מחקר: מודעות לתזונה נבונה אצל תלמידים מתבגרים

שאדיה עואודה, בהנחיית ד"ר מדי וליצקר-פולק, חקרה הרגלי תזונה אצל תלמידי כתות י"ב במגזר הערבי. הממצאים מעידים על רמת מודעות נמוכה לתזונה נכונה וידע מועט שמקורו בהרצאות בודדות בבית-הספר, באתרי אינטרנט ותכניות טלוויזיה

מחקר: מודעות לתזונה נבונה אצל תלמידים מתבגרים

שאדיה עואודה, בהנחיית ד"ר מדי וליצקר-פולק, חקרה הרגלי תזונה אצל תלמידי כתות י"ב במגזר הערבי. הממצאים מעידים על רמת מודעות נמוכה לתזונה נכונה וידע מועט שמקורו בהרצאות בודדות בבית-הספר, באתרי אינטרנט ותכניות טלוויזיה

לתזונה נבונה בגיל ההתבגרות חשיבות גדולה מאוד. תקופות הינקות, הילדות והנעורים מאופיינות בתהליכי גדילה והתפתחות מואצים. בתקופות חיים אלה מתעצב גופו של האדם ועל כן למזון בתקופות אלה יש השפעה מרבית על בריאותו של הגוף, מבנהו ותפקודיו, לא רק בהווה אלא גם לטווח הארוך – על גופו של המבוגר.

התפיסה שהובילה את המחקר מתמקדת בתחומים המרכזיים בחייהם של בני הנוער: סגנון החיים שהם מפתחים בכל הנוגע לבריאות והשפעת המשפחה וקבוצת השווים להם בנושא וכן יחסם השלילי של תלמידים כלפי תזונה נבונה.

דפוסי ההתנהגות הלא בריאותיים בהם צפתה החוקרת במשך שנות עבודתה כמורה בבית-ספר תיכון הניעו אותה לבצע מחקר זה במסגרת עבודת הגמר היישומית. 

מטרות המחקר

לחקור את רמת מודעותם ודפוסי התנהגותם של תלמידים מתבגרים במגזר הערבי, בנושא תזונה נבונה. מתוך מטרות אלה נגזרו שאלות המחקר: (1) מהי רמת המודעות של תלמידים מתבגרים במגזר הערבי, בנושא תזונה נבונה; ו-(2) מהם דפוסי ההתנהגות המאפיינים תלמידים מתבגרים במגזר הערבי בנושא תזונה נבונה.

אוכלוסיית המחקר וכלי המחקר

75 תלמידי כיתות י"ב הלומדים ביולוגיה בהיקף של 5 יחידות לימוד בבית ספר תיכון במגזר הערבי במחוז צפון. כלי המחקר שבהם נעשה שימוש הם שאלון עמדות שנמסר לכל התלמידים, וריאיון אישי עם ארבעה מהם. 

ממצאים עיקריים

 1. קיימת בקרב הנחקרים רמת מודעות נמוכה לנושא תזונה נבונה. הידע שלהם לוקה בחסר וכללי מאוד: חלקם לא מכירים מושגים מרכזיים כמו סיבים תזונתיים, כולסטרול, שומני טרנס, עקרונות תזונה נבונה ופירמידת המזון. ההגדרות שלהם למושגים אלה עמומות וכוללות תפיסות שגויות.
 1. התלמידים מטילים את האחריות לחוסר הידע שלהם בנושא ולהרגלי האכילה הלא בריאים על ההורים ועל בית-הספר. יש לציין שהתלמידים דיווחו על השפעה שלילית של חבריהם על התפתחות  הרגלי האכילה שלהם.
 1. דפוסי התנהגות של התלמידים: התלמידים דיווחו על הרגלי אכילה לקויים, למשל צריכת חטיפים בכמות גדולה, אכילת מזון מלוח, שתיית משקאות ממותקים ומשקאות אנרגטיים. מצד אחר הם דווחו על הרגלי אכילה בריאים כמו אכילת ארוחת בוקר לפני היציאה לבית הספר, אכילת מזון שהוכן בבית,  אכילת ירקות ופירות והשתתפות בארוחות משפחתיות.
 1. התלמידים אינם מתחשבים בנתונים הקשורים למזונם, אינם שמים לב למספר הקלוריות שהוא מכיל. מעדיפים אוכל "טעים ולא בריא" ובכל זאת מעריכים את הרגלי האכילה שלהם כנכונים.
 1. התלמידים דיווחו על חוסר התעניינות בנושא התזונה הנבונה, יש להם מעט ידע בנושא שמקורו בהרצאות בודדות בבית-הספר, באתרי אינטרנט ותכניות טלוויזיה. הם גילו עניין רב ומוטיבציה ללמוד יותר על הנושא במסגרת בית-הספר.
 1. למשפחה ולחברים בבית הספר יש השפעה על דפוסי ההתנהגות של התלמידים ועל הרגלי האכילה שלהם.

מסקנות

ממצאי המחקר מלמדים על הצורך הרב והחשיבות של שילוב נושא התזונה הנבונה במערכת הלימודים הפורמלית לכל הגילאים, בצורה הדרגתית אך מתמדת. ההמלצה העיקרית של המחקר היא שיש להקדיש מספיק שעות במערכת הלימודים כדי לשפר את רמת המודעות אצל ילדים ובני נוער, ובכך יוטמעו תפיסות נכונות אשר יביאו לאימוץ הרגלי תזונה בריאים. אלה הם הכלים בהם ניתן לצייד את הילדים ואת המתבגרים כדי לשפר את איכות חייהם ולשמור על בריאותם.

לתזונה נבונה בגיל ההתבגרות חשיבות גדולה מאוד. תקופות הינקות, הילדות והנעורים מאופיינות בתהליכי גדילה והתפתחות מואצים. בתקופות חיים אלה מתעצב גופו של האדם ועל כן למזון בתקופות אלה יש השפעה מרבית על בריאותו של הגוף, מבנהו ותפקודיו, לא רק בהווה אלא גם לטווח הארוך – על גופו של המבוגר.

התפיסה שהובילה את המחקר מתמקדת בתחומים המרכזיים בחייהם של בני הנוער: סגנון החיים שהם מפתחים בכל הנוגע לבריאות והשפעת המשפחה וקבוצת השווים להם בנושא וכן יחסם השלילי של תלמידים כלפי תזונה נבונה.

דפוסי ההתנהגות הלא בריאותיים בהם צפתה החוקרת במשך שנות עבודתה כמורה בבית-ספר תיכון הניעו אותה לבצע מחקר זה במסגרת עבודת הגמר היישומית. 

מטרות המחקר

לחקור את רמת מודעותם ודפוסי התנהגותם של תלמידים מתבגרים במגזר הערבי, בנושא תזונה נבונה. מתוך מטרות אלה נגזרו שאלות המחקר: (1) מהי רמת המודעות של תלמידים מתבגרים במגזר הערבי, בנושא תזונה נבונה; ו-(2) מהם דפוסי ההתנהגות המאפיינים תלמידים מתבגרים במגזר הערבי בנושא תזונה נבונה.

אוכלוסיית המחקר וכלי המחקר

75 תלמידי כיתות י"ב הלומדים ביולוגיה בהיקף של 5 יחידות לימוד בבית ספר תיכון במגזר הערבי במחוז צפון. כלי המחקר שבהם נעשה שימוש הם שאלון עמדות שנמסר לכל התלמידים, וריאיון אישי עם ארבעה מהם. 

ממצאים עיקריים

 1. קיימת בקרב הנחקרים רמת מודעות נמוכה לנושא תזונה נבונה. הידע שלהם לוקה בחסר וכללי מאוד: חלקם לא מכירים מושגים מרכזיים כמו סיבים תזונתיים, כולסטרול, שומני טרנס, עקרונות תזונה נבונה ופירמידת המזון. ההגדרות שלהם למושגים אלה עמומות וכוללות תפיסות שגויות.
 1. התלמידים מטילים את האחריות לחוסר הידע שלהם בנושא ולהרגלי האכילה הלא בריאים על ההורים ועל בית-הספר. יש לציין שהתלמידים דיווחו על השפעה שלילית של חבריהם על התפתחות  הרגלי האכילה שלהם.
 1. דפוסי התנהגות של התלמידים: התלמידים דיווחו על הרגלי אכילה לקויים, למשל צריכת חטיפים בכמות גדולה, אכילת מזון מלוח, שתיית משקאות ממותקים ומשקאות אנרגטיים. מצד אחר הם דווחו על הרגלי אכילה בריאים כמו אכילת ארוחת בוקר לפני היציאה לבית הספר, אכילת מזון שהוכן בבית,  אכילת ירקות ופירות והשתתפות בארוחות משפחתיות.
 1. התלמידים אינם מתחשבים בנתונים הקשורים למזונם, אינם שמים לב למספר הקלוריות שהוא מכיל. מעדיפים אוכל "טעים ולא בריא" ובכל זאת מעריכים את הרגלי האכילה שלהם כנכונים.
 1. התלמידים דיווחו על חוסר התעניינות בנושא התזונה הנבונה, יש להם מעט ידע בנושא שמקורו בהרצאות בודדות בבית-הספר, באתרי אינטרנט ותכניות טלוויזיה. הם גילו עניין רב ומוטיבציה ללמוד יותר על הנושא במסגרת בית-הספר.
 1. למשפחה ולחברים בבית הספר יש השפעה על דפוסי ההתנהגות של התלמידים ועל הרגלי האכילה שלהם.

מסקנות

ממצאי המחקר מלמדים על הצורך הרב והחשיבות של שילוב נושא התזונה הנבונה במערכת הלימודים הפורמלית לכל הגילאים, בצורה הדרגתית אך מתמדת. ההמלצה העיקרית של המחקר היא שיש להקדיש מספיק שעות במערכת הלימודים כדי לשפר את רמת המודעות אצל ילדים ובני נוער, ובכך יוטמעו תפיסות נכונות אשר יביאו לאימוץ הרגלי תזונה בריאים. אלה הם הכלים בהם ניתן לצייד את הילדים ואת המתבגרים כדי לשפר את איכות חייהם ולשמור על בריאותם.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן