תג של אפליה

עמותת נגישות ישראל עתרה  לבג"צ נגד משרד התחבורה בבקשה שיורה למשרד לחדול מהנפקת שני סוגי תגי נכה, ירוק וכחול, לפעול להאחדת תגי הנכה שכבר הונפקו, ולשנות את התמרורים היוצרים שוני בין נכים מסוימים לנכים אחרים. העותרים טוענים כי באגף הרישוי של משרד התחבורה קיים נוהג ולפיו מונפקים שני סוגי תג נכה – תג נכה כחול […]

תג של אפליה

עמותת נגישות ישראל עתרה  לבג"צ נגד משרד התחבורה בבקשה שיורה למשרד לחדול מהנפקת שני סוגי תגי נכה, ירוק וכחול, לפעול להאחדת תגי הנכה שכבר הונפקו, ולשנות את התמרורים היוצרים שוני בין נכים מסוימים לנכים אחרים. העותרים טוענים כי באגף הרישוי של משרד התחבורה קיים נוהג ולפיו מונפקים שני סוגי תג נכה – תג נכה כחול […]

עמותת נגישות ישראל עתרה  לבג"צ נגד משרד התחבורה בבקשה שיורה למשרד לחדול מהנפקת שני סוגי תגי נכה, ירוק וכחול, לפעול להאחדת תגי הנכה שכבר הונפקו, ולשנות את התמרורים היוצרים שוני בין נכים מסוימים לנכים אחרים.

העותרים טוענים כי באגף הרישוי של משרד התחבורה קיים נוהג ולפיו מונפקים שני סוגי תג נכה – תג נכה כחול עם סמל כסא גלגלים, ותג נכה ירוק עם סמל משולש. ככל הנראה, תג הנכה הכחול מונפק לאנשים הנעזרים בכסא גלגלים או אנשים עם מוגבלות ברגליים, ואילו תג הנכה הירוק מונפק לאנשים שאינם מוגבלים ברגליהם או שאינם נעזרים בכסא גלגלים.

תג נכה
באיזה צבע יהיה התג?

לטענת העותרים לפרקטיקה זו אין כל בסיס חוקי והיא מנוגדת להגדרת "תג נכה" כפי שהיא מופיעה בחוק חניה לנכים, שכן החוק  מדבר רק על סוג אחד בלבד של תג נכה ובצדו מערכת אחת של זכויות. אין בשום מקום בחוק חניה לנכים התייחסות ליותר מסוג אחד של תג נכה ומשכך הנפקת שני סוגי תגים אינה חוקית.

לטענת העותרים, המיוצגים ע"י העורכי דין תומר רייף ותום אפלשטיין ממשרד זיסמן, אהרוני, גייר ושות', הפגם בהתנהלות של משרד התחבורה אינו טכני בלבד שכן משרד התחבורה יוצר שוני בין שני סוגי תג הנכה, כך שזכויות המוענקות לנושאי תג נכה כחול, לא מוענקות לתג נכה ירוק, דבר אשר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק.

כך, לדוגמה, תמרור חדש שמופיע בלוח התמרורים שפורסם לפני מספר חודשים, מאפשר חנייה לנכים הנושאים תג נכה כחול בלבד. גם ציבור הנכים ורשויות אכיפת החוק מתייחסים לתמרור החדש כאל תמרור המאפשר חנייה לבעלי תג נכה כחול בלבד ולא לבעלי תג נכה ירוק. זאת למרות שאין בחוק כל הוראה הקובעת שיש בכלל בסיס להנפיק יותר מסוג אחד של תג נכה ובוודאי שאין להפלות בין נושאי סוגים שונים של תגי נכה וזכויותיהם.

בנוסף, בעתירה נטען כי המדינה מגישה כתבי אישום נגד בעלי תג נכה ירוק שחנו במקום המסומן בתמרור החדש בטענה שהחניה מותרת לבעלי תג נכה כחול בלבד. בעתירה נטען, כי הגשת כתבי אישום אינה חוקית. על מנת לבסס טענה זו הביאו העותרים פסק דין שניתן לאחרונה בבית משפט לעניינים מקומיים בבת-ים. באותו פסק דין זיכה השופט נאשם אשר החזיק בתג נכה ירוק וחנה בחניה אשר התמרור שהוצב לידה היה התמרור החדש שמאפשר, לכאורה, חניה רק למי שמחזיק בתג כחול. השופט באותו פסק דין זיכה את הנאשם בנימוק שאין למשרד התחבורה סמכות להנפיק יותר מסוג אחד של תג נכה.

יובל וגנר, מנכ"ל עמותת נגישות: "הפרקטיקה, לא רק שהיא לא חוקית, אלא שהיא גם פוגעת בציבור הנכים. לא תמיד נכונה ההנחה שאדם עם כסא גלגלים זקוק לחניה שמורה יותר מאדם בלי כסא גלגלים. יש מקרים של אנשים עם מחלות לב, מחלות נשימה, מחלות כלי דם ברגליים, שאינם נעזרים בכסא גלגלים, אבל זקוקים לחניה שמורה יותר מאנשים עם כסא גלגלים, כי קשה להם ללכת מרחק רב. במובן זה, כסא הגלגלים דווקא מקל על הניידות של אנשים מסוימים על פני אנשים אחרים. כל מה שנדרש זה תג נכה מסוג אחד שמזכה את בעליו בזכות להחנות בחניית נכים מסומנות. על משרד התחבורה אחריות לוודא שרק מי שבאמת יש לו מוגבלות בניידות שמצדיקה צורך בחניית נכה קרובה יזכה לקבלת תג החניה. בכלל חוק חניה לנכים הוא חוק מיושן ועמותת נגישות ישראל קוראת למשרד התחבורה לעשות בו רפורמה מקיפה ויסודית, תוך התייעצות עם אנשי מקצוע ונציגי ארגוני נכים. רפורמה כזו החלה בעבר, אבל משרד התחבורה לא מצליח לסיים את התהליך בזמן סביר דבר שגורם לסבל רב של נכים רבים. "

Image: Teerapun / FreeDigitalPhotos.net

1 Comment

  1. מגפון עיתון ישראלי עצמאי
    29 בדצמבר 2011 @ 16:48

    […] נגישות נכים: תג של אפליה […]

עמותת נגישות ישראל עתרה  לבג"צ נגד משרד התחבורה בבקשה שיורה למשרד לחדול מהנפקת שני סוגי תגי נכה, ירוק וכחול, לפעול להאחדת תגי הנכה שכבר הונפקו, ולשנות את התמרורים היוצרים שוני בין נכים מסוימים לנכים אחרים.

העותרים טוענים כי באגף הרישוי של משרד התחבורה קיים נוהג ולפיו מונפקים שני סוגי תג נכה – תג נכה כחול עם סמל כסא גלגלים, ותג נכה ירוק עם סמל משולש. ככל הנראה, תג הנכה הכחול מונפק לאנשים הנעזרים בכסא גלגלים או אנשים עם מוגבלות ברגליים, ואילו תג הנכה הירוק מונפק לאנשים שאינם מוגבלים ברגליהם או שאינם נעזרים בכסא גלגלים.

תג נכה
באיזה צבע יהיה התג?

לטענת העותרים לפרקטיקה זו אין כל בסיס חוקי והיא מנוגדת להגדרת "תג נכה" כפי שהיא מופיעה בחוק חניה לנכים, שכן החוק  מדבר רק על סוג אחד בלבד של תג נכה ובצדו מערכת אחת של זכויות. אין בשום מקום בחוק חניה לנכים התייחסות ליותר מסוג אחד של תג נכה ומשכך הנפקת שני סוגי תגים אינה חוקית.

לטענת העותרים, המיוצגים ע"י העורכי דין תומר רייף ותום אפלשטיין ממשרד זיסמן, אהרוני, גייר ושות', הפגם בהתנהלות של משרד התחבורה אינו טכני בלבד שכן משרד התחבורה יוצר שוני בין שני סוגי תג הנכה, כך שזכויות המוענקות לנושאי תג נכה כחול, לא מוענקות לתג נכה ירוק, דבר אשר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות החוק.

כך, לדוגמה, תמרור חדש שמופיע בלוח התמרורים שפורסם לפני מספר חודשים, מאפשר חנייה לנכים הנושאים תג נכה כחול בלבד. גם ציבור הנכים ורשויות אכיפת החוק מתייחסים לתמרור החדש כאל תמרור המאפשר חנייה לבעלי תג נכה כחול בלבד ולא לבעלי תג נכה ירוק. זאת למרות שאין בחוק כל הוראה הקובעת שיש בכלל בסיס להנפיק יותר מסוג אחד של תג נכה ובוודאי שאין להפלות בין נושאי סוגים שונים של תגי נכה וזכויותיהם.

בנוסף, בעתירה נטען כי המדינה מגישה כתבי אישום נגד בעלי תג נכה ירוק שחנו במקום המסומן בתמרור החדש בטענה שהחניה מותרת לבעלי תג נכה כחול בלבד. בעתירה נטען, כי הגשת כתבי אישום אינה חוקית. על מנת לבסס טענה זו הביאו העותרים פסק דין שניתן לאחרונה בבית משפט לעניינים מקומיים בבת-ים. באותו פסק דין זיכה השופט נאשם אשר החזיק בתג נכה ירוק וחנה בחניה אשר התמרור שהוצב לידה היה התמרור החדש שמאפשר, לכאורה, חניה רק למי שמחזיק בתג כחול. השופט באותו פסק דין זיכה את הנאשם בנימוק שאין למשרד התחבורה סמכות להנפיק יותר מסוג אחד של תג נכה.

יובל וגנר, מנכ"ל עמותת נגישות: "הפרקטיקה, לא רק שהיא לא חוקית, אלא שהיא גם פוגעת בציבור הנכים. לא תמיד נכונה ההנחה שאדם עם כסא גלגלים זקוק לחניה שמורה יותר מאדם בלי כסא גלגלים. יש מקרים של אנשים עם מחלות לב, מחלות נשימה, מחלות כלי דם ברגליים, שאינם נעזרים בכסא גלגלים, אבל זקוקים לחניה שמורה יותר מאנשים עם כסא גלגלים, כי קשה להם ללכת מרחק רב. במובן זה, כסא הגלגלים דווקא מקל על הניידות של אנשים מסוימים על פני אנשים אחרים. כל מה שנדרש זה תג נכה מסוג אחד שמזכה את בעליו בזכות להחנות בחניית נכים מסומנות. על משרד התחבורה אחריות לוודא שרק מי שבאמת יש לו מוגבלות בניידות שמצדיקה צורך בחניית נכה קרובה יזכה לקבלת תג החניה. בכלל חוק חניה לנכים הוא חוק מיושן ועמותת נגישות ישראל קוראת למשרד התחבורה לעשות בו רפורמה מקיפה ויסודית, תוך התייעצות עם אנשי מקצוע ונציגי ארגוני נכים. רפורמה כזו החלה בעבר, אבל משרד התחבורה לא מצליח לסיים את התהליך בזמן סביר דבר שגורם לסבל רב של נכים רבים. "

Image: Teerapun / FreeDigitalPhotos.net

1 Comment

  1. מגפון עיתון ישראלי עצמאי
    29 בדצמבר 2011 @ 16:48

    […] נגישות נכים: תג של אפליה […]

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן