אושרו תקנות חדשות לחישוב עתודות ביטוח כללי

החישוב החדש יתבסס על אומדנים מדויקים יותר של תביעות עתידיות, על בסיס הניסיון הנצבר של חברות. התקנות והחוזר יחייבו חברות ביטוח לבחון את העתודות ברמת שמרנות ראויה

אושרו תקנות חדשות לחישוב עתודות ביטוח כללי

החישוב החדש יתבסס על אומדנים מדויקים יותר של תביעות עתידיות, על בסיס הניסיון הנצבר של חברות. התקנות והחוזר יחייבו חברות ביטוח לבחון את העתודות ברמת שמרנות ראויה

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ חתם היום על תקנות המורות על אופן חישוב עתודות בביטוח כללי. במקביל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג, פרסם חוזר המפרט הוראות אלו.

מטרת התקנות והחוזר היא לשפר את איכות הדיווח על רווחים של חברות ביטוח בכך שעתודות ביטוח ישקפו באופן עדכני יותר את ההתחייבויות הביטוחיות של החברות. מכיוון שהתקנות מחייבות שינוי אופן חישוב העתודות, יינתן זמן התארגנות לחברות והן ישתקפו רק בדוחות הכספיים ל- 31 במרץ 2014.

על בסיס ניסיון נצבר

באופן טכני, התקנות החדשות והחוזר יבטלו את אופן חישוב העתודות בביטוח כללי שהיה נהוג עד היום – צבירת רווחים בשלוש השנים הראשונות לחיי פוליסות ביטוח. החישוב החדש יתבסס על אומדנים מדויקים יותר של תביעות עתידיות, על בסיס הניסיון הנצבר של חברות. התקנות והחוזר יחייבו חברות ביטוח לבחון את העתודות ברמת שמרנות ראויה על סמך הערכות סטטיסטיות, לפי דרישות החוק ובהתאמה למאפייניה הייחודיים של כל חברה.

שקיפות

בעקבות כך, לחברות הביטוח תינתן האפשרות להכיר ברווחים שנצברו בענף רכב חובה ובענפי ביטוח כללי נוספים באופן מיידי, בכפוף לכללי שמרנות אלו. הממונה יוודא בעזרת ביקורות, כי העתודות משקפות באופן הולם את התחייבויותיהן של חברות הביטוח.

השינוי יגרום לשיפור בהירות הדוחות הכספיים של חברות הביטוח ומאמץ החלטות דומות של רשויות פיקוח מקבילות ברחבי העולם. בנוסף, הדרישות החדשות מחברות הביטוח עומדות בתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ובכללים לעניין הבטחת כושר פירעון (Solvency 2).

שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ חתם היום על תקנות המורות על אופן חישוב עתודות בביטוח כללי. במקביל, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג, פרסם חוזר המפרט הוראות אלו.

מטרת התקנות והחוזר היא לשפר את איכות הדיווח על רווחים של חברות ביטוח בכך שעתודות ביטוח ישקפו באופן עדכני יותר את ההתחייבויות הביטוחיות של החברות. מכיוון שהתקנות מחייבות שינוי אופן חישוב העתודות, יינתן זמן התארגנות לחברות והן ישתקפו רק בדוחות הכספיים ל- 31 במרץ 2014.

על בסיס ניסיון נצבר

באופן טכני, התקנות החדשות והחוזר יבטלו את אופן חישוב העתודות בביטוח כללי שהיה נהוג עד היום – צבירת רווחים בשלוש השנים הראשונות לחיי פוליסות ביטוח. החישוב החדש יתבסס על אומדנים מדויקים יותר של תביעות עתידיות, על בסיס הניסיון הנצבר של חברות. התקנות והחוזר יחייבו חברות ביטוח לבחון את העתודות ברמת שמרנות ראויה על סמך הערכות סטטיסטיות, לפי דרישות החוק ובהתאמה למאפייניה הייחודיים של כל חברה.

שקיפות

בעקבות כך, לחברות הביטוח תינתן האפשרות להכיר ברווחים שנצברו בענף רכב חובה ובענפי ביטוח כללי נוספים באופן מיידי, בכפוף לכללי שמרנות אלו. הממונה יוודא בעזרת ביקורות, כי העתודות משקפות באופן הולם את התחייבויותיהן של חברות הביטוח.

השינוי יגרום לשיפור בהירות הדוחות הכספיים של חברות הביטוח ומאמץ החלטות דומות של רשויות פיקוח מקבילות ברחבי העולם. בנוסף, הדרישות החדשות מחברות הביטוח עומדות בתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ובכללים לעניין הבטחת כושר פירעון (Solvency 2).

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן