אביב ארלון תרכוש 6 מרכזים מסחריים בארה"ב בכ-90 מיליון דולר

שיעור התפוסה הממוצע במרכזים המסחריים הינו כ-90%, והרווח התפעולי השנתי הכולל (NOI) בגין המרכזים המסחריים הינו כ-9.6 מיליון דולר; רווח תפעולי זה משקף תשואה של כ-10.8% ביחס למחיר הרכישה אביב ארלון חתמה על עסקה לרכישת שישה מרכזים מסחריים בארה"ב בשטח כולל של כ-110,000 מ"ר להשכרה. הרכישה נעשית באמצעות חברה בת, בבעלות משותפת (50%) עם צד […]

אביב ארלון תרכוש 6 מרכזים מסחריים בארה"ב בכ-90 מיליון דולר

שיעור התפוסה הממוצע במרכזים המסחריים הינו כ-90%, והרווח התפעולי השנתי הכולל (NOI) בגין המרכזים המסחריים הינו כ-9.6 מיליון דולר; רווח תפעולי זה משקף תשואה של כ-10.8% ביחס למחיר הרכישה אביב ארלון חתמה על עסקה לרכישת שישה מרכזים מסחריים בארה"ב בשטח כולל של כ-110,000 מ"ר להשכרה. הרכישה נעשית באמצעות חברה בת, בבעלות משותפת (50%) עם צד […]

שיעור התפוסה הממוצע במרכזים המסחריים הינו כ-90%, והרווח התפעולי השנתי הכולל (NOI) בגין המרכזים המסחריים הינו כ-9.6 מיליון דולר; רווח תפעולי זה משקף תשואה של כ-10.8% ביחס למחיר הרכישה

Medford Center אורגון, רכישה נוספת של אביב ארלון

אביב ארלון חתמה על עסקה לרכישת שישה מרכזים מסחריים בארה"ב בשטח כולל של כ-110,000 מ"ר להשכרה. הרכישה נעשית באמצעות חברה בת, בבעלות משותפת (50%) עם צד נוסף, אשר אינו קשור לחברה. לפי ההסכם, ירכשו השותפים את זכויות הבעלות בשישה מרכזים מסחריים בעלות כוללת של כ-90 מיליון דולר. השלמת העסקה כפופה לביצוע בדיקות נאותות לשביעות רצון החברה ושותפתה.

שיעור התפוסה הממוצע במרכזים המסחריים הינו כ-90%, והרווח התפעולי השנתי הכולל (NOI) בגין המרכזים המסחריים הינו כ-9.6 מיליון דולר. רווח תפעולי זה משקף תשואה של כ-10.8% ביחס למחיר הרכישה. הצדדים פועלים להשגת מימון בנקאי, אשר ישמש לצורך השלמת העסקה.

איל לב ארי, מנכ"ל אביב ארלון אומר: "עסקה מהותית זו מצטרפת לעוד ארבעה מרכזים מסחריים, שנרכשו במהלך השנתיים האחרונות, ומהווה עלייה משמעותית בהיקף פעילות אביב ארלון בארה"ב. לאחר השלמת העסקה, הפעילות המשותפת בארה"ב תחזיק כ-2.7 מיליון רגל רבוע של שטחים להשכרה ב-10 מרכזים מסחריים בארה"ב. שטחים אלו צפויים להניב תזרים מזומנים משמעותי וקבוע לחברה עם פוטנציאל נוסף להשבחה עתידית, כאשר יחול שיפור בכלכלה האמריקנית. הרכישה היא המשך ביצוע המתווה האסטרטגי של החברה להתרחב בתחום זה בארה"ב בעת הנוכחית, תוך ניצול המחירים הנוחים והפער הרחב בין עלות הכסף הבנקאית לתשואה מהנכסים".

 

להלן המרכזים המסחריים שתרכוש אביב ארלון:

 Hagerstown Shopping Center – ממוקם במרילנד ומציע שטח בנוי של 123,735 סקוור פיט. בעל שיעור תפוסה של 99% ורווח תפעולי שנתי של 880 אלף דולר בשנה.

 Medford Center – ממוקם באורגון ומציע שטח בנוי של 335,043 סקוור פיט. המרכז בעל שיעור תפוסה של 81.8% ורווח תפעולי שנתי של 2.5 מיליון דולר בשנה.

 Park Palace – ממוקם בקליפורניה ומציע שטח בנוי של 150,766 סקוור פיט. המרכז בעל שיעור תפוסה של 86% ורווח תפעולי שנתי של 1.485 מיליון דולר.

Rivergate Station Shopping Center – ממוקם בטנסי ומציע שטח בנוי של 240,318 סקוור פיט. המרכז בעל שיעור תפוסה של 84% ורווח תפעולי שנתי של 2.03 מיליון דולר.

Riverwalk Plaza – ממוקם במערב וירג'יניה ומציע שטח בנוי של 148,059 סקוור פיט.המרכז בעל שיעור תפוסה של 95% ורווח תפעולי שנתי של 1.375 מיליון דולר-

The Center – ממוקם בקליפורניה ומציע שטח בנוי של 174,263 סקוור פיט. המרכז בעל שיעור תפוסה של 99% ורווח תפעולי שנתי של 1.3 מיליון דולר.


שיעור התפוסה הממוצע במרכזים המסחריים הינו כ-90%, והרווח התפעולי השנתי הכולל (NOI) בגין המרכזים המסחריים הינו כ-9.6 מיליון דולר; רווח תפעולי זה משקף תשואה של כ-10.8% ביחס למחיר הרכישה

Medford Center אורגון, רכישה נוספת של אביב ארלון

אביב ארלון חתמה על עסקה לרכישת שישה מרכזים מסחריים בארה"ב בשטח כולל של כ-110,000 מ"ר להשכרה. הרכישה נעשית באמצעות חברה בת, בבעלות משותפת (50%) עם צד נוסף, אשר אינו קשור לחברה. לפי ההסכם, ירכשו השותפים את זכויות הבעלות בשישה מרכזים מסחריים בעלות כוללת של כ-90 מיליון דולר. השלמת העסקה כפופה לביצוע בדיקות נאותות לשביעות רצון החברה ושותפתה.

שיעור התפוסה הממוצע במרכזים המסחריים הינו כ-90%, והרווח התפעולי השנתי הכולל (NOI) בגין המרכזים המסחריים הינו כ-9.6 מיליון דולר. רווח תפעולי זה משקף תשואה של כ-10.8% ביחס למחיר הרכישה. הצדדים פועלים להשגת מימון בנקאי, אשר ישמש לצורך השלמת העסקה.

איל לב ארי, מנכ"ל אביב ארלון אומר: "עסקה מהותית זו מצטרפת לעוד ארבעה מרכזים מסחריים, שנרכשו במהלך השנתיים האחרונות, ומהווה עלייה משמעותית בהיקף פעילות אביב ארלון בארה"ב. לאחר השלמת העסקה, הפעילות המשותפת בארה"ב תחזיק כ-2.7 מיליון רגל רבוע של שטחים להשכרה ב-10 מרכזים מסחריים בארה"ב. שטחים אלו צפויים להניב תזרים מזומנים משמעותי וקבוע לחברה עם פוטנציאל נוסף להשבחה עתידית, כאשר יחול שיפור בכלכלה האמריקנית. הרכישה היא המשך ביצוע המתווה האסטרטגי של החברה להתרחב בתחום זה בארה"ב בעת הנוכחית, תוך ניצול המחירים הנוחים והפער הרחב בין עלות הכסף הבנקאית לתשואה מהנכסים".

 

להלן המרכזים המסחריים שתרכוש אביב ארלון:

 Hagerstown Shopping Center – ממוקם במרילנד ומציע שטח בנוי של 123,735 סקוור פיט. בעל שיעור תפוסה של 99% ורווח תפעולי שנתי של 880 אלף דולר בשנה.

 Medford Center – ממוקם באורגון ומציע שטח בנוי של 335,043 סקוור פיט. המרכז בעל שיעור תפוסה של 81.8% ורווח תפעולי שנתי של 2.5 מיליון דולר בשנה.

 Park Palace – ממוקם בקליפורניה ומציע שטח בנוי של 150,766 סקוור פיט. המרכז בעל שיעור תפוסה של 86% ורווח תפעולי שנתי של 1.485 מיליון דולר.

Rivergate Station Shopping Center – ממוקם בטנסי ומציע שטח בנוי של 240,318 סקוור פיט. המרכז בעל שיעור תפוסה של 84% ורווח תפעולי שנתי של 2.03 מיליון דולר.

Riverwalk Plaza – ממוקם במערב וירג'יניה ומציע שטח בנוי של 148,059 סקוור פיט.המרכז בעל שיעור תפוסה של 95% ורווח תפעולי שנתי של 1.375 מיליון דולר-

The Center – ממוקם בקליפורניה ומציע שטח בנוי של 174,263 סקוור פיט. המרכז בעל שיעור תפוסה של 99% ורווח תפעולי שנתי של 1.3 מיליון דולר.


כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן