת הפיץ היום מכתב כדי להרגיע את הרוחות בעניין הדחתו של ד"ר גלעד נתן מתפקיד חוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת. האגודה לזכויות האזרח פנתה ליו"ר הכנסת וטענה כי ההדחה מונעת מלחץ פוליטי

הסערה סביב הדחתו של גלעד נתן נמשכת

היועץ המשפטי לכנסת הפיץ היום מכתב כדי להרגיע את הרוחות בעניין הדחתו של ד"ר גלעד נתן מתפקיד חוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת. האגודה לזכויות האזרח פנתה ליו"ר הכנסת וטענה כי ההדחה מונעת מלחץ פוליטי

היועץ המשפטי לכנסת, איל ינון, העביר היום מכתב לחברי הכנסת המתייחס להעברתו של ד"ר גלעד נתן מתפקידו כחוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת. במכתב הוא מדגיש כי לא הופעל עליו או על מקבלי ההחלטות בכנסת כל לחץ פוליטי להדחה, אך גם דוחה מכל וכול את הטענות כי מחקריו של נתן במרכז המחקר והמידע של הכנסת היו מגמתיים או מוטים. לטענתו, הועבר נתן מתפקידו בשל ביקורת חריפה שמתח על מפלגות ועל שר הביטחון וראש הממשלה בטורי עמדה שפירסם בשנים 2009-2007.

צוות מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בכנס מ-2010

"תחילת הפרשה בפרסום באתר אינטרנט שלפיו מחקר שכתב ד"ר נתן בנושא המסתננים לקה בהטיה פוליטית ובמגמתיות, שנבעה, כך לפי אותו פרסום, מדעותיו הפוליטיות של ד"ר נתן כפי שבאו לידי ביטוי בכתיבתו הפובליציסטית לאורך השנים באתרי אינטרנט שונים.

"בעקבות פרסום זה, ופרסומים נוספים שבאו בעקבותיו, ובהם הועלו טענות דומות, נשלח מחקרו האמור של ד"ר נתן לבדיקה חיצונית אצל חוקרת העוסקת בתחום. בדיקה זו העלתה כי המחקר אינו מוטה או מגמתי וכי הוא עומד בסטנדרטים מקצועיים מקובלים.

"במקביל לבדיקה זו הועברו לבחינתי פרסומיו הפובליציסטיים של ד"ר נתן, אשר התפרסמו במהלך התקופה שבה עבד כחוקר במרכז המחקר והמידע. עיון באותם מאמרים העלה כי במקביל לעבודתו בכנסת עסק ד"ר נתן בכתיבת ביקורת פוליטית חריפה ובוטה נגד חברי כנסת וסיעות בכנסת, כתיבה החורגת לדעתי מכל אמת מידה שהדעת סובלת כשמדובר בעובדי הכנסת בכלל ובחוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת בפרט" (ההדגשה במקור).

ההנחיות לעובדי מדינה

היועץ המשפטי לכנסת מצרף למכתב דוגמאות מכתיבתו הפובליצסטית של נתן, למשל קטע ממאמר מ-2007 שפורסם באתר "הגדה השמאלית":

"חברים מסיעת האיחוד הלאומי ביקרו בחוותו של שי דרומי. מעניין כשערבי ישראלי נהרג ביפו לאחרונה הם לא ביקרו שם, גם לא את משפחתה של הילדה הפלסטינית שנהרגה מכדור גומי של שוטר מג"ב.

"אבל היכן שיהודי הרג ערבי, אפשר תמיד לצפות לביקור הזדהות של אנשי המקבילה הישראלית של לה פן – בצרפת, פלמבלוקס בבלגיה ומפלגתו של יורג היידר באוסטריה… מבחינת האיחוד הלאומי יש כאן הזדמנות להסית את אנשי ההתיישבות העובדת נגד הערבים, ליצוק עוד שנאה גזענית מזוקקת לסכסוך הישראלי פלסטיני… אנשי האיחוד הלאומי לא יחמיצו הזדמנות להסית את העובדים זה נגד זה מתוך לאומנות… המוסר הכפול של הימין הלאומני מלווה את הפאשיזם על גווניו והכלאותיו לכל אורך תקופת קיומו…".

הדיון בשאלה אם היתה הצדקה להפסקת עבודתו של נתן בממ"מ לא אמור להיות מסובך: לשם כך נכתבו הוראות התקשי"ר (תקנון שירות המדינה) המפרטות בין היתר את ענייני המשמעת בסעיף 42.537. על פי ההנחיות "אסור לעובד באיזו דרגה שהיא לבקר בצורה מעליבה או פוגעת את הממשלה המכהנת באותה עת או משרדיה, ו\או כל ממשלה שכיהנה בעבר, ו\או מדיניות קודמת של משרדי הממשלה". כמו כן אוסר סעיף נוסף לבקר את הכנסת וועדותיה בצורה מעליבה או פוגעת.

יש להדגיש כי האיסור הוא על העלבת הממשלה ומשרדיה או הכנסת וועדותיה, ולא באשר לסיעות וחברי כנסת. פרט לכך מותר לעובד בדרגתו של נתן לפרסם דברי ביקורת.

האם לפי הנחיות אלה ביקורתו של נתן על "האיחוד הלאומי" יכולה להיחשב כביקורת מעליבה על הכנסת? קשה להסכים. עוד מצוטט במכתב היועץ קטע ממאמר על בנימין נתניהו שפירסם נתן באתר Y-net:

"נתניהו חוזר ללהטוטיו ואשליותיו…"; "הקוסם זורה שוב אשליות"; "עוד קדנציה של אדון האשליות ומשרת העשירים תביא להגדלת פערים, חיסול מדינת הרווחה, הפרטת נכסי הלאום והריסת הכלכלה. את הנזק שהוא כבר גרם לשירות הציבורי, לזכויות העובדים, לשמונת העשירונים התחתונים, לחינוך ולבריאות, לתרבות ולתשתית, יידרשו עוד שנים בשביל לתקן". הטקסט פורסם ב-27 בינואר 2009, לקראת הבחירות, ובזמן זה נתניהו אף לא היה חבר בממשלה. האם מדובר בהתבטאות "מעליבה או פוגעת" או בביקורת לגיטימית? התשובה כנראה בעיני המתבונן, ולפיכך הטענה כי מאחורי ההדחה עמדו מניעים פוליטיים כה מתקבלת על הדעת.

יועץ הכנסת שינה את עמדתו

יש לציין כי היועץ המשפטי לכנסת מודה כי הפרשה החלה לאחר תלונות מגורם חיצוני, שהוא אתר "מידה" המופעל על ידי ארגון "אל הפרט: חירות ואחריות אזרחית". התלונות של "מידה" הופיעו לאחר פרסום דו"ח הממ"מ שכתב נתן ובו נקבע בין השאר כי בניגוד לרושם הציבורי הפשיעה בקרב מבקשי המקלט המכונים "מסתננים" אינה גבוהה מזו של הציבור הישראלי. כאמור, בדיקה חיצונית של הכנסת בידי גורמים מקצועיים הראתה כי לא נפל כל פגם במחקריו של נתן.

תגובת דובר הכנסת הראשונה לתלונות, שניתנה באוקטובר 2012, דחתה את הטענות נגד ד"ר נתן ופורסמה באתר מידה. בין השאר נטען כי מאמרי העמדה המדוברים פורסמו לפני שנים ולאחר שהעירו לנתן הוא חדל לפרסם מאמרים פובליצסטיים.

חודשיים אחר כך הודח נתן מתפקידו כחוקר והועבר לתפקיד אחר, ובכנסת טוענים כי עמדת הכנסת השתנתה לאחר שהוסיפו לקרוא מאמרים שפירסם בעבר. "חשבנו שמדובר במאמר או שניים אך לא ידענו שיש כל כך הרבה". שינוי העמדה מעורר תמיהה, לכל הפחות, באשר לטוהר המניעים להדחה.

"צל כבד על מרכז המחקר והמידע"

אתמול פנתה האגודה לזכויות האזרח במכתב ליו"ר הכנסת, ראובן ריבלין, ובו ביקשה שלא להעביר את נתן מתפקידו. כך נכתב בפנייה:

"מחקריו של ד"ר נתן סוקרים לאורך שנים באופן קונסיסטנטי ויסודי את תופעות ההגירה, הן בהקשרן המקומי והן בהקשרן הגלובאלי. אכן, העובדות והמסקנות שבמחקריו של ד"ר נתן, המבוססות רובן ככולן על נתונים שקיבל ממשרדי הממשלה השונים ומן הרשויות, אינן עולות בקנה אחד עם סדר היום של ממשלת ישראל ועם מסריה, ולא פעם מצביעות על ליקויים בתפקודה. מחקריו מלמדים, כי רבות מהחלטות הממשלה בתחום הגירת העבודה אינן מקוימות. הם מלמדים על העדר מדיניות לטיפול במבקשי מקלט, ועל כך שמסרים מסיתים נגד מבקשי מקלט, כגון: 'שיעור הפשיעה בקרב המסתננים גבוה', הם חסרי יסוד.

[related-posts]

"משום כך, הותקף ד"ר נתן בשבועות האחרונים שוב ושוב על ידי גורמי ימין. אלה ביקשו להציגו כאיש שמאל רדיקלי, ולהטיל ספק במוניטין המקצועי, במחקריו וביושרתו. בעקבות זאת נבחנה עבודתו של ד"ר נתן על ידי גורם חיצוני, ולא נמצא בה דופי. ואולם, הלחץ לסלק את ד"ר נתן לא פסק, ולבסוף נמצאה התואנה: ד"ר נתן פירסם בעבר מאמרים בעלי אופי פוליטי. הוא עשה כן בהתאם לדין ובידיעת הממונים עליו, וחדל לפני שלוש שנים, בעת שדרגתו לא איפשרה זאת עוד.

"אף על פי כן, המאמרים שפירסם כדין שימשו להנהלת הכנסת תירוץ על מנת להעבירו מתפקידו. אין זאת אלא, שסילוקו של ד"ר נתן מתפקידו נחזה כהתנכלות למחקריו, מתוך מטרה להטיל בהם דופי ולהשתיק מחקרים מסוג זה, שאינם נוחים לממשלה.

"הצגת הדברים על ידי הכנסת, כאילו ד"ר נתן הועבר מתפקידו על מנת להגן על אמון חברי הכנסת והציבור במרכז המחקר והמידע, אינה נכונה, וממילא משיגה תוצאה הפוכה. סילוקו של ד"ר נתן יטיל מעתה צל כבד על מחקרי מרכז המחקר והמידע, ועל הלגיטימציה שזכו לה בקרב הציבור ובקרב הקהילה האקדמית. על החוקרות והחוקרים הוטל אפקט מצנן, שכן הם יודעים כעת, כי אם ברצונם לשמור על תפקידם, עליהם להכפיף את מחקריהם לעמדותיהן של הממשלה ושל הקואליציה, ויש להיזהר מלעורר את חמתן".

דובר הכנסת מסר כי לד"ר גלעד נתן אין אישור להתראיין בנושא ולפיכך לא מובאת כאן תגובתו.

 

היועץ המשפטי לכנסת, איל ינון, העביר היום מכתב לחברי הכנסת המתייחס להעברתו של ד"ר גלעד נתן מתפקידו כחוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת. במכתב הוא מדגיש כי לא הופעל עליו או על מקבלי ההחלטות בכנסת כל לחץ פוליטי להדחה, אך גם דוחה מכל וכול את הטענות כי מחקריו של נתן במרכז המחקר והמידע של הכנסת היו מגמתיים או מוטים. לטענתו, הועבר נתן מתפקידו בשל ביקורת חריפה שמתח על מפלגות ועל שר הביטחון וראש הממשלה בטורי עמדה שפירסם בשנים 2009-2007.

צוות מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בכנס מ-2010

"תחילת הפרשה בפרסום באתר אינטרנט שלפיו מחקר שכתב ד"ר נתן בנושא המסתננים לקה בהטיה פוליטית ובמגמתיות, שנבעה, כך לפי אותו פרסום, מדעותיו הפוליטיות של ד"ר נתן כפי שבאו לידי ביטוי בכתיבתו הפובליציסטית לאורך השנים באתרי אינטרנט שונים.

"בעקבות פרסום זה, ופרסומים נוספים שבאו בעקבותיו, ובהם הועלו טענות דומות, נשלח מחקרו האמור של ד"ר נתן לבדיקה חיצונית אצל חוקרת העוסקת בתחום. בדיקה זו העלתה כי המחקר אינו מוטה או מגמתי וכי הוא עומד בסטנדרטים מקצועיים מקובלים.

"במקביל לבדיקה זו הועברו לבחינתי פרסומיו הפובליציסטיים של ד"ר נתן, אשר התפרסמו במהלך התקופה שבה עבד כחוקר במרכז המחקר והמידע. עיון באותם מאמרים העלה כי במקביל לעבודתו בכנסת עסק ד"ר נתן בכתיבת ביקורת פוליטית חריפה ובוטה נגד חברי כנסת וסיעות בכנסת, כתיבה החורגת לדעתי מכל אמת מידה שהדעת סובלת כשמדובר בעובדי הכנסת בכלל ובחוקר במרכז המחקר והמידע של הכנסת בפרט" (ההדגשה במקור).

ההנחיות לעובדי מדינה

היועץ המשפטי לכנסת מצרף למכתב דוגמאות מכתיבתו הפובליצסטית של נתן, למשל קטע ממאמר מ-2007 שפורסם באתר "הגדה השמאלית":

"חברים מסיעת האיחוד הלאומי ביקרו בחוותו של שי דרומי. מעניין כשערבי ישראלי נהרג ביפו לאחרונה הם לא ביקרו שם, גם לא את משפחתה של הילדה הפלסטינית שנהרגה מכדור גומי של שוטר מג"ב.

"אבל היכן שיהודי הרג ערבי, אפשר תמיד לצפות לביקור הזדהות של אנשי המקבילה הישראלית של לה פן – בצרפת, פלמבלוקס בבלגיה ומפלגתו של יורג היידר באוסטריה… מבחינת האיחוד הלאומי יש כאן הזדמנות להסית את אנשי ההתיישבות העובדת נגד הערבים, ליצוק עוד שנאה גזענית מזוקקת לסכסוך הישראלי פלסטיני… אנשי האיחוד הלאומי לא יחמיצו הזדמנות להסית את העובדים זה נגד זה מתוך לאומנות… המוסר הכפול של הימין הלאומני מלווה את הפאשיזם על גווניו והכלאותיו לכל אורך תקופת קיומו…".

הדיון בשאלה אם היתה הצדקה להפסקת עבודתו של נתן בממ"מ לא אמור להיות מסובך: לשם כך נכתבו הוראות התקשי"ר (תקנון שירות המדינה) המפרטות בין היתר את ענייני המשמעת בסעיף 42.537. על פי ההנחיות "אסור לעובד באיזו דרגה שהיא לבקר בצורה מעליבה או פוגעת את הממשלה המכהנת באותה עת או משרדיה, ו\או כל ממשלה שכיהנה בעבר, ו\או מדיניות קודמת של משרדי הממשלה". כמו כן אוסר סעיף נוסף לבקר את הכנסת וועדותיה בצורה מעליבה או פוגעת.

יש להדגיש כי האיסור הוא על העלבת הממשלה ומשרדיה או הכנסת וועדותיה, ולא באשר לסיעות וחברי כנסת. פרט לכך מותר לעובד בדרגתו של נתן לפרסם דברי ביקורת.

האם לפי הנחיות אלה ביקורתו של נתן על "האיחוד הלאומי" יכולה להיחשב כביקורת מעליבה על הכנסת? קשה להסכים. עוד מצוטט במכתב היועץ קטע ממאמר על בנימין נתניהו שפירסם נתן באתר Y-net:

"נתניהו חוזר ללהטוטיו ואשליותיו…"; "הקוסם זורה שוב אשליות"; "עוד קדנציה של אדון האשליות ומשרת העשירים תביא להגדלת פערים, חיסול מדינת הרווחה, הפרטת נכסי הלאום והריסת הכלכלה. את הנזק שהוא כבר גרם לשירות הציבורי, לזכויות העובדים, לשמונת העשירונים התחתונים, לחינוך ולבריאות, לתרבות ולתשתית, יידרשו עוד שנים בשביל לתקן". הטקסט פורסם ב-27 בינואר 2009, לקראת הבחירות, ובזמן זה נתניהו אף לא היה חבר בממשלה. האם מדובר בהתבטאות "מעליבה או פוגעת" או בביקורת לגיטימית? התשובה כנראה בעיני המתבונן, ולפיכך הטענה כי מאחורי ההדחה עמדו מניעים פוליטיים כה מתקבלת על הדעת.

יועץ הכנסת שינה את עמדתו

יש לציין כי היועץ המשפטי לכנסת מודה כי הפרשה החלה לאחר תלונות מגורם חיצוני, שהוא אתר "מידה" המופעל על ידי ארגון "אל הפרט: חירות ואחריות אזרחית". התלונות של "מידה" הופיעו לאחר פרסום דו"ח הממ"מ שכתב נתן ובו נקבע בין השאר כי בניגוד לרושם הציבורי הפשיעה בקרב מבקשי המקלט המכונים "מסתננים" אינה גבוהה מזו של הציבור הישראלי. כאמור, בדיקה חיצונית של הכנסת בידי גורמים מקצועיים הראתה כי לא נפל כל פגם במחקריו של נתן.

תגובת דובר הכנסת הראשונה לתלונות, שניתנה באוקטובר 2012, דחתה את הטענות נגד ד"ר נתן ופורסמה באתר מידה. בין השאר נטען כי מאמרי העמדה המדוברים פורסמו לפני שנים ולאחר שהעירו לנתן הוא חדל לפרסם מאמרים פובליצסטיים.

חודשיים אחר כך הודח נתן מתפקידו כחוקר והועבר לתפקיד אחר, ובכנסת טוענים כי עמדת הכנסת השתנתה לאחר שהוסיפו לקרוא מאמרים שפירסם בעבר. "חשבנו שמדובר במאמר או שניים אך לא ידענו שיש כל כך הרבה". שינוי העמדה מעורר תמיהה, לכל הפחות, באשר לטוהר המניעים להדחה.

"צל כבד על מרכז המחקר והמידע"

אתמול פנתה האגודה לזכויות האזרח במכתב ליו"ר הכנסת, ראובן ריבלין, ובו ביקשה שלא להעביר את נתן מתפקידו. כך נכתב בפנייה:

"מחקריו של ד"ר נתן סוקרים לאורך שנים באופן קונסיסטנטי ויסודי את תופעות ההגירה, הן בהקשרן המקומי והן בהקשרן הגלובאלי. אכן, העובדות והמסקנות שבמחקריו של ד"ר נתן, המבוססות רובן ככולן על נתונים שקיבל ממשרדי הממשלה השונים ומן הרשויות, אינן עולות בקנה אחד עם סדר היום של ממשלת ישראל ועם מסריה, ולא פעם מצביעות על ליקויים בתפקודה. מחקריו מלמדים, כי רבות מהחלטות הממשלה בתחום הגירת העבודה אינן מקוימות. הם מלמדים על העדר מדיניות לטיפול במבקשי מקלט, ועל כך שמסרים מסיתים נגד מבקשי מקלט, כגון: 'שיעור הפשיעה בקרב המסתננים גבוה', הם חסרי יסוד.

[related-posts]

"משום כך, הותקף ד"ר נתן בשבועות האחרונים שוב ושוב על ידי גורמי ימין. אלה ביקשו להציגו כאיש שמאל רדיקלי, ולהטיל ספק במוניטין המקצועי, במחקריו וביושרתו. בעקבות זאת נבחנה עבודתו של ד"ר נתן על ידי גורם חיצוני, ולא נמצא בה דופי. ואולם, הלחץ לסלק את ד"ר נתן לא פסק, ולבסוף נמצאה התואנה: ד"ר נתן פירסם בעבר מאמרים בעלי אופי פוליטי. הוא עשה כן בהתאם לדין ובידיעת הממונים עליו, וחדל לפני שלוש שנים, בעת שדרגתו לא איפשרה זאת עוד.

"אף על פי כן, המאמרים שפירסם כדין שימשו להנהלת הכנסת תירוץ על מנת להעבירו מתפקידו. אין זאת אלא, שסילוקו של ד"ר נתן מתפקידו נחזה כהתנכלות למחקריו, מתוך מטרה להטיל בהם דופי ולהשתיק מחקרים מסוג זה, שאינם נוחים לממשלה.

"הצגת הדברים על ידי הכנסת, כאילו ד"ר נתן הועבר מתפקידו על מנת להגן על אמון חברי הכנסת והציבור במרכז המחקר והמידע, אינה נכונה, וממילא משיגה תוצאה הפוכה. סילוקו של ד"ר נתן יטיל מעתה צל כבד על מחקרי מרכז המחקר והמידע, ועל הלגיטימציה שזכו לה בקרב הציבור ובקרב הקהילה האקדמית. על החוקרות והחוקרים הוטל אפקט מצנן, שכן הם יודעים כעת, כי אם ברצונם לשמור על תפקידם, עליהם להכפיף את מחקריהם לעמדותיהן של הממשלה ושל הקואליציה, ויש להיזהר מלעורר את חמתן".

דובר הכנסת מסר כי לד"ר גלעד נתן אין אישור להתראיין בנושא ולפיכך לא מובאת כאן תגובתו.

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן