מינוי כחלון – ואיפה נציב שירות המדינה?

מדוע לא נשמע קולו של נציב שירות המדינה על רקע מינוי השערורייתי של משה כחלון ליו"ר מנהל מקרקעי ישראל? בשתיקתו מושך הנציב את השטיח מתחת ליסודות של המנהל הציבורי התקין, המצוי תחת אחריותו, ומסייע באופן אקטיבי בהשחתת הזירה הציבורית הישראלית.

מינוי כחלון – ואיפה נציב שירות המדינה?

מדוע לא נשמע קולו של נציב שירות המדינה על רקע מינוי השערורייתי של משה כחלון ליו"ר מנהל מקרקעי ישראל? בשתיקתו מושך הנציב את השטיח מתחת ליסודות של המנהל הציבורי התקין, המצוי תחת אחריותו, ומסייע באופן אקטיבי בהשחתת הזירה הציבורית הישראלית.

נתניהו עם כחלון. לפחות על הבמה (צילום: רפי מיכאלי)
נתניהו עם כחלון. לעג לנורמות הציבוריות (צילום: רפי מיכאלי)

והנה הגענו לישורת האחרונה, רק רגע לפני הבחירות. ראש הממשלה, הגיבור הטראגי למחצה של מערכת הבחירות, שכרבע מהאלקטורט שהבטיח לו ארתור פינקלשטיין התאדה לו בלא שוב בתוך שלושה חודשים (אך עדיין ינצח את הבחירות, ולכן רק גיבור טראגי למחצה), לא יודע את נפשו מרוב תסכול ומחפש תמרון שעוד לא ניסה, לפני שעוד כמה אחוזים אובדים נעלמים לו ב-48 השעות שנותרו. והנה, השר-עד-היום וגיבור-ישראל-לרגע בתחילת מערכת הבחירות, משה כחלון, הועלה מן האוב והנשייה. למרות שמרד לרגע במלך והצליח לגרוף כשישית מן המנדטים במשחק הכיסאות הווירטואליים חסר החשיבות של ימי הבחירות, הקוסם ההיסטרי מקיסריה, שנותר ללא שפנים, בחר למחול לגיבור הסלולרי הסורר שלו והשיב אותו היום לתפקיד יו"ר מנהל מקרקעי ישראל.

לאור תרגיל בחירות שקוף ונפסד שכזה, ולאור העובדה שהנורמות הציבוריות בישראל הורגלו למרבה הבושה לחזיונות מבישים כגון זה, לא נותר אלא לשאול שאלה אחת קטנה: איפה היה נציב המדינה ואיך לא נשמע קול זעקתו מיד עם פרסום דבר מינויו של כחלון? הרי בהודעת הנציב מס' עג/6 מתאריך 11 בנובמבר האחרון, שעניינה "מינויים בתקופת בחירות", בסעיף 1ג ("מינויים למשרות בכירות בפטור מלא מהליך תחרותי ומשרות נוספות ללא הליך תחרותי"), נכתבו הדברים הבאים:

"ככלל, יש להימנע ממינויים של קבע למשרות אלה, וכן יש להימנע מהפסקת כהונה של נושאי משרות כאלה. ככל שמשרה כזו התפנתה, יש ככלל לאיישה באמצעות ממלא-מקום מתוך שירות המדינה. במקרים בהם קיימת חיוניות באיוש מיידי של המשרה באופן קבוע, תיערך בדיקה פרטנית של הנסיבות. מינוי של קבע בפטור מלא מהליך תחרותי בתקופת בחירות יתאפשר, ככלל, רק על-ידי מינוי מקצועי מובהק מתוך שירות המדינה. הוראות אלה יחולו גם על מינויים אחרים שבסמכות שר או ממשלה, שלא מתקיים בהם הליך תחרותי, אשר ייבחנו בהתאם לעקרונות שבהוראה זו ובשים לב למאפיינים הייחודיים של כל מינוי. קידום של מינוי כאמור יתאפשר רק לאחר קבלת אישור נציב שירות המדינה בהחלטה מנומקת."

כיצד מיישב הנציב את מינוי של כחלון עם הדברים האמורים בהודעתו? האם עלינו להבין שנערכה בדיקה פרטנית של הנציב לנסיבות המינוי? אם כן, ראוי שתופענה תוצאותיה מיד. האם עלינו להבין שכחלון הוא מינוי מקצועי מובהק? אם כן, ראוי שנציב המדינה יפרסם את הטיעונים לזכותו של כחלון כפי ששטחם בפניו ראש הממשלה. ולבסוף – האם עלינו להבין כי קידום המינוי של כחלון זכה באישורו ובברכתו של הנציב משה דיין? אם כן, הנורמות הציבוריות מחייבות שנשמע זאת בקולו, ויפה שעה אחת קודם.

מינוי שערורייתי כגון זה מחייב את הנציב להשמיע קולו ברמה ולנהוג כמנהג יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט אליקים רובינשטיין, שבשום-שכל עשה את המעט שהיה ביכולתו ומנע את שידור מסיבת העיתונאים שבה הוכרז מינוי כחלון. ראוי שהנציב יעשה צדק לתפקידו ויחלץ לגונן על מעט החלקות בציבוריות הישראלית שנותרו לא נגועות בסחי השחיתות הציבורית. על כן עליו לצאת בלא חשש נגד נתניהו ומהלכיו המושחתים והמשחיתים שכן שתיקתו כמוה כמעילה בתפקידו וכוויתור על תפקידו כאחראי על תקינות מינויים וכשרות העסקתם של עובדי ציבור בישראל, גם אם מדובר בראייה מרחיבה של התפקיד.

לסיום, ברי לכל בר-דעת שקולו של הנציב לא ישמע וגם שקולו של יו"ר ועדת הבחירות ישכח כלא היה כאשר כותרות העיתונים מחר וכל מהדורות החדשות מעתה ועד הבחירות יעסקו רק בספין התורן של נתניהו. במצב עניינים זה לא נותר לישראלי הישר וההגון דבר שיוכל לעשותו חוץ מלבוא חשבון עם מרעילי-הבארות של הציבוריות הישראלית ביום הבחירות.


הבהרה

פנה אליי היום דובר נציבות שירות המדינה (ראו תגובתו למאמר זה) והעמיד אותי על טעות משמעותית שנפלה בדבריי: נציב שירות המדינה אינו מוסמך לטפל במינויים של נבחרי ציבור אלא רק של עובדי ציבור. נוסף על כך, נכון לעת זו, תפקיד יו"ר מנהל מקרקעי ישראל הוא תפקיד הנתון בידיו של שר השיכון ועל כן, כבר מעצם הגדרת התפקיד אין התפקיד נתון לסמכותו של הנציב. בעקבות פנייה זו מצאתי לנכון לעמוד על העובדה כי הביקורת שהעברתי אינה נגד הנציב באופן אישי ועל כן בחרתי לעדנה במקומות שהיה ניתן להבין מהם אחרת. חרף היותי חלוק על העמדה המצמצמת של הנציבות באשר לסמכויות הנציב ולאי-יכולתו להתערב בעניינים שכאלה, קל וחומר כאשר הוא שומע אודותם מאמצעי התקשורת, אני מוצא לנכון להדגיש כי הביקורת שהעברתי נוגעת לתפקיד הנציב ולסמכויותיו ואיננה ביקורת אישית על פועלו או אי-פועלו של הנציב. לטעמי, למרות שהחוק אינו מגדיר את תפקידו של הנציב כתפקיד "מתערב", אם לא נעשתה פנייה מסודרת אליו לצורך המינוי, הנורמות הציבוריות והיותו הגורם האמון על מנהל תקין וכשרות מינויים בשירות הציבורי, מחייבות אותו לזעוק מעל לכל במה כאשר יש חשש לתקינות המינוי וכשרותו. את המחלוקת הזה כנראה לא אצליח לפתור מול הנציבות, אך חשבתי שההגינות מחייבת להעמיד דברם על דיוקם ולהתנצל עם הובנתי שלא כראוי.

[related-posts]

4 Comments

 1. אריה גרינבלט-דובר נציבות שירות המדינה
  21 בינואר 2013 @ 13:17

  שלום רב. אבקש לפרסם את תגובתנו: הביקורת שבמאמר- בטעות יסודה! הדברים פשוט אינם נכונים ומבוססים על הנחות שגויות.
  על-פי הפרסומים, המדובר בהבעת כוונה על מינוי עתידי ליו"ר מועצת מינהל מקרקעי ישראל. על פי סעיף 4א לחוק מינהל מקרקעי ישראל, יו"ר המועצה הוא שר!
  אין המדובר כלל במשרה של עובד מדינה. כך שהנושא בתפקיד זה ודרכי מינויו אינם באחריות או בסמכות נציבות שירות המדינה כלל ועיקר; וזאת בנוסף לכך שהמדובר ב"דבר שטרם בא לעולם". היפך. הדרישה כי הנציב ידרש לידיעות תקשורתיות מסוג זה אינה מקובלת עלינו. הנציב אינו אמור להיכנס למגרש המשחקים הפוליטי.
  מובן גם שאיננו מביעים דעה ו/או נוקטים עמדה באשר לפרסומים שבעיתונות. בברכה,אריה גרינבלט, טל. 0506205500

 2. יהודה דורנר
  21 בינואר 2013 @ 8:59

  האמת, עידן ? אם כחלון יעשה רפורמה במנהל מקרקעי ישראל, כזו שדומה אך במעט לרפורמה בסלולר – כי אז זה שווה כל חריגה ממנהל תקין !!! והייתי מצביע לו אפילו אם הוא היה שייך ל'עלה ירוק'. מפלגות השמאל, שלא יודעות להתאחד – יכולות לאכול את הכובע. בחירות מועילות !!

  • עמית מנדלזון
   21 בינואר 2013 @ 13:23

   לאן הגענו, עבירה על החוק מוצדקת בעיני הימין. שוחד הולך למה לא ? רפורמה במנהל ? הצחקת אותי המנהל זה לא סלולרי הוא בלאגן מטורף של אינטרסים. הרפורמה בסלולרי היתה חייבת לבוא, עם כחלון או בלי כחלון. הוא ניצל את זה, ואחרי כן כל שאר שירותו כשר בממשלה דפק כל חוק שיכול היה להיטיב עם הציבור. מטריף אותי לראות כמה הציבור טיפש.

  • עידן בריר
   21 בינואר 2013 @ 23:12

   יהודה,
   אני מוצא את העמדה שלך מטרידה מאוד, לא פחות. גילוי נאות – אני תומך באחת ממפלגות השמאל שלא יודעות להתאחד, אך הייתי ממהר לבקר את ראשיה בדיוק באותה מידה ובאותה מידה של חריפות אם היו נוהגים כנתניהו במקרה דנן.
   מינויים בכלל, ובפרט כאלה של בכירים במנהל הציבורי, הם עניין רגיש שהעיסוק בו ראוי למשנה זהירות ואחריות. מנהל תקין אינו המלצה ואינו ניתן לכיפוף על סמך קפריזה רגעית. אני משוכנע שנתניהו, שנתון בלחץ רב לנוכח הדימום המתמשך של הרשימה המשותפת (שהיא לכשעצמה תוצר נוסף של הפאניקה שלו), יוגע זאת אבל מבין כי למרות הזלזול המופגן שלו במנהל התקין וביושרה המינימלית המתחייבת, רבים מאוהדיו ימחאו לו כפיים על מינוי כחלון, הגיבור הסלולרי, לפתור את "בעיית המנהל", שהוא היה הראשון לזהות אותה, כמובן. אתה מוכיח לו עד כמה הוא צודק ואין לי אלא להצטער על כך.

נתניהו עם כחלון. לפחות על הבמה (צילום: רפי מיכאלי)
נתניהו עם כחלון. לעג לנורמות הציבוריות (צילום: רפי מיכאלי)

והנה הגענו לישורת האחרונה, רק רגע לפני הבחירות. ראש הממשלה, הגיבור הטראגי למחצה של מערכת הבחירות, שכרבע מהאלקטורט שהבטיח לו ארתור פינקלשטיין התאדה לו בלא שוב בתוך שלושה חודשים (אך עדיין ינצח את הבחירות, ולכן רק גיבור טראגי למחצה), לא יודע את נפשו מרוב תסכול ומחפש תמרון שעוד לא ניסה, לפני שעוד כמה אחוזים אובדים נעלמים לו ב-48 השעות שנותרו. והנה, השר-עד-היום וגיבור-ישראל-לרגע בתחילת מערכת הבחירות, משה כחלון, הועלה מן האוב והנשייה. למרות שמרד לרגע במלך והצליח לגרוף כשישית מן המנדטים במשחק הכיסאות הווירטואליים חסר החשיבות של ימי הבחירות, הקוסם ההיסטרי מקיסריה, שנותר ללא שפנים, בחר למחול לגיבור הסלולרי הסורר שלו והשיב אותו היום לתפקיד יו"ר מנהל מקרקעי ישראל.

לאור תרגיל בחירות שקוף ונפסד שכזה, ולאור העובדה שהנורמות הציבוריות בישראל הורגלו למרבה הבושה לחזיונות מבישים כגון זה, לא נותר אלא לשאול שאלה אחת קטנה: איפה היה נציב המדינה ואיך לא נשמע קול זעקתו מיד עם פרסום דבר מינויו של כחלון? הרי בהודעת הנציב מס' עג/6 מתאריך 11 בנובמבר האחרון, שעניינה "מינויים בתקופת בחירות", בסעיף 1ג ("מינויים למשרות בכירות בפטור מלא מהליך תחרותי ומשרות נוספות ללא הליך תחרותי"), נכתבו הדברים הבאים:

"ככלל, יש להימנע ממינויים של קבע למשרות אלה, וכן יש להימנע מהפסקת כהונה של נושאי משרות כאלה. ככל שמשרה כזו התפנתה, יש ככלל לאיישה באמצעות ממלא-מקום מתוך שירות המדינה. במקרים בהם קיימת חיוניות באיוש מיידי של המשרה באופן קבוע, תיערך בדיקה פרטנית של הנסיבות. מינוי של קבע בפטור מלא מהליך תחרותי בתקופת בחירות יתאפשר, ככלל, רק על-ידי מינוי מקצועי מובהק מתוך שירות המדינה. הוראות אלה יחולו גם על מינויים אחרים שבסמכות שר או ממשלה, שלא מתקיים בהם הליך תחרותי, אשר ייבחנו בהתאם לעקרונות שבהוראה זו ובשים לב למאפיינים הייחודיים של כל מינוי. קידום של מינוי כאמור יתאפשר רק לאחר קבלת אישור נציב שירות המדינה בהחלטה מנומקת."

כיצד מיישב הנציב את מינוי של כחלון עם הדברים האמורים בהודעתו? האם עלינו להבין שנערכה בדיקה פרטנית של הנציב לנסיבות המינוי? אם כן, ראוי שתופענה תוצאותיה מיד. האם עלינו להבין שכחלון הוא מינוי מקצועי מובהק? אם כן, ראוי שנציב המדינה יפרסם את הטיעונים לזכותו של כחלון כפי ששטחם בפניו ראש הממשלה. ולבסוף – האם עלינו להבין כי קידום המינוי של כחלון זכה באישורו ובברכתו של הנציב משה דיין? אם כן, הנורמות הציבוריות מחייבות שנשמע זאת בקולו, ויפה שעה אחת קודם.

מינוי שערורייתי כגון זה מחייב את הנציב להשמיע קולו ברמה ולנהוג כמנהג יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט אליקים רובינשטיין, שבשום-שכל עשה את המעט שהיה ביכולתו ומנע את שידור מסיבת העיתונאים שבה הוכרז מינוי כחלון. ראוי שהנציב יעשה צדק לתפקידו ויחלץ לגונן על מעט החלקות בציבוריות הישראלית שנותרו לא נגועות בסחי השחיתות הציבורית. על כן עליו לצאת בלא חשש נגד נתניהו ומהלכיו המושחתים והמשחיתים שכן שתיקתו כמוה כמעילה בתפקידו וכוויתור על תפקידו כאחראי על תקינות מינויים וכשרות העסקתם של עובדי ציבור בישראל, גם אם מדובר בראייה מרחיבה של התפקיד.

לסיום, ברי לכל בר-דעת שקולו של הנציב לא ישמע וגם שקולו של יו"ר ועדת הבחירות ישכח כלא היה כאשר כותרות העיתונים מחר וכל מהדורות החדשות מעתה ועד הבחירות יעסקו רק בספין התורן של נתניהו. במצב עניינים זה לא נותר לישראלי הישר וההגון דבר שיוכל לעשותו חוץ מלבוא חשבון עם מרעילי-הבארות של הציבוריות הישראלית ביום הבחירות.


הבהרה

פנה אליי היום דובר נציבות שירות המדינה (ראו תגובתו למאמר זה) והעמיד אותי על טעות משמעותית שנפלה בדבריי: נציב שירות המדינה אינו מוסמך לטפל במינויים של נבחרי ציבור אלא רק של עובדי ציבור. נוסף על כך, נכון לעת זו, תפקיד יו"ר מנהל מקרקעי ישראל הוא תפקיד הנתון בידיו של שר השיכון ועל כן, כבר מעצם הגדרת התפקיד אין התפקיד נתון לסמכותו של הנציב. בעקבות פנייה זו מצאתי לנכון לעמוד על העובדה כי הביקורת שהעברתי אינה נגד הנציב באופן אישי ועל כן בחרתי לעדנה במקומות שהיה ניתן להבין מהם אחרת. חרף היותי חלוק על העמדה המצמצמת של הנציבות באשר לסמכויות הנציב ולאי-יכולתו להתערב בעניינים שכאלה, קל וחומר כאשר הוא שומע אודותם מאמצעי התקשורת, אני מוצא לנכון להדגיש כי הביקורת שהעברתי נוגעת לתפקיד הנציב ולסמכויותיו ואיננה ביקורת אישית על פועלו או אי-פועלו של הנציב. לטעמי, למרות שהחוק אינו מגדיר את תפקידו של הנציב כתפקיד "מתערב", אם לא נעשתה פנייה מסודרת אליו לצורך המינוי, הנורמות הציבוריות והיותו הגורם האמון על מנהל תקין וכשרות מינויים בשירות הציבורי, מחייבות אותו לזעוק מעל לכל במה כאשר יש חשש לתקינות המינוי וכשרותו. את המחלוקת הזה כנראה לא אצליח לפתור מול הנציבות, אך חשבתי שההגינות מחייבת להעמיד דברם על דיוקם ולהתנצל עם הובנתי שלא כראוי.

[related-posts]

4 Comments

 1. אריה גרינבלט-דובר נציבות שירות המדינה
  21 בינואר 2013 @ 13:17

  שלום רב. אבקש לפרסם את תגובתנו: הביקורת שבמאמר- בטעות יסודה! הדברים פשוט אינם נכונים ומבוססים על הנחות שגויות.
  על-פי הפרסומים, המדובר בהבעת כוונה על מינוי עתידי ליו"ר מועצת מינהל מקרקעי ישראל. על פי סעיף 4א לחוק מינהל מקרקעי ישראל, יו"ר המועצה הוא שר!
  אין המדובר כלל במשרה של עובד מדינה. כך שהנושא בתפקיד זה ודרכי מינויו אינם באחריות או בסמכות נציבות שירות המדינה כלל ועיקר; וזאת בנוסף לכך שהמדובר ב"דבר שטרם בא לעולם". היפך. הדרישה כי הנציב ידרש לידיעות תקשורתיות מסוג זה אינה מקובלת עלינו. הנציב אינו אמור להיכנס למגרש המשחקים הפוליטי.
  מובן גם שאיננו מביעים דעה ו/או נוקטים עמדה באשר לפרסומים שבעיתונות. בברכה,אריה גרינבלט, טל. 0506205500

 2. יהודה דורנר
  21 בינואר 2013 @ 8:59

  האמת, עידן ? אם כחלון יעשה רפורמה במנהל מקרקעי ישראל, כזו שדומה אך במעט לרפורמה בסלולר – כי אז זה שווה כל חריגה ממנהל תקין !!! והייתי מצביע לו אפילו אם הוא היה שייך ל'עלה ירוק'. מפלגות השמאל, שלא יודעות להתאחד – יכולות לאכול את הכובע. בחירות מועילות !!

  • עמית מנדלזון
   21 בינואר 2013 @ 13:23

   לאן הגענו, עבירה על החוק מוצדקת בעיני הימין. שוחד הולך למה לא ? רפורמה במנהל ? הצחקת אותי המנהל זה לא סלולרי הוא בלאגן מטורף של אינטרסים. הרפורמה בסלולרי היתה חייבת לבוא, עם כחלון או בלי כחלון. הוא ניצל את זה, ואחרי כן כל שאר שירותו כשר בממשלה דפק כל חוק שיכול היה להיטיב עם הציבור. מטריף אותי לראות כמה הציבור טיפש.

  • עידן בריר
   21 בינואר 2013 @ 23:12

   יהודה,
   אני מוצא את העמדה שלך מטרידה מאוד, לא פחות. גילוי נאות – אני תומך באחת ממפלגות השמאל שלא יודעות להתאחד, אך הייתי ממהר לבקר את ראשיה בדיוק באותה מידה ובאותה מידה של חריפות אם היו נוהגים כנתניהו במקרה דנן.
   מינויים בכלל, ובפרט כאלה של בכירים במנהל הציבורי, הם עניין רגיש שהעיסוק בו ראוי למשנה זהירות ואחריות. מנהל תקין אינו המלצה ואינו ניתן לכיפוף על סמך קפריזה רגעית. אני משוכנע שנתניהו, שנתון בלחץ רב לנוכח הדימום המתמשך של הרשימה המשותפת (שהיא לכשעצמה תוצר נוסף של הפאניקה שלו), יוגע זאת אבל מבין כי למרות הזלזול המופגן שלו במנהל התקין וביושרה המינימלית המתחייבת, רבים מאוהדיו ימחאו לו כפיים על מינוי כחלון, הגיבור הסלולרי, לפתור את "בעיית המנהל", שהוא היה הראשון לזהות אותה, כמובן. אתה מוכיח לו עד כמה הוא צודק ואין לי אלא להצטער על כך.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן